Αποθετήριο DSpace

Το DSpace είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, διατηρεί και διανέμει ψηφιακό υλικό. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Search DSpace

Recently Added

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds