Αποθετήριο DSpace

Το DSpace είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, διατηρεί και διανέμει ψηφιακό υλικό. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Search DSpace

Recently Added

 • Κρητικού, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2018-02-13)
  Ο τουρισμός χαρακτηρίζεται ως μια τεράστια βιομηχανία παγκοσμίως που χρονολογείται ήδη από την αρχαιότητα, ενώ σημείωσε αξιόλογη ανάπτυξη τη δεκαετία του 1960. Παρ’ ό,τι αρχικά απευθυνόταν στην «ελίτ», σταδιακά και κυρίως ...
 • Μαρκουλλής, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2018-02-13)
  Το θέμα της «ηγεσίας» αποτελεί κλειδί για τη σωστή λειτουργία ενός συνόλου, είτε αυτό σχετίζεται με τον αθλητικό παράγοντα, είτε όχι. Ο ηγέτης, σε οποιοδήποτε τομέα, πρέπει να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του, όλα εκείνα τα ...
 • Μποροδήμος, Δονάτος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2018-02-09)
  Το μάρκετινγκ είναι σημαντικός τομέας προώθησης των πωλήσεων των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της φήμης και της πελατείας τους. Η ευρεία ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε σταδιακά στην ανάπτυξη ενός ειδικού τομέα του μάρκετινγκ, ...
 • Μαραντός, Σωτήριος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2018-02-09)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο Εναλλακτικός Τουρισμός στην Ελλάδα. Αρχικά γίνεται αναφορά στην ιστορική πορεία του τουρισμού που αρχίζει από το 4000 π.Χ από τους Σουμέριους και καταλήγει στους ταξιδιώτες της αρχαίας ...
 • Κρητικός, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2018-02-09)
  Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο θέμα του τουρισμού και πιο ειδικευμένα στον τουρισμό του νησιού της Χίου. Πιο συγκεκριμένα μέσα από μια σύντομη παρουσίαση των ειδών τουρισμού, αναπτύσσεται ο τουρισμός που αφορά τη ...

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds