• Οι εκφράσεις στα αγιολογικά κείμενα της παλαιολόγειας εποχής 

      Σταμούλη, Αλεξία-Φωτεινή (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2015-11-13)
      Τα αγιολογικά κείμενα της ύστερης βυζαντινής εποχής, γραμμένα από λόγιους συγγραφείς μέσα σε κλίμα πνευματικής ανάπτυξης και βαθιάς θρησκευτικότητας, βρίθουν εγκωμιαστικών εκφράσεων. Οι περισσότερες αφορούν την πατρίδα των ...