Show simple item record

dc.contributor.advisorΚοτταρίδη, Κωνσταντίνα
dc.contributor.authorΚανελλόπουλος, Νικόλαος
dc.date.accessioned2014-01-29T15:01:41Z
dc.date.available2014-01-29T15:01:41Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/1455
dc.descriptionΜ.Δ.Ε. 11el
dc.description.abstractΤο Φορολογικό Σύστημα μιας χώρας περιλαμβάνει το σύνολο των φόρων, σε δεδομένη χρονική περίοδο. Οι φόροι αποτελούν μέσο αναγκαστικής μεταβίβασης πόρων από τους ιδιωτικούς στους δημόσιους φορείς. Ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται. Η σημαντικότερη ταξινόμηση είναι αυτή σε άμεσους και εμμέσους φόρους, ανάλογα με το εάν επιδιώκεται η επιβάρυνση του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται ο φόρος ή τρίτου. Ένα ιδανικό φορολογικό σύστημα θα πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια, πρέπει να είναι απλό, αποτελεσματικό , ευέλικτο , προσαρμοστικό , φιλικό. Τα φορολογικά συστήματα παρουσιάζουν πολλά προβλήματα όπως η παραοικονομία, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή τα οποία επιδρούν αρνητικά στο ύψος των φορολογικών εσόδων. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα παρουσιάζει, παρά τις αλλαγές των τελευταίων ετών , πολλά από τα χαρακτηριστικά αυτών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως χαμηλή φορολογική επιβάρυνση ως ποσοστό του Α.Ε . Π, υπεροχή των εμμέσων φόρων, ύπαρξη πολλών εξαιρέσεων και απαλλαγών, μεγάλή έκταση φοροδιαφυγής, συχνές αλλαγές, ασάφειες και επικαλύψεις της νομοθεσίας, αναποτελεσματικότητα φορολογικών αρχών. Οι σημαντικότεροι φόροι από άποψη συμβολής στα συνολικά φορολογικά έσοδα είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) και ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, η συμβολή των φόρων Περιουσίας είναι σαφώς μικρότερη . Οι αλλαγές των τελευταίων ετών επικεντρώνονται σε ζητήματα εξαιρέσεων και απαλλαγών, μειώσεις συντελεστών, αυξήσεις Φ.Π.Α και ειδικών φόρων και τελών, αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου . Βασικές κατευθύνσεις της τρέχουσας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν, η εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων των χωρών μελών, η συνεργασία μεταξύ των Αρχών , η σύναψη συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας, ο περιορισμός στρεβλώσεων στον τομέα του ανταγωνισμού , η ενίσχυση των κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη , η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής . Οι περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλή συνολική φορολογική επιβάρυνση , μεγαλύτερη συμβολή των αμέσων φόρων στα συνολικά φορολογικά έσοδα, ειδικές εξαιρέσεις και αφορολόγητα για οικογένειες με ανήλικα παιδιά , άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους. Άντληση σημαντικών εσόδων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αντίθετα οι λιγότερο ανεπτυγμένες, όπως η χώρα μας, από χαμηλή συνολική επιβάρυνση, μικρή συμβολή των αμέσων φόρων, περιορισμένη φορολογική βάση, υψηλούς συντελεστές, περιορισμένη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.el
dc.format.extent115 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΦορολογία -- Ελλάδαel
dc.subjectΦορολογία -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες τηςel
dc.titleΤα φορολογικά συστήματα Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τάσεις & προοπτικέςel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Οικονομικών Επιστημώνel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίαςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΦορολογικά συστήματαel
dc.subject.keywordΕλλάδαel
dc.subject.keywordΕυρωπαϊκή Ένωσηel
dc.subject.keywordΚρατικός προϋπολογισμόςel
dc.subject.keywordΔαπάνεςel
dc.subject.keywordΦορολογία εισοδήματοςel
dc.subject.keywordΦορολογία περιουσίαςel
dc.subject.keywordΦορολογία τοπικής αυτοδιοίκησηςel
dc.description.abstracttranslatedOne country's tax regime consists of the taxes that apply during certain period. Taxes are means of complying sources transformation from private to public sector. Are classified into categories according to the criteria we are using. The most common of which is between direct and indirect taxes, whether is expected to burden the person to whom the tax is imposed or another one. One worthy tax regime should fulfill some criteria, it should be, simple, effective, adaptable and friendly. All tax regimes face many problems, the most important of which are underground economy, tax evasion and tax avoidance, that affect tax revenues negatively. The Greek Tax Regime regardless last year's changes depicts many of the characteristics of those of less developed European Union members. Such as low total tax burden as GDP percentage, more indirect than direct tax revenue, a great deal of exceptions, tax evasion, too many changes and ambiguity in legislation, inefficiency of tax authorities. The most important taxes οη account of their share to total revenues are Value Added Tax, Personal and Corporate Income Tax, while capital tax share is less. Last years changes are focused οη exemptions, rate reduction, increase V .Α. Τ and consumption tax rates, changes οη capital taxation. Basic topics of current Ε. U tax policy are, member state systems convergence, cooperation between authorities, agreements against double taxation, research and development incentives enhancement. The most developed countries characterized by generally higher tax burden, greater share of direct taxes, special exemptions for families with children, old and disabled. Greater share of State and Local governments to total revenues. Οη the other hand, less developed countries, like Greece and the twelve new member states are characterized by less total tax burden than the former, less direct tax share, shorter tax base, generally high rates, less State and Local governments share.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα