Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η ενισχυτική διδασκαλία ως αντισταθμιστικό μέτρο. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας ως αντισταθμιστικό μέτρο για τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών

Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα