Show simple item record

Πολυδιάστατο μοντέλο αξιολόγησης απόδοσης προπονητών ποδοσφαίρου αναπτυξιακών ηλικιών

dc.contributor.advisorΚυπραίος, Γεώργιος
dc.contributor.authorΠανουτσόπουλος, Παναγιώτης
dc.date.accessioned2016-06-08T10:27:29Z
dc.date.available2016-06-08T10:27:29Z
dc.date.issued2016-05
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/2728
dc.description.abstractΗ προπονητική συμπεριφορά και απόδοση αποτελεί κρίσιμο και καθοριστικό παράγοντα της αθλητικής προσπάθειας και επιτυχίας. Το έργο του προπονητή είναι πολυδιάστατο και πολύπλευρο αφού περιλαμβάνει την φυσική, τεχνική, διανοητική, ψυχολογική και ηθική προετοιμασία των αθλητών. Η μάθηση των αθλητικών δεξιοτήτων αλλά και οι υψηλές επιδόσεις στον αθλητισμό εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του προπονητή, από τον τρόπο μετάδοσης της γνώσης, από το προπονητικό σύστημα, από τις συνθήκες αγωνιστικής προετοιμασίας και από τη φροντίδα του αθλητή πριν, κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά και μετά από αυτόν. Κατά συνέπεια η μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση της προπονητικής συμπεριφοράς και απόδοσης αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα για την ευημερία και ανταγωνιστικότητα του αθλητικού οργανισμού. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προπονητών ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα όσων εργάζονται σε αναπτυξιακές ηλικίες Για την αξιολόγηση της απόδοσης των προπονητών χρησιμοποιήθηκε προσαρμοσμένο το πολυδιάστατο μοντέλο αξιολόγησης απόδοσης πτυχιούχων φυσικής αγωγής των Kaprinis et al., (2014, 2015). Το μοντέλο αξιολογεί και αποτιμά την προσωπικότητα του προπονητή, την επαγγελματική του συμπεριφορά, τη γνωστική ανάπτυξη, τις ηγετικές του ικανότητες και τη γενική εργασιακή απόδοση. Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν σε ακαδημίες ποδοσφαίρου, όπου οι υπεύθυνοι των ακαδημιών, διευθυντές ή αρχιπροπονητές αξιολόγησαν την εργασιακή απόδοση εκατόν πενήντα (N=150) προπονητών ποδοσφαίρου αναπτυξιακών ηλικιών. Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Διακύμανσης έδειξαν ότι οι προπονητές νεαρής ηλικίας (20-30 ετών) εμφανίζονται περισσότερο εξωστρεφείς και πιο δεκτικοί σε νέες εμπειρίες, ενώ αναπτύσσουν καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις συγκριτικά με συναδέλφους μεγαλυτέρων ηλικιών. Ταυτόχρονα εμφανίζουν εντονότερο προσανατολισμό στη δια βίου μάθηση, στη δημιουργία οράματος και στη διανοητική υποκίνηση. Τα αποτελέσματα της πολλαπλής ανάλυσης παλινδρόμησης υποστήριξαν ότι θετικοί προβλεπτικοί παράγοντες για μια υψηλή προπονητική απόδοση είναι η ευσυνειδησία, οι διαπροσωπικές σχέσεις, ο επαγγελματισμός, η διανοητική υποκίνηση, το όραμα και οι διοικητικές δεξιότητες του προπονητή .el
dc.format.extent105 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΠοδόσφαιρο - Προπονητικήel
dc.subjectΑξιολόγησηel
dc.subjectSoccer - Coachingel
dc.subjectEvaluationel
dc.titleΠολυδιάστατο μοντέλο αξιολόγησης απόδοσης προπονητών ποδοσφαίρου αναπτυξιακών ηλικιώνel
dc.title.alternativeMultidimensional Job Performance Evaluation Model of Youth Sport Football Coachesel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΑλεξόπουλος, Παναγιώτης
dc.contributor.committeeΜουντάκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΠροπονητική απόδοσηel
dc.subject.keywordΑξιολόγηση εργαζομένωνel
dc.subject.keywordΠροπονητές ποδοσφαίρουel
dc.subject.keywordCoaching performanceel
dc.subject.keywordJob assessmentel
dc.subject.keywordFootball coachesel
dc.description.abstracttranslatedCoaching behavior and performance constitute crucial and determinant factors of athletic endeavor and success. Coach’s duty is multidimensional and versatile as it includes physical, technical, mental, psychological and moral preparation of athletes. More specifically, developing athletic skills and thus gaining high performance extremely depend on coach’s competences, learning processes, training methods and conditions, as well as athlete’s care before, during and after each game. Therefore, the study, analysis and evaluation of coaching behavior and performance are essential in prosperity and competitiveness of sports organizations. The purpose of this study was to evaluate and assess the effectiveness of football coaches and especially those who are at young age. In order to evaluate coaches’ performance, a multidimensional model of performance appraisal concerning physical education graduates was used in this thesis, constructed by Kaprinis et al., (2014, 2015). This model assesses and determines coach’s personality, job behavior, cognitive development, leadership skills and overall employee performance. The questionnaires were distributed to football academies, where the heads of these academies and supervisors evaluated the employee performance of one hundred fifty (N=150) football coaches. The results of ANOVA analysis showed that younger coaches (20-30 years old) tend to be more extroverted, opened to new experiences and receptive in developing interpersonal relationships, compared to their older colleagues. In addition, they tend to show stronger orientation to lifelong education and intellectual stimulation. More often than not, younger coaches create a vision as well. Last but not least, the results of multiple regression analysis suggested that positive predictors of high coaching performance are the conscientiousness factor, interpersonal relationships, professionalism, intellectual stimulation, vision and coach’s leadership skills.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα