Show simple item record

H υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης: Ο δήμος θέρμης ως περιπτωσιολογική μελέτη

dc.contributor.advisorΓαλανός, Γεώργιος
dc.contributor.authorΣανσαρίδου, Μαρίνα
dc.date.accessioned2016-11-15T09:19:14Z
dc.date.available2016-11-15T09:19:14Z
dc.date.issued2016-10-14
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/2938
dc.description.abstractΟι ελληνικοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικά οικονομικά προβλήματα λόγω της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής αλλά και λόγω της έλλειψης ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου πλαισίου αξιολόγησης του περιεχομένου των παρεχομένων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η έλλειψη ενός ευέλικτου συστήματος αμοιβών και παροχής κινήτρων καθιστά προβληματική την ανάδειξη νησίδων αριστείας διοίκησης εντός των ΟΤΑ και αποτρέπει την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών διοίκησης έτσι ώστε να βελτιώνεται συνεχώς το περιεχόμενο και το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο Demming W. Edwards που θεωρείται ο πατέρας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας τονίζει ότι η ευθύνη για την ποιότητα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο ανήκει πρωταρχικά στη διοίκηση του εκάστοτε οργανισμού. Για την αλλαγή του παραδοσιακού τρόπου λειτουργίας των οργανισμών μάλιστα πρότεινε την υιοθέτηση 14 αρχών, δίνοντας έμφαση στην ύπαρξη μιας ηγεσίας με όραμα στη συνεργασία, στη μάθηση, στη διοίκηση των λειτουργιών, στην κατάργηση των δια- τμηματικών στεγανών, στη συνεχή εκπαίδευση - κατάρτιση των εργαζομένων, στην συμμετοχή και βεβαίως στην ικανοποίηση των εργαζομένων και των πελατών. Για τη δυνατότητα της εισαγωγής ποιοτικών βελτιώσεων στον οργανισμό, ο Demming υποστηρίζει την ομαδική εργασία σε όλα τα επίπεδα και την εφαρμογή του γνωστού κύκλου PDCA (Plan-Do-Check-Act) που βοηθάει στη μάθηση και στη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας και της ποιότητας του προϊόντος. Η διοίκηση λοιπόν ενός δημόσιου οργανισμού πρέπει να εφαρμόσει αρχές της ΔΟΠ προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, την απόδοση και την αποτελεσματικότητά της ανταποκρινόμενη στα σύνθετα και πολλαπλά αιτήματα των πολιτών. Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του εύρους εφαρμογής των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) στον δήμο θέρμης, λαμβάνοντας υπόψη το μεθοδολογικό πλαίσιο της ΔΟΠ. Η πρωτοτυπία της εργασίας είναι η εστίαση σε έναν μεγάλο δήμο της Ελλάδας και η ανάδειξη των οργανωτικών και λειτουργικών ατελειών του δήμου που χρήζουν βελτίωσης με βάση τη μεθοδολογία ΔΟΠ. Αρχικά διερευνάται διεξοδικά το θεωρητικό υπόβαθρο της ΔΟΠ και στη συνέχεια μελετώνται τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της στον δήμο θέρμης.el
dc.format.extent108el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΔιοίκηση ολικής ποιότηταςel
dc.subjectΠοιοτικός έλεγχοςel
dc.titleH υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης: Ο δήμος θέρμης ως περιπτωσιολογική μελέτηel
dc.title.alternativeLocal and regional government and development» The implementation of total quality management in local government: The case study of Thermi Municipalityel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΔρογαλάς, Γεώργιος
dc.contributor.committeeΓαλατσίδας, Γεώργιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΔιοίκηση ολικής ποιότηταςel
dc.subject.keywordΠοιότηταel
dc.subject.keywordΔημόσιος τομέαςel
dc.subject.keywordΤεχνικές διοίκησης ολικής ποιότηταςel
dc.subject.keywordΤοπική αυτοδιοίκησηel
dc.description.abstracttranslatedThe desire to overcome the hurdles of the classic bureaucratic model as well as the request for efficiency and effectiveness of local public organizations pave the way for total quality management in public administration. The primary target of this dissertation is to analyze the implementation of total quality management administration in Greek public sector namely the municipality of Thermi. The dissertation is divided in four parts. Initially, the analysis underlines the key tenets of the methodological framework applied in the study. Secondly, the research focuses on the content of contemporary total quality management taking into consideration the international experience as well as contemporary assessment methods in public sector. The third part is devoted to primary research in Thermi Municipality based on questionnaires. Finally, the dissertation underlines the fundamental conclusions of the research and provides useful policy implications for total quality management in local public administration.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα