Show simple item record

Η Αξιολόγηση των Δομών στους μικρούς επαρχιακούς ΟΤΑ A’ βαθμού. Εφικτότητα εφαρμογής και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Κασσάνδρας

dc.contributor.advisorΚυρίτσης, Ιωάννης
dc.contributor.authorΦωτόπουλος, Φώτιος
dc.date.accessioned2017-05-08T11:31:02Z
dc.date.available2017-05-08T11:31:02Z
dc.date.issued2017-04-01
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3265
dc.description.abstractΟι σημαντικές μεταβολές των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών δομών με κύριες προτεραιότητες την κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική και την προσαρμογή σε μία παγκοσμιοποιημένη οικονομία, έχουν επιδράσει σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων αλλά και των δημόσιων οργανισμών. Η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την επιτακτική ανάγκη προσαρμογής επιχειρήσεων και οργανισμών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον έχουν θέσει ως αναγκαία την ύπαρξη εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου στην σύγχρονη οικονομική μονάδα. Η Αξιολόγηση των Δομών στους ΟΤΑ αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες για την αποτελεσματική αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, δεδομένων των συνθηκών που ισχύουν στην ελληνική πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα πρωτογενών δεδομένων με σκοπό να εξακριβωθεί εάν η αξιολόγηση μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και σε μικρού μεγέθους ΟΤΑ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων και μεταξύ άλλων έδειξε ότι ο πιο σημαντικός στόχος είναι η αναδιοργάνωση των δημοτικών δομών που θα επιτευχθεί με την εισαγωγή των εννοιών της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, την εφαρμογή ενός ενιαίου διοικητικού μηχανισμού σε κάθε ΟΤΑ, με ταυτόχρονη απλοποίηση της σχετικής γραφειοκρατίας, τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών μέσω της αξιολόγησης, την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και στη νέα ιεράρχηση αναγκών και την εφαρμογή νέων μεθόδων διοίκησης. Παρά τη θέσπιση αρκετών νομοθετημάτων από το κράτος, η μεταρρύθμιση αυτή, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των δημοτικών δομών, φαίνεται να μην έχει ενσωματωθεί στην κουλτούρα των μικρών ΟΤΑ Α Βαθμού.el
dc.format.extent260el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΑξιολόγησηel
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΔιοίκηση και οργάνωσηel
dc.subjectΚοινωνικός έλεγχοςel
dc.titleΗ Αξιολόγηση των Δομών στους μικρούς επαρχιακούς ΟΤΑ A’ βαθμού. Εφικτότητα εφαρμογής και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Κασσάνδραςel
dc.title.alternativeAssessment of Structures in small provincial municipalities. Feasibility of implementation and expected results. Case study: Municipality of Kassandrael
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΣιδηρόπουλος, Μωυσής
dc.contributor.committeeΠαπαδάμου, Στέφανος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΟργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησηςel
dc.subject.keywordΑξιολόγησηel
dc.subject.keywordΔομέςel
dc.subject.keywordΝέα δημόσια διοίκησηel
dc.subject.keywordΑνασχεδιασμόςel
dc.description.abstracttranslatedModern enterprises and public bodies have been influenced by the significant changes in social, economic and technological structures of the society, giving priority to the social and environmental policy and the adoption of the global economy. The complexity of the activities along with the urgent need to adapt into the constantly changing environment, have set the necessary existence of internal and external control in the modern economic entity. The assessment of structures in Local Government bodies consist of one of the most important processes for the effective restructuring and modernization of public administration in Greece, especially through the specific circumstances that affect the economic environment in the country. Therefore, a primary research has been conducted in order to access whether assessment can be successfully applied to small-sized Local Government bodies. The survey was conducted with a combination of questionnaires and interviews and among others it showed that the most important goal for the reorganization and evaluation of structures, is to increase efficiency and effectiveness, followed by integration of the procurement system in each local government body and ensure transparency, along with a simplification of bureaucracy and improvement of the effectiveness of the relevant procedures, the adaptation to the new conditions and the new hierarchy of needs and the implementation of new management methods. Despite the new legislative framework aiming at the efficient functioning of the structures adopted by the Government, the desired objectives of the reform have not been achieved or incorporated into the culture of the small-sized Local Government bodies.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα