Show simple item record

Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η περίπτωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

dc.contributor.advisorΓεωργόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.authorΛαζαράκη, Σταματίνα
dc.date.accessioned2017-05-13T10:00:47Z
dc.date.available2017-05-13T10:00:47Z
dc.date.issued2017-05-02
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3291
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει τις δυνατότητες που παρέχει η εισαγωγή και υιοθέτηση εργαλείων του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ (ΝΔΜ) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με σκοπό να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική, αποδοτική και να λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Ουσιώδης παράγοντας για να καταστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεσματική αποτελεί η εφαρμογή του συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων με τρόπο τόσο σταθερό όσο και ευέλικτο. Το σύστημα αυτό αν και καθυστερημένα διεισδύει στο διοικητικό γίγνεσθαι της Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει τον προσδιορισμό στόχων, μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά και το σχεδιασμό κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης της υλοποίησης των τεθέντων στόχων. Αρκετοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και προσαρμόζουν τη δράση τους σε συγκεκριμένα σχέδια στρατηγικού σχεδιασμού και ακόμη περισσότεροι τείνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Ένας από αυτούς είναι και ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, που λόγω των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του, όπως και κάθε δήμος στην ίδια κατάσταση, που φθίνει και μειονεκτεί, που διαθέτει μεν ισχνά μέσα αλλά επειδή δεν μπορεί να τα αυξήσει πρέπει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή τους, προκύπτει επιτακτική ανάγκη να μετέλθει σύγχρονες και δόκιμες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών προς αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών με την εφαρμογή και άσκηση εντοπισμένων δράσεων και εξειδικευμένων πολιτικών, οι οποίες πρέπει να απεικονίζονται σε ένα σύστημα αποτελεσματικής διοίκησης, που παρέχει το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ (ΝΔΜ).el
dc.format.extent82el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΣτρατηγικός σχεδιασμόςel
dc.subjectΔιοίκηση και οργάνωσηel
dc.titleΤο Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η περίπτωση του Δήμου Αγίας Βαρβάραςel
dc.title.alternativeThe New Public Management in local authorities organisations. The case of Municipality of Agia Barbarael
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΓεωργακέλλος, Δημήτριος
dc.contributor.committeeΑγαπητού, Χρύσα
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΝέο Δημόσιο Μάνατζμεντel
dc.subject.keywordΔιοίκηση μέσω στόχωνel
dc.subject.keywordΟργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησηςel
dc.subject.keywordΝόμος 3230/2004el
dc.subject.keywordΚώδικας Δήμων & Κοινοτήτωνel
dc.description.abstracttranslatedThe aim of this thesis is to highlight the opportunities provided by the introduction and adoption of tools of the New Public Management (NPM) in Local Government in order to become more effective, efficient and operate in accordance with the principle of sound financial management. A factor for making the local government effective is the implementation of a Management system through setting goals (Management by Objectives) in a way that is both stable and flexible. This system albeit belatedly, pervades the administrative affairs of local governments involves identifying goals through a specific procedure, but also creates the appropriate indicators to monitor the implementation of the objectives. Several Local Authorities Organizations (LAO), exploit the capabilities of the existing institutional framework and adapt their activities to specific strategic planning projects and many more have a tendency to act accordingly. One of those is the Municipality of Agia Barbara, which, similarly to other municipalities in the same situation, deteriorates and suffers, due to its meager means. The Municipality of Agia Barbara, because of its specific characteristics and peculiarities, needs to maximize the performance of its means and employ modern methods of organisation and service management. In order to tackle the inherent problems, it needs to implement and exercise localised actions and specific policies, which should reflect an effective management system, based on the New Public Management.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα