Show simple item record

H αθλητική χορηγία στην Ήπειρο. Μελέτη περίπτωσης : ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

dc.contributor.advisorΚριεμάδης, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΧανδόλιας, Σπυρίδων
dc.date.accessioned2017-05-22T07:41:36Z
dc.date.available2017-05-22T07:41:36Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3317
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής ήταν να διερευνήσει την αθλητική χορηγία στην Ήπειρο και ειδικότερα του πιο σημαντικού αθλητικού εκπροσώπου της, της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ που για πρώτη φορά στην ιστορία της την περίοδο 2016 – 2017 θα συμμετάσχει στο UEFA EuropaLeague, γεγονός που συμπίπτει με τον εορτασμό των πενήντα χρόνων από την ίδρυσή του. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί ο βαθμός ανάμιξης των κατοίκων της πόλης των Ιωαννίνων με τα αθλητικά γεγονότα και ειδικότερα με την αγαπημένη τους ομάδα, η στάση τους έναντι στους χορηγούς της και ο βαθμός ικανοποίησης από την ομάδα τους. Είναι γνωστό πανελληνίως πόσο οι κάτοικοι της πόλης των Ιωαννίνων είναι «δεμένοι» με την τοπική ΠΑΕ και πως ένας μεγάλος κύκλος εργασιών των επιχειρηματιών της πόλης στηρίζει και στηρίζεται επιχειρηματικά από τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ. Επίσης, να εξεταστεί εάν παράγοντες όπως η ταύτιση, η ανάμιξη και οι στάσεις απέναντι στις χορηγίες μπορούν να προβλέψουν στόχους μιας χορηγίας όπως η αναγνωρισιμότητα του χορηγού, η εικόνα του και η πρόθεση για αγορά προϊόντων του χορηγού. Στην έρευνα συμμετείχαν 315 άνδρες και 21 γυναίκες από την πόλη των Ιωαννίνων που είναι φίλαθλοι του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν είτε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο μέσω Διαδικτύου είτε κατά την διάρκεια του τελευταίου εντός έδρας αγώνα της ομάδας στις 10/04/16 με αντίπαλο τον Πλατανιά Χανίων. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ζητήθηκε να σημειώσουν το βαθμό συμφωνίας τους σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό ανάμιξης των κατοίκων - φιλάθλων της πόλης των Ιωαννίνων με τα αθλητικά γεγονότα και ειδικότερα με την αγαπημένη τους ομάδα, την στάση τους έναντι στους χορηγούς της και το βαθμό ικανοποίησης από την ομάδα τους, μέσω ερωτήσεων βασισμένων σε πενταβάθμια κλίμακα LIKERT, με το βαθμό 1 να αντιστοιχεί στο «διαφωνώ απόλυτα» και το βαθμό 5 να αντιστοιχεί στο «συμφωνώ απόλυτα». Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες αθλητικής χορηγίας σε σχέση με τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ βρέθηκαν να είναι λόγοι που σχετίζονται με την ταύτιση, την ανάμιξη και τις στάσεις απέναντι στις χορηγίες ,τους στόχους μιας χορηγίας όπως η αναγνωρισιμότητα του χορηγού, η εικόνα του και η πρόθεση για αγορά προϊόντων του χορηγού.el
dc.format.extent82 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΧορηγίαel
dc.subjectΑθλητική χορηγίαel
dc.subjectSponsorshipel
dc.subjectSports sponsorshipel
dc.titleH αθλητική χορηγία στην Ήπειρο. Μελέτη περίπτωσης : ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑel
dc.title.alternativeThe sports sponsorship in Epirus Case study: FC PAS Gianninael
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΔουβής, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΒρόντου, Ουρανία
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑel
dc.subject.keywordΧορηγίαel
dc.subject.keywordΤαύτισηel
dc.subject.keywordΑναγνωρισιμότητα χορηγούel
dc.subject.keywordPAS GIANNINAel
dc.subject.keywordSponsorshipel
dc.subject.keywordIdentificationel
dc.subject.keywordSponsor awarenessel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of this master’s thesis was to investigate the sports sponsorship in Epirus and especially its most important sports representative, PAS GIANNINA CLUB that for the first time in its history the period 2016 - 2017 will participate in the UEFA Europa League, which coincides with the celebration of the fiftieth anniversary of its foundation.More specifically, the aim of the research was to determine the degree of involvement of residents of Ioannina with sports events and in particular with their favorite team, their stance on the sponsors and the degree of satisfaction with their team. It is known nationwide how much the inhabitants of the city of Ioannina are "tied" to the local team and that a large turnover of the city business supports the team and is supported to build business by PAS Giannina.Furthermore, the aim of the research was to consider whether factors such as awareness, mixing and attitudes towards sponsorship may predict targets of a sponsorship such as sponsor’s awareness, image and one’s intention to buy the sponsor's products. The survey involved 315 men and 21 women from the city of Ioannina who are fans of PAS GIANNINA .The participants either filled in an electronic questionnaire or they filled a questionnaire during the last home game of the team on 10.04.16 against the rival Platania of Chania. The survey respondents were asked to indicate their level of agreement concerning the factors that affect the degree of involvement of the people - fans of Ioannina with sports events and in particular with their favorite team, their stance on the sponsors and the degree of satisfaction with their team, through questions based on LIKERT five-point scale, with grade 1 corresponding to "strongly disagree" and grade 5 corresponding to "strongly agree".Descriptive statistics were used for data processing. The most important sports sponsorship aspects associated with PAS GIANNINA were found to be reasons relating to the identification, mixing and attitudes towards sponsorships, the sponsorship objectives such as sponsor awareness, image and one’s intention to purchase the sponsor’s products.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα