Show simple item record

dc.contributor.advisorΠρεζεράκος, Παναγιώτης
dc.contributor.authorΖάμπου, Βενετία
dc.date.accessioned2017-10-04T13:04:56Z
dc.date.available2017-10-04T13:04:56Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3629
dc.description.abstractΣτο επάγγελμα του νοσηλευτή η εργασιακή δέσμευση ερμηνεύεται ως η αφιερωμένη, απορροφημένη και έντονη νοσηλευτική πρακτική που αναδύεται μέσα από τις ρυθμίσεις της αυτονομίας και της εμπιστοσύνης και οδηγεί σε ασφαλή και αποτελεσματική έκβαση για τους ασθενείς. Η παρούσα εργασία αποτελείται από δυο μέρη το Γενικό και το Ειδικό. Το Γενικό Μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια (1ο, 2ο και 3ο). Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται βασικές έννοιες της συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει το ορισμό και την ανάλυση του εργασιακού στρες και το τρίτο αναφέρεται στην εργασιακή δέσμευση, στους παράγοντες επιρροής της. Τέλος γίνεται μία προσπάθεια να αναλυθεί η συσχέτιση των εννοιών αυτών και στη συνέχεια να ερευνήσουμε αν τα χαρακτηριστικά αυτά πλαισιώνουν την εργασιακή δέσμευση των νοσηλευτών. Το Ειδικό μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια (4ο, 5ο και 6ο). Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία της παρούσας μελέτης. Παρουσιάζονται ο σκοπός, η επιλογή και η περιγραφή του δείγματος καθώς και ο σχεδιασμός της έρευνας για τον οποίο διενεργήθηκε μια περιεκτική ανασκόπηση τις υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο έγινε η συλλογή και περιγράφονται τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για την εν λόγω μελέτη. Τέλος παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση μέσω της περιγραφικής ανάλυσης των δεδομένων του δείγματος καθώς και τα αποτελέσματα αυτής. Στο πέμπτο κεφάλαιο της μελέτης ακολουθεί η συζήτηση όπου επιχειρείται αιτιολόγηση των ευρημάτων σύμφωνα με τις ερευνητικές υποθέσεις τις έρευνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλες οι συσχετίσεις ανάμεσα στις διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των διαστάσεων της Εργασιακής Δέσμευσης ήταν θετικά ισχυρές και στατιστικά σημαντικές. Επιπλέον, υπήρξε θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο αντιλαμβανόμενο στρες και την απορρόφηση, ως διάσταση της εργασιακής δέσμευσης. Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο προτείνονται ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν και τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για προβληματισμό και μελλοντικές έρευνες.el
dc.format.extent118 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΝοσηλευτές - Εργασιακό άγχοςel
dc.subjectΣυναισθηματική Νοημοσύνηel
dc.subjectNurses - Job stressel
dc.subjectEmotional intelligenceel
dc.titleΣυναισθηματική Νοημοσύνη και Στρες στην Εργασιακή Δέσμευση των Νοσηλευτών της 6ης Υγειονομικής Περιφερειακής Ενότητας (Υ.Π.Ε.)el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΤσιρώνη, Μαρία
dc.contributor.committeeΛαζακίδου, Αθηνά
dc.contributor.departmentΤμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΔιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεωνel
dc.subject.keywordΣυναισθηματική Νοημοσύνηel
dc.subject.keywordΣτρεςel
dc.subject.keywordΕργασιακή Δέσμευσηel
dc.subject.keywordΝοσηλευτικήel
dc.subject.keywordEmotional Intelligenceel
dc.subject.keywordStressel
dc.subject.keywordWork Engagementel
dc.subject.keywordNursingel
dc.description.abstracttranslatedIn nursing, work engagement is the dedicated, absorbing, vigorous nursing practice that emerges from settings of autonomy and trust and results in safer, cost effective patient outcomes. The present study consists of two parts: the General and the Special. The General Part consists of three chapters (1st, 2nd and 3rd). The first chapter develops basic concepts of emotional intelligence, work stress and work engagement. The second chapter includes the definition as well as the analysis of stress and the third one refers to work engagement and the factors that affect it. Las but not least, an attempt is made to analyze the correlation of these concepts and then to investigate whether these ones correspond to the nursing work engagement. The Special part consists of two chapters (4th, 5th and 6th). The fourth chapter refers to the methodology used for the present study. The purpose, selection and description of the sample, as well as the design of the research for which a comprehensive review of the existing literature was carried out, are presented. It analyzes the way the collection was made and the questionnaires used for the study are described as well. More specifically, the Special part investigates the effect of Emotional Intelligence and Stress on the Work Commitment of the Nurses of the General Hospitals of the Prefecture of Peloponnese. Last but not least, the purpose, the methodology, the results, the discussion, the analytical description of the sample data, the correlations of the research questions and the conclusions of this research study are presented in more detail. Finally, the statistical analysis is presented through the descriptive analysis of the sample data and its results. In the fifth chapter of the study follows the discussion where attempts are made to justify the findings according to research investigations. The results showed that all the correlations between the dimensions of Emotional Intelligence and the Dimensions of Work Commitment were positively strong and statistically significant. In addition, there was a positive statistically significant correlation between perceived stress and absorption as a dimension of work commitment. In conclusion, in the last chapter (6th) questions that have not been answered and which could form the basis for reflection and future research are proposed.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα