Show simple item record

Συγκριτική μελέτη της κλασικής πρόσθιο-πλάγιας προσπέλασης στην ολική αρθροπλαστική ισχίου με την προσπέλαση της μεθόδου AMIS ως προς τη διάρκεια νοσηλείας, τις επιπλοκές και βιολογικές παραμέτρους

dc.contributor.advisorΤσιρώνη, Μαρία
dc.contributor.authorΜπαλτόπουλος, Γιάννης
dc.date.accessioned2017-10-10T11:28:37Z
dc.date.available2017-10-10T11:28:37Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3647
dc.description.abstractΣκοπός: της μελέτης είναι η σύγκριση της τεχνικής της Πρόσθιας Ελάχιστης Επεμβατικότητας Χειρουργικής μεθόδου (Anterolateral Minimally Invasive Surgery) με την κλασική Προσθιο-πλάγια Hardinge μέθοδο ως προς την διάρκεια νοσηλείας, τις επιπλοκές τόσο διεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά. Δευτερεύοντες στόχοι είναι η διερεύνηση βιολογικών παραμέτρων όπως ο πόνος, η απώλεια αίματος και η κινητοποίηση της άρθρωσης με τις δύο μεθόδους. Υλικό και μέθοδος: Ως χρονικό διάστημα βιβλιογραφικής αναζήτησης τέθηκε η περίοδος 2004-2014 ώστε η βιβλιογραφία να είναι σύγχρονη προκειμένου να περιέχονται επικαιροποιημένα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα. Τέθηκε γλωσσικός περιορισμός με την επιλογή άρθρων δημοσιευμένων στα αγγλικά και στα ελληνικά. Τα στοιχεία συλλέχθησαν από τον ερευνητή σε ειδικά δημιουργημένο φύλλο απαντήσεων, όπου για συγκεκριμένες βιολογικές παραμέτρους που αφορούσαν στην προσωπική εκτίμηση του ασθενή ερωτήθηκε ο ίδιος. Στοιχεία που αφορούν τη νοσηλεία συλλέχθησαν κατά τη διάρκεια αυτής. Πρόκειται για σύγχρονη μελέτη. Πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 40 ασθενείς με διαγνωσμένη πρωτοπαθή οστεοαρθρίτιδα για κάθε μία από τις δύο τεχνικές προσπέλασης στο νοσοκομείο ΚΑΤ ενώ είχε αιτηθεί η έγκριση εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου. Το διάστημα παρακολούθησης των ασθενών μετεγχειρητικά ήταν ένας μήνας. Σε αυτό το διάστημα αξιολογήθηκαν τόσο τα κλινικά αποτελέσματα και η λειτουργικότητα της άρθρωσης όσο και τυχόν επιπλοκές. Αποτελέσματα: Αναφορικά με τις ανάγκες για χορήγηση αίματος, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των απαιτήσεων για τη μέθοδο AMIS σε σχέση με την κλασσική μέθοδο τόσο διεγχειρητικά (p<0,0005), όσο και μετεγχειρητικά (p<0,0005). Οι ημέρες νοσηλείας ήταν σημαντικά λιγότερες εφαρμόζοντας τη μέθοδο AMIS σε σχέση με την κλασσική μέθοδο (p<0,0005). Αξιολογώντας το επίπεδο του πόνου πριν και μετά την κάθε επέμβαση, παρατηρήσαμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες για την άμεση μετεγχειρητική περίοδο (1ης μετεγχειρητική ημέρας) υπέρ της μεθόδου AMIS. Συγκρίνοντας τις ανεκτές κινήσεις που επιτελούνταν ανάμεσα στις 2 ομάδες προεγχειρητικά και ένα μήνα μετά τις επεμβάσεις, παρατηρήσαμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 2 μεθόδους για την απαγωγή (p=0,005), προσαγωγή (p=0,004) και έκταση (p=0,001) στις 30 ημέρες υπερέχοντας η ομάδα AMIS. Ο χρόνος έναρξης βάδισης με τη χρήση βοηθήματος ήταν σημαντικά μικρότερος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο AMIS σε σχέση με την κλασσική μέθοδο (p<0,0005). Συμπεράσματα: Τα μακροπρόθεσμα κλινικα αποτελέσματα αναφορικά με το επίπεδο του μετεγχειρητικού πόνου και την λειτουργικότητα της άρθρωσης καθώς και τα ποσοστά των επιπλοκών ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες. Ο χρόνος που χρειαζόταν ώστε να επιστρέψουν πλήρως οι ασθενείς στην φυσιολογική καθημερινή λειτουργία της άρθρωσης ήταν ελαφρώς μεγαλύτερος για τους ασθενείς που υποβλήθησαν στην επέμβαση με την κλασική τεχνική. Επιπλέον, ο χρόνος νοσηλείας για αυτήν την κατηγορία ασθενών ήταν περισσότερος κατά δύο με τρεις ημέρες.el
dc.format.extent74 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΟλική αντικατάσταση ισχίουel
dc.subjectΤεχνητές αρθρώσεις ισχίωνel
dc.subjectTotal hip replacementel
dc.subjectArtificial hip jointsel
dc.subjectΑρθροπλαστικήel
dc.subjectArthroplastyel
dc.titleΣυγκριτική μελέτη της κλασικής πρόσθιο-πλάγιας προσπέλασης στην ολική αρθροπλαστική ισχίου με την προσπέλαση της μεθόδου AMIS ως προς τη διάρκεια νοσηλείας, τις επιπλοκές και βιολογικές παραμέτρουςel
dc.title.alternativeComparative study of classical anterolateral approach in total hip arthroplasty and AMIS approach as to the duration of hospital stay, the complications and other biological parametersel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠανουτσόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.committeeΑνδριόπουλος, Παναγιώτης
dc.contributor.departmentΤμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΔιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεωνel
dc.subject.keywordAMIS ισχίουel
dc.subject.keywordΟλική αρθροπλαστική ισχίουel
dc.subject.keywordΠρόσθια προσπέλασηel
dc.subject.keywordΠλάγια προσπέλασηel
dc.subject.keywordΑρθοροπλαστική ελάχιστης επεμβατικότηταςel
dc.subject.keywordΧειρουργικές τεχνικές προσεγγισης στην οστεοαρθρίτιδα ισχίουel
dc.subject.keywordΑποκατάστασηel
dc.subject.keywordΟστεοαρθρίτιδα ισχίουel
dc.subject.keywordMinimally invasive surgical proceduresel
dc.subject.keywordTotal hip arthroplastyel
dc.subject.keywordAnterolateral approachel
dc.subject.keywordSurgical approaches in THAel
dc.subject.keywordHip osteoarthritisel
dc.description.abstracttranslatedTitle: Comparative study of classical anterolateral approach in total hip arthroplasty and AMIS approach as to the duration of hospital stay, the complications and other biological parameters. Objective: To compare the anterior minimal invasive approach technique to the classical anterolateral Hardinge approach in total hip arthroplasty as to the duration of postoperative hospital stay and the intraoperative and postoperative complications. Secondary objectives are the estimation of biological parameters such as pain, blood loss and joint motivation with both techniques. Material and Methods: In a comparative study 80 adult patients underwent total hip arthroplasty due to a diagnosis of primary osteoarthritis. A group of 40 patients with the traditional anterolateral access was compared to a group of 40 patients with the anterior minimally invasive access. The length of follow up among all patients was one month. In this length of time clinical and functional results along with any complications occurred were evaluated. Data were collected by the researcher in a specific designed answer form, through interviewing the patient as well as retrospectively collecting further information of the medical file of the patient. Results: A reduction of the needs for blood providing was observed for the AMIS method compared to the classical method so much intraoperatively (p<0,0005), as much as postoperatively (p<0,0005). The days of hospital stay were much less after the AMIS method than the classical (p<0.0005). After evaluation of the level of pain before and after each of the two methods, a statistically significant deference was observed between the two groups for the early postoperative period (1st postoperative day) for the AMIS method. Comparing the tolerated movements the two teams were making before the operations and one month after the operations, there was a statistically significant deference between them concerning the abduction (p=0,005), the adduction (p=0,004) and the expansion (p=0,001) on the one month period in favor of the AMIS method. The period of time for first walking without any kind of support was significantly less using the AMIS method rather than the classical (p<0,0005). Conclusions: The long term clinical results and the complication rates were similar in the two groups as for the level of postoperative pain and the joint functioning. The time needed for patients to return to normal use of the joint without support in every day activity was slightly longer for patients underwent the traditional method. Moreover hospital stay was 2 to 3 days longer in this group of patientsel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα