Εμφάνιση απλής εγγραφής

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η εφαρμογή στον Δήμο Θεσσαλονίκης

dc.contributor.advisorΠαπαδημητρίου, Θεόφιλος
dc.contributor.authorΜαραγκοζίδης, Ανέστης
dc.date.accessioned2017-12-22T11:25:02Z
dc.date.available2017-12-22T11:25:02Z
dc.date.issued2017-11-11
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3834
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα γενικά, την ανάλυση των εφαρμογών για τον σκοπό αυτό στον Δήμο Θεσσαλονίκης και ειδικότερα την εφαρμογή της μέσω της ειδικότερης εφαρμογής Γεωχωρικού συστήματος πληροφοριών (G.I.S.) Για την πραγματοποίησή της μελετήθηκαν πηγές πληροφοριών από το ίντερνετ, σχετικά άρθρα και απόψεις μελετητών. Στο πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής αυτής εργασίας αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η έννοιά της, οι μορφές της, οι στόχοι της, τα οφέλη και οι κίνδυνοι. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στις Υπηρεσίες του. Παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους αυτός ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κινείται στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τις επί μέρους Υπηρεσίες του, αναλύοντας περισσότερο τον τομέα ανοιχτά δεδομένα και τον τομέα πολεοδομίας καθώς και την γεωγραφική τους παρουσίαση-απεικόνιση μέσω του Γεωχωρικού συστήματος πληροφοριών (G.I.S.).el
dc.format.extent81el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΔιακυβέρνησηel
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.titleΗλεκτρονική διακυβέρνηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η εφαρμογή στον Δήμο Θεσσαλονίκηςel
dc.title.alternativeE-Government and Local Government. Implementation in the Municipality of Thessalonikiel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚυρίτσης, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΤοπάλογλου, Ελευθέριος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΗλεκτρονική διακυβέρνησηel
dc.subject.keywordΟργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησηςel
dc.subject.keywordΓεωγραφικά συστήματα πληροφοριώνel
dc.description.abstracttranslatedThis diploma thesis generally refers on how the e-Government is applied in local government in Greece. It particularly analyses its application in the Municipality of Thessaloniki and focuses its implementation through the more specific application of the Geospatial Information System (GIS). For the above purpose, material through the internet, related articles and views of scholars has been studied. The first chapter of this thesis describes the general features of e-Government, its concept, its forms, its objectives, the benefits and the risks. The second chapter focuses on e-Government’s implementation in the Municipality of Thessaloniki and its Authorities Services. It presents the ways, in which this Local Government Organization acts in the field of e-Government with its individual Services, analyzing much more the field of open data and the urban planning sector, as well as their geographic presentation - mapping through the Geospatial Information System (GIS) .el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα