Εμφάνιση απλής εγγραφής

Οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010. Μελέτη περίπτωσης : Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. « Φίλιππος Καβουνίδης ».

dc.contributor.advisorΓαλανός, Γεώργιος
dc.contributor.authorΜουρσελά, Αρχοντούλα
dc.date.accessioned2018-03-26T13:16:20Z
dc.date.available2018-03-26T13:16:20Z
dc.date.issued2017-06-09
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3972
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία πραγματεύεται την οργάνωση και την λειτουργία των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ), έτσι όπως διαμορφώθηκαν μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης », έχοντας ως σκοπό την διερεύνηση της συμβολής του Προγράμματος, στην βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό τους. Ειδικότερα, κύριο μέλημα μας είναι να αναδείξουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως άλλωστε και γενικά στην δημόσια διοίκηση, δεν θα πρέπει να περιορίζονται στις διαρθρωτικές μεταβολές, αλλά να εκτείνονται στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό, ακολουθώντας μια νέα οργανωσιακή προσέγγιση, βασισμένη σε μια ουσιαστική και τεκμηριωμένη μελέτη. Επίσης, το ζήτημα της οργανωτικής αναδιάρθρωσης, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα αυτοτελές ζήτημα αλλά θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο διοικητικών μεταρρυθμίσεων του κράτους. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συγγραφή της εργασίας είναι στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας και περιλαμβάνει την συλλογή, μελέτη και παρουσίαση σχετικής βιβλιογραφίας, άρθρων, νομοθεσίας, έρευνας στο διαδίκτυο καθώς και την αξιοποίηση πρωτογενούς υλικού. Στο πλαίσιο της περιπτωσιολογικής μελέτης αξιοποιήθηκε η μέθοδος της δομημένης συνέντευξης σε υπαλλήλους του υπό μελέτη νομικού προσώπου, καθώς και η επιτόπια παρατήρηση.el
dc.format.extent61el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΔιοίκηση και οργάνωσηel
dc.titleΟργάνωση και λειτουργία των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010. Μελέτη περίπτωσης : Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. « Φίλιππος Καβουνίδης ».el
dc.title.alternativeOrganization and operation of municipal public entities after application of the law 3852/2010. Case study: Public entity for Social Work and Early Childhood Education in the Municipality of Rafina – Pikermi with d.t « Filippos Kavounidis ».el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΟργάνωσηel
dc.subject.keywordΛειτουργίαel
dc.subject.keywordΟργανωτική αναδιάρθρωσηel
dc.subject.keywordΠρόγραμμα Καλλικράτηςel
dc.description.abstracttranslatedThis paper discusses the organization and functioning of municipal public entities, as developed after the implementation of the law 3852/2010 " New Architecture of Local Government and Decentralized Administration - Kallikratis Program" main purpose is to investigate the contribution of the Program on their improvement and modernization. Specifically, our main concern is to highlight that the reforms in local government, like generally in the public service, should not be limited to structural changes, but extend to the functional modernization, following a new organizational approach, based on a substantial and documented study. Also, the issue of organizational restructuring should not be treated as separate, but as a part of an overall business plan for the administrative reforms of the state. The methodology used for the writing of this paper, concerns qualitative research based on collection, study and presentation of relevant literature, articles, legislation, internet information and the use of source material. For the case study utilized the method of structured interview with employees of the studied municipal public entity, as well as field observation.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα