Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Παραγωγή, Τεχνολογία και Διακίνηση Γυαλιού κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Πελοπόννησο

Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

 

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ζαχαριάς, Νικόλαος
dc.contributor.author Καπαρού, Μαρία
dc.date.accessioned 2018-05-16T21:52:14Z
dc.date.available 2018-05-16T21:52:14Z
dc.date.issued 2018-05-17
dc.date.submitted 2017-11-03
dc.identifier.uri http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4103
dc.description.abstract Η υαλουργία αποτελεί κλάδο ιδιαίτερης σημασίας της μυκηναϊκής βιοτεχνίας της οποίας οι διαστάσεις και η δυναμική στον ελλαδικό χώρο ελάχιστα έχουν μελετηθεί στο σύνολό τους. 1 Αντίθετα, οι μελέτες μυκηναϊκής υάλου μέχρι σήμερα είναι αντιστρόφως ανάλογες του πλούτου και της ποικιλίας των ευρημάτων που καταγράφονται στο αρχαιολογικό αρχείο, εκ του οποίου προκύπτει με ασφάλεια ότι το γυαλί ήταν ένα από τα υλικά για το οποίο έδειχναν ιδιαίτερη «προτίμηση» οι Μυκηναίοι. Η διαπίστωση αυτής της έλλειψης αφορά εν γένει το χώρο του Αιγαίου. Ειδικότερα, όσον αφορά την πελοποννησιακή περιφέρεια, την κοιτίδα του μυκηναϊκού πολιτισμού, η μυκηναϊκή υαλουργική παράδοση παραμένει σχεδόν άγνωστη στο σύνολό της, ενώ, πιο συγκεκριμένα, για την περιοχή των Πατρών η έρευνα παρουσιάζει αξιοσημείωτο κενό. Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε με σκοπό να καλύψει ένα μέρος του υπαρκτού αυτού κενού στην έρευνα έχοντας ως εφαλτήριο τη διερεύνηση της πλουσιότατης συλλογής των χανδρών και πλακιδίων από γυαλί και φαγεντιανή από το προϊστορικό νεκροταφείο της Βούντενης στην περιοχή της Αχαΐας. Τα υπό μελέτη ευρήματα προέρχονται αποκλειστικά από ταφικά σύνολα τα οποία, είτε ως τοπικά, είτε ως επείσακτα εμπορικά προϊόντα, μεταφέρουν σημαντική αρχαιολογική πληροφορία και έπειτα, λόγω της τελετουργικής και της συμβολικής τους αξίας, αντανακλούν έμμεσα και πρακτικές του καθημερινού βίου. Προκειμένου να μελετηθεί το υλικό επαρκώς και εις βάθος επιλέχθηκε η εφαρμογή αρχαιομετρικών προσεγγίσεων. Η μελέτη, μέσω της εφαρμογής των μεθοδολογιών και προσεγγίσεων των φυσικών επιστημών στο υλικό, ευελπιστεί να απαντήσει ερωτήματα που αφορούν τη φύση του υλικού από τεχνολογικής- κατασκευαστικής απόψεως και να διερευνήσει- κατά το δυνατόν- την προέλευσή του. el
dc.format.extent 491 σελ. el
dc.language.iso el el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Υαλουργία, Αρχαία -- Ελλάδα -- Πελοπόννησος el
dc.subject Υαλικά, Αρχαία -- Ελλάδα -- Πελοπόννησος el
dc.subject Γυαλί, Χειροτεχνία με -- Ελλάδα -- Πελοπόννησος
dc.title Παραγωγή, Τεχνολογία και Διακίνηση Γυαλιού κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Πελοπόννησο el
dc.title.alternative Glass production, technology and trade in the Late Bronze Age Peloponnese el
dc.type Διδακτορική διατριβή el
dc.contributor.committee Μπασιάκος, Ιωάννης
dc.contributor.committee Γιαννούλη, Ευγενία
dc.contributor.committee Λυριτζής, Ιωάννης
dc.contributor.committee Henderson, Julian
dc.contributor.committee Καμίτσος, Ευστράτιος
dc.contributor.committee Καρύδας, Ανδρέας-Γερμανός
dc.contributor.department Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών el
dc.contributor.faculty Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών el
dc.subject.keyword Μυκηναϊκό γυαλί el
dc.subject.keyword Αρχαιομετρικές μελέτες el
dc.subject.keyword Προϊστορική Πελοπόννησος el
dc.subject.keyword Ύστερη Εποχή του Χαλκού el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα