Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisorΔημόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΤσακαλάκη, Σταυρούλα
dc.date.accessioned2018-11-09T08:29:38Z
dc.date.available2018-11-09T08:29:38Z
dc.date.issued2018-01
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4930
dc.descriptionΑριθμός Εισαγωγής: 012212-012213 cdel
dc.description.abstractΈνα από τα θέματα που απασχολεί την ελληνική οικογένεια είναι η εισαγωγή των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του ύψους της δαπάνης που καταβάλλεται από τους γονείς προκειμένου να ενισχύσουν τα παιδιά τους, μέσω εξωσχολικής προετοιμασίας, για να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παράλληλα αναζητούνται οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη δαπάνη. Για την έρευνα έγινε ανάλυση 103 ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από γονείς με παιδιά που είχαν λάβει μέρος στις εξετάσεις εισαγωγής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα τελευταία τρία χρόνια. Το δείγμα επιλέχθηκε με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας (convenience sampling). Μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης έγινε προφανές ότι όταν αναφερόμαστε σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές δαπάνες, με στόχο την προετοιμασία για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια, πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, με ιδιαίτερα υψηλό κόστος για κάθε οικογένεια. Πέρα από το υψηλό κόστος που δαπανούν οι Έλληνες γονείς για την ιδιωτική προπαρασκευαστική εκπαίδευση, η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε και την υψηλή συσχέτιση αυτού του κόστους με το οικογενειακό εισόδημα αλλά και με παράγοντες όπως είναι η επίδοση των παιδιών στο σχολείο, ενώ παράλληλα ανέδειξε την ανάγκη πραγματοποίησης περαιτέρω ερευνών.el
dc.format.extent74 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΦροντιστές και προγύμναση -- Ελλάδαel
dc.subjectΕκπαίδευση -- Κοινωνικές απόψεις -- Ελλάδαel
dc.subjectΕκπαιδευτική ισότητα -- Ελλάδαel
dc.subjectΕκπαίδευση, Ανώτατη -- Ελλάδαel
dc.titleΙδιωτικές δαπάνες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράγοντες που τις διαμορφώνουνel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚατσής, Αθανάσιος
dc.contributor.committeeΤσατσαρώνη, Άννα
dc.contributor.departmentΤμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΕκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκησηel
dc.subject.keywordΤριτοβάθμια εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΙδιωτικές εκπαιδευτικές δαπάνεςel
dc.subject.keywordΕξωσχολική προετοιμασίαel
dc.subject.keywordΕξετάσεις εισαγωγήςel
dc.subject.keywordΙδιωτική προπαρασκευαστική εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordTertiary educationel
dc.subject.keywordPrivate educational expendituresel
dc.subject.keywordExtra-curricular preparationel
dc.subject.keywordAdmission examinationsel
dc.subject.keywordPrivate preparatory tuitionel
dc.description.abstracttranslatedOne of the issues that concerns the Greek family is the entrance of their children in the tertiary education. The purpose of this research is to investigate the amount of the expenditure paid by parents to help their children through extra-curricular preparation to achieve the desired outcome. At the same time, are being sought the socio-economic factors that affect this expenditure. For the research 103 questionnaires were analyzed which were responded by parents with children who had taken part in admission examinations of higher education in the last three years. The sample was selected by convenient sampling. Through the bibliographic review, it became obvious that when we are referring to private educational expenditures, with the aim of enabling students to get into university, it is a global phenomenon, with a very high cost for each family. Beyond the high cost which Greek parents spend on private preparatory education, the statistical analysis of the data also showed a high correlation between this cost and the family income, as also with factors such as the performance of children at school, while at the same time indicated the need for further investigations.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα