Show simple item record

dc.contributor.advisorΣτεργιούλας, Απόστολος
dc.contributor.authorΒασιλάκης, Νικόλαος
dc.date.accessioned2018-11-22T08:28:28Z
dc.date.available2018-11-22T08:28:28Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4962
dc.description.abstractΟι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, καλούνται σε καθημερινή βάση από τους εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων του Σχολείου να δώσουν πρώτες βοήθειες σε μια ποικιλία καταστάσεων επείγουσας και μη ανάγκης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Πρέπει λοιπόν να εκτιμήσουν την κατάσταση των μαθητών και αν είναι σοβαρή να καλέσουν ιατρική βοήθεια, να αναγνωρίσουν με ακρίβεια το πρόβλημά τους, να δώσουν σωστή άμεση βοήθεια, να φροντίσουν για τη μεταφορά τους στο σπίτι του, σε γιατρό ή σε Νοσοκομείο, να παραμείνουν μαζί τους μέχρι να έλθει βοήθεια από ασθενοφόρο ή ειδικό και τέλος να δώσουν βοήθεια πάρα πέρα αν χρειαστεί. Μετά την εξονυχιστική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δεν εντοπίστηκε μελέτη που να διερεύνησε τις γνώσεις των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα στα Δημοτικά Σχολεία, μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών ποιοτικά και ποσοτικά και η παρούσα μελέτη έρχεται να καλύψει το υπάρχον αυτό ερευνητικό κενό. Έτσι, σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να προσδιορίσει αν η διαχείριση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ποιοτικά και ποσοτικά. Στην ποιοτική μελέτη συμμετείχαν εθελοντικά είκοσι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής που εργάζονταν σε σχολεία του Νομού Αττικής, οι οποίοι απάντησαν σε ημιδομημένες συνεντεύξεις. Στην ποσοτική μελέτη συμμετείχαν με τυχαία επιλογή διακόσιοι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, οι οποίοι απετέλεσαν δύο ομάδες: την πειραματική και την -vi- αναφοράς. Οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής της πειραματικής ομάδας συμμετείχαν σε σεμινάρια πρώτων βοηθειών, ενώ η ομάδα αναφοράς δεν συμμετείχε. Οι μετρήσεις πριν και μετά από τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών πραγματοποιήθηκαν με ερωτηματολόγιο που είχε ελεγχθεί για την εγκυρότητα, αντικειμενικότητα και αξιοπιστία του. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας έδειξαν ότι για να διατηρούνται οι γνώσεις στις πρώτες βοήθειες πρέπει οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής να συμμετέχουν σε σεμινάρια σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής της πειραματικής ομάδας που συμμετείχαν σε σεμινάρια πρώτων βοηθειών βελτιώθηκαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου πρώτων βοηθειών μετά το πρόγραμμα, σε σχέση με την ομάδα αναφοράς. Βελτίωση επίσης παρατηρήθηκε πριν και μετά το πρόγραμμα των σεμιναρίων πρώτων βοηθειών στους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής της πειραματικής ομάδας στις παραμέτρους της ορθής γνώσης, θεωρητικής γνώσης και ακρίβειας της γνώσης. Ακόμη, η σύγκριση των μεταβολών στις ανωτέρω παραμέτρων της πειραματικής ομάδας σε σχέση με τα δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά, έδειξε ότι υπήρξαν στατιστικά σημαντικές μεταβολές. Τόσο από την ποιοτική, όσο και από την ποσοτική έρευνα συμπεραίνεται ότι η διαχείριση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών μπορούν να βελτιώσουν τις γνώσεις των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής στις πρώτες βοήθειες σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητά τους όταν χρειαστούν να τις εφαρμόσουν.el
dc.format.extent308 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΠρώτες βοήθειεςel
dc.subjectΙατρικά επείγοντα περιστατικάel
dc.subjectFirst aidel
dc.subjectMedical emergenciesel
dc.titleΔιαχείριση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών: Μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης;el
dc.typeΔιδακτορική διατριβήel
dc.contributor.committeeΚωφοτόλης, Νικόλαος
dc.contributor.committeeΤσίγκανος, Γεώργιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.subject.keywordΠρώτες βοήθειεςel
dc.subject.keywordΚαρδιοπνευμονική αναζωογόνησηel
dc.subject.keywordΛιποθυμίαel
dc.subject.keywordΠρωτοβάθμια εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΘλάσειςel
dc.subject.keywordΑιματώματαel
dc.subject.keywordΤσιμπήματαel
dc.subject.keywordΑιμορραγίαel
dc.subject.keywordπρωτοβάθμια φροντίδαel
dc.subject.keywordΚακώσειςel
dc.subject.keywordΕκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγήςel
dc.subject.keywordFirst aidel
dc.subject.keywordCardiopulmonary resuscitationel
dc.subject.keywordFaintel
dc.subject.keywordPrimary educationel
dc.subject.keywordFracturesel
dc.subject.keywordHematomasel
dc.subject.keywordCutsel
dc.subject.keywordBleedingel
dc.subject.keywordPrimary careel
dc.subject.keywordInjuriesel
dc.subject.keywordPhysical Education (PE) teachersel
dc.description.abstracttranslatedPhysical Education (PE) teachers are called by other school teachers to offer first aid in a variety of emergency or not that urgent situation on a daily basis during the school year. Therefore, they must estimate the students' situation and, if it is serious, call for medical help, recognize the medical problem precisely, give the appropriate first aid, take care of their safe transfer at home, to the doctor's office or to the hospital, stay with them until the ambulance or the specialist arrives and, finally, provide any further necessary help. A thorough bibliographical review indicated no study that explored PE teachers' knowledge on primary and secondary care in Schools after attending first-aid seminars qualitatively and quantitively; therefore, the present study aims to cover this research gap. Thus, the present doctoral dissertation aims at indicating if the attendance of first-aid seminars can improve PE teachers' efficacy in cases of emergency. The data collection was both qualitative and quantitative. Twenty PE teachers working in Education Schools of Attica participated voluntarily in the qualitative study by answering to a semi-structured interview. Two hundred PE teachers participated randomly in the quantitative study and they were divided in two teams: the experimental and the reference one. The PE teachers of the experimental team attended first-aid seminars, whereas the reference team did not. The measurements before and after the first-aid seminars were conducted with a questionnaire checked for its validity, objectivity and reliability. The results of the qualitative study revealed that in order for PE teachers to retain their knowledge of first-aid it is necessary to attend first-aid seminars at regular times. The results of the -xi- quantitative study showed that the PE teachers of the experimental team who participated in first-aid seminars improved in a statistically significant level in all the questionnaire’s questions relevant to first aid in comparison to the reference team. Improvement was, also, noticed to the PE teachers of the experimental team before and after the first-aid seminars in the parameters of correct, theoretical and accurate knowledge. Furthermore, the comparison of the changes in these parameters of the experimental team in relation to their demographic and professional characteristics pointed out statistically important changes. From both the qualitative and the quantitative study it can be concluded that first-aid seminar management can improve PE teachers' knowledge of first aid in cases of emergency and, consequently, their effectiveness whenever they are called to practice it.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα