Show simple item record

dc.contributor.advisorΚατσής, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΛεγκριανού, Βασιλική
dc.date.accessioned2018-12-03T10:54:33Z
dc.date.available2018-12-03T10:54:33Z
dc.date.issued2018-11-08
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4972
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία αποτελεί μια έρευνα-δράσης, με κύρια ερευνητική υπόθεση τη συμβολή της Δραματικής Τέχνης ως μέσο καλλιέργειας της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 3ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου Αττικής. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η Δραματική Τέχνη έχει τη δυνατότητα να καλλιεργεί όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του ατόμου και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού. Θεατρικά παιχνίδια, αυτοσχεδιασμοί και κουκλοθέατρο είναι μερικές από τις τεχνικές της Δραματικής Τέχνης στην εκπαίδευση, που δρουν καθοριστικά στην πνευματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Ο άνθρωπος ως φύσει κοινωνικό ον από τη γέννησή του μαθαίνει να ζει σε ομάδες. Η κοινωνικότητα του ατόμου είναι μια διαδικασία σε συνεχή εξέλιξη και οι κοινωνικές δεξιότητες είναι καθοριστικές στην ομαλή ή μη κοινωνικοποίηση του ατόμου. Ένας από τους βασικούς φορείς κοινωνικοποίησης αποτελεί το σχολείο, το οποίο εκτός των άλλων είναι υπεύθυνο για την ομαλή κοινωνική ένταξη όλων ανεξαιρέτως των μαθητών. Η αναγνώριση, η κατανόηση και η διαχείριση τόσο των δικών μας συναισθημάτων, όσο και των ανθρώπων που μας περιβάλλουν είναι κομβικής σημασίας για την προσωπική και συλλογική πρόοδο, εξέλιξη και συνύπαρξη. Η ικανότητα αυτή στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη για όλους τους συμμετέχοντες, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες καλλιεργούνται και αναπτύσσονται, με τη δραματική τέχνη να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξή τους. Στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η εξελικτική πορεία του ατόμου και τα στάδια αυτής. Στο στάδιο της προσχολικής ηλικίας, όπου γίνεται το πρώτο «άνοιγμα» στον κόσμο, η εκπαίδευση οφείλει να αφουγκράζεται την μόνιμη ανάγκη του παιδιού για παιχνίδι και μέσω αυτού να το προσεγγίζει. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μαθητές νηπιαγωγείου με σκοπό να αναδείξει τη συμβολή της δραματικής τέχνης στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του νηπίου. Πραγματοποιήθηκαν δώδεκα παρεμβάσεις διάρκειας 90 λεπτών η καθεμία σε εβδομαδιαία βάση, σε τμήμα 17 μαθητών. Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων προκύπτει θετική συμβολή της δραματικής τέχνης στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των νηπίων καθώς και σημαντικές παρατηρήσεις που προέκυψαν μέσα από την έρευνα τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους εκπαιδευτικούς.el
dc.format.extent69el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΔραματική τέχνη στην εκπαίδευσηel
dc.subjectΚοινωνικές δεξιότητεςel
dc.subjectΣυναισθηματική νοημοσύνηel
dc.subjectΠρωτοβάθμια εκπαίδευσηel
dc.subjectΈρευνα δράσηςel
dc.titleΗ δραματική τέχνη στην εκπαίδευση ως μέσο καλλιέργειας της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας - έρευνα δράσης στο 3ο Νηπιαγωγείο Ηρακλέιου Αττικής.el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚατσής, Αθανάσιος
dc.contributor.committeeΤσιάρας, Αστέριος
dc.contributor.committeeΚοντογιάννη, Άλκηστις
dc.contributor.departmentΤμήμα Θεατρικών Σπουδώνel
dc.contributor.facultyΣχολή Καλών Τεχνώνel
dc.contributor.masterΔραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learningel
dc.subject.keywordΔραματική τέχνη στην εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΚοινωνικές δεξιότητεςel
dc.subject.keywordΣυναισθηματική νοημοσύσηel
dc.subject.keywordΠρωτοβάθμια εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΈρευνα δράσηςel
dc.description.abstracttranslatedThis thesis aims to highlight the contribution of Drama in Education to the socio-emotional development of infants. According to bibliography DiE proves to be an efficient tool used by educators in order to cultivate all aspects of the personality of infants. Theatrical games, improvisations and puppet-shows are some of the techniques of DiE which concur to the intellectual, emotional and social development of children. People from birth learn to live in groups, because they are social beings. Socialization of a man/woman is a process in continuous evolution and social abilities are definitive of the normal or not socialization of a man/woman. Recognizing, understanding and managing both ours and other persons feelings, is of crucial importance for the personal and collective evolution and coexistence. This ability is necessary for those who are involved in the educational process, students and teachers. Drama in education plays a leading role to the social and emotional development skills. School is responsible for the socialization of children and their personal evolution. At the stage of the kindergarten, educators should facilitate infants to make their first “opening” to the world through creative games. This survey was applied to infants in the 3rd Kindergarten in Herakleion, Athens. The aim of the survey was to prove the contribution of DiE to the social and emotional development of infants. Twelve sessions of ninety minutes each in a weekly basis in a class of seventeen infants were carried out. The data analysis clearly illustrates the positive contribution of DiE to the social and emotional development of infants, and important observations that turned out through the research process both for educators and students.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα