Show simple item record

Η πορεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

dc.contributor.advisorΚουτσούκης, Νικήτας - Σπύρος
dc.contributor.authorΤσαγανού, Αλεξία
dc.date.accessioned2018-12-11T15:41:19Z
dc.date.available2018-12-11T15:41:19Z
dc.date.issued2018-11-10
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4994
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια η δημόσια διοίκηση προχωρεί στην ευρύτατη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες επιβαλλόμενες συνθήκες, να ανταγωνιστεί βασιζόμενη σε χαρακτηριστικά του ιδιωτικού τομέα και να αποδειχθεί αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη, στοχεύοντας στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφαλών διαδικασιών, ταχύτητας, ποιότητας και διαφάνειας. Η επίτευξη των στόχων απαιτεί την εμπλοκή πολυάριθμων δημόσιων οργανισμών, την δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και την διασύνδεσή τους για την μεταξύ τους επικοινωνία και την επικοινωνία με τους πολίτες, την σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας καθώς και την απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού του δημόσιου τομέα. Στο ιδανικό περιβάλλον της επίτευξης των παραπάνω, το έργο δεν ολοκληρώνεται αν δεν συνοδεύεται από την ενημέρωση των πολιτών, την εξάλειψη της ανασφάλειας και ενίσχυση της εμπιστοσύνης της χρήσης των ΤΠΕ, την παροχή εύχρηστων συστημάτων και την ευκαιρία πρόσβασης όλων των πολιτών ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας και κοινωνικού υπόβαθρου. Οι στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία 19 χρόνια, οραματίζονται μια Ευρώπη με δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία βασισμένη στη γνώση. Η Ευρώπη αυτή την εικοσαετία πέτυχε σημαντική πρόοδο και κατάφερε να είναι ο παγκόσμιος ηγέτης. Τα κράτη- μέλη όμως παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις που έχουν μεν μειωθεί αλλά παραμένει το μεγάλο ζητούμενο για την δημιουργία μιας διασυνοριακής διαδικτυακής δημόσιας διοίκησης. Η Ένωση επικεντρώνεται στην δημιουργία προγραμμάτων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΥΡΩΠΗΣ 2020. Τα κράτη–μέλη που υστερούν, οφείλουν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Η Ελλάδα σύμφωνα με τους δείκτες παρουσιάζεται βελτιωμένη αλλά έχει καθυστερήσει και απαιτούνται μεγάλα άλματα για να συγκλίνει με κράτη –μέλη, όπως η Δανία, που κατέχουν την κορυφή στους δείκτες ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης .el
dc.format.extent93el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΗλεκτρονική διακυβέρνησηel
dc.subjectΕυρώπη--Πολιτική και διακυβέρνησηel
dc.subjectΔημόσια διοίκησηel
dc.subjectΠληροφοριακά συστήματα διοίκησηςel
dc.titleΗ πορεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωσηel
dc.title.alternativeThe course of e-Government in the European Unionel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠετρόπουλος, Χρήστος
dc.contributor.committeeΣκλιάς, Παντελής
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΗλεκτρονική διακυβέρνησηel
dc.subject.keywordΠολίτηςel
dc.subject.keywordΕυρώπηel
dc.subject.keywordΤεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιώνel
dc.description.abstracttranslatedOver the most years public administration advances the widespread use of information and communication technologies to respond to new conditions, compete with private –sector features and prove more efficient and effective among at creating an environment of safe procedures. The achievement of objectives requires the involvement of numerous public agencies, the creation of infrastructures for the development of information systems and the interconnection between communication and communication with citizens, the gradual change of mentality and the necessary training of public sector staff. In the ideal environment of achieving the above, the project is not completed unless it is accompanied by informing citizens, eliminating insecurity and boosting confidence in the use of ICT providing easy-to-use systems and access for all independent citizens despite their sex, age and social background. The strategies of the European Union which have been voted in the last 19 years visualize a Europe with a dynamic and competitive economy based on Knowledge. Europe has made a significant progress over the last 20 years and has succeeded in becoming an international leader. Although the significant disparities of Member States have diminished the major issue for the creation of a cross-border online public administration remains. The Union focuses on the creation of programs in order to achieve the objectives of EUROPE 2020. Member States who are lagging behind, must intensify their efforts. Greece, according to the indices, seems improved but it has been delayed and takes a lot of leaps to converge with Member States such as Denmark, which are the forefront of the Government development indicators.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα