Εμφάνιση απλής εγγραφής

Κοινωνική Οικονομία - Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής στρατηγικής στα πλαίσια της Ελληνικής διακυβέρνησης

dc.contributor.advisorΚουτσούκης, Νικήτας - Σπύρος
dc.contributor.authorΞυγκάκη, Αικατερίνη
dc.date.accessioned2018-12-11T15:53:43Z
dc.date.available2018-12-11T15:53:43Z
dc.date.issued2018-11-14
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4995
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία μελετά τη διαδικασία ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κοινωνική Οικονομία, ως πλαίσιο κατευθυντηρίων που δίνει έμφαση στην πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, τη βελτίωση προβολής της Κοινωνικής Οικονομίας και του νομικού περιβάλλοντος που τη διέπει, στην Ελλάδα του σήμερα. Γίνεται αναφορά στις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και στα χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αναλύονται οι εθνικές πρωτοβουλίες και οι ενέργειες που διενεργήθηκαν προς αυτή τη κατεύθυνση. Περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο καθώς και η υφιστάμενη κατάσταση στην ΕΕ και στην Ελλάδα. Τέλος εξάγονται συμπεράσματα και παρατίθενται μερικά από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της εφαρμογής της πολιτικής καθώς επίσης εκτιμήσεις για τις παρατηρούμενες τάσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη του τομέα. Για την συγγραφή της χρησιμοποιήθηκε ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία, επίσημα κείμενα και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελληνική νομοθεσία και μελέτες σχετικά με την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η Ελλάδα έχει ενσωματώσει επί το πλείστον τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Θεσπίστηκαν νόμοι που διευρύνουν το θεσμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ο τομέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με απώτερο σκοπό την αύξηση των κοινωνικών επιχειρήσεων και τη μείωση της ανεργίας, δρομολογήθηκαν δράσεις που στηρίζονται στα ΕΔΕΤ και δράσεις που αφορούν στην προβολή του τομέα. Έχοντας τεθεί οι προϋποθέσεις, έμφαση προτείνεται να δοθεί στο παράγοντα εκπαίδευση που θα διαμορφώσει την αναγκαία κουλτούρα που θα προασπίσει και θα αναπτύξει εν γένει το τομέα.el
dc.format.extent101el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕπιχειρηματικότηταel
dc.subjectΕπιχειρηματικότητα--Ελλάδαel
dc.subjectΝέες επιχειρήσειςel
dc.subjectΣτρατηγικός σχεδιασμόςel
dc.titleΚοινωνική Οικονομία - Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής στρατηγικής στα πλαίσια της Ελληνικής διακυβέρνησηςel
dc.title.alternativeSocial Economy – Integration of the European strategy in the context of the Hellenic governanceel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠαπάζογλου, Εμμανουήλ
dc.contributor.committeeΠλυμάκης, Σήφης
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΔιακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές, Κατεύθυνση : Διακυβέρνησηel
dc.subject.keywordΚοινωνική οικονομίαel
dc.subject.keywordΚοινωνική επιχειρηματικότηταel
dc.subject.keywordΚοινωνική συνοχήel
dc.subject.keywordΚοινωνικές επιχειρήσειςel
dc.subject.keywordΚοινωνική ένταξηel
dc.description.abstracttranslatedIn this dissertation it is attempted to present the process of incorporating the European Social Economy Strategy as a framework of guidelines focusing on access to finance, improving the visibility of the Social Economy and the legal environment that governs it in Greece today. Reference is made to European initiatives and financial instruments that strengthen social entrepreneurship. The national initiatives and the actions taken in this direction are analyzed. The institutional framework as well as the current situation in the EU and Greece are outlined. Finally, conclusions are drawn and some of the results of the policy implementation so far, as well as assessments of observed trends and proposals for the development of the sector. For the purpose of writing this study, Greek and International bibliography, official texts and legislation of the European Union, Greek legislation and studies on the development of the social economy in Europe and Greece were used. The main conclusion of the study is that Greece has mostly incorporated European initiatives. Laws have been enacted to broaden the institutional environment in which the Social and Solidarity Economy sector can be developed with the ultimate goal of increasing social enterprises and reducing unemployment, launching actions based on ESIF and actions to promote the sector. Considering that the prerequisites have been put, emphasis is placed on the factor of education and training that will shape the culture needed to defend and develop the sector in general.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα