Εμφάνιση απλής εγγραφής

Κυκλική Οικονομία , Είναι η λύση για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη;

dc.contributor.advisorΓλαβέλη, Νίκη
dc.contributor.authorΖαχαριάδου, Αικατερίνη
dc.date.accessioned2018-12-11T16:07:28Z
dc.date.available2018-12-11T16:07:28Z
dc.date.issued2018-10-13
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4997
dc.description.abstractΣτο επίκεντρο της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης, οι δήμοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο κινητήριων δυνάμεων της παγκόσμιας οικονομίας. Τις επόμενες δεκαετίες οι πόλεις θα είναι ολοένα και πιο σημαντικές, με αναμενόμενη αύξηση του ποσοστού αστικοποίησης, άρα και αύξηση των υποδομών και των επενδύσεων. Οι πόλεις θα μπορούσαν μοναδικά να οδηγήσουν σε μια παγκόσμια μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία με μεγάλη συγκέντρωση πόρων, κεφαλαίου, δεδομένων και ταλέντου σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή, επωφελούμενες σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα αυτής της μετάβασης (Ellen MacArthur Foundation ,2017). Σ΄ αυτήν την εργασία στόχος είναι να φανούν οι τωρινές προσπάθειες μετάβασης των δήμων σε μια κυκλική βιώσιμη ανάπτυξη. Παρουσιάζονται οι παγκόσμιοι και οι Ευρωπαϊκοί στόχοι καθώς και οι ελληνικές προσπάθειες για τη μετάβαση αυτή. Παραθέτονται οι ομοιότητες και οι διαφορές πολιτικών ευρωπαϊκών δήμων μεταξύ τους, αλλά και με ελληνικούς, μέσω των επιτυχημένων δράσεων τους σε διάφορους τομείς κυκλικής οικονομίας. Με αυτά τα παραδείγματα καλών πρακτικών και με μελέτη εφαρμογής στον ελληνικό δήμο Πέλλας, μέσω της ποιοτικής έρευνας (συνεντεύξεις) και αρχειακό υλικό, που μας παραχωρήθηκε, προσπαθούμε να δείξουμε τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, ποιες οι προσπάθειες της για αειφόρο ανάπτυξη, πόσες ευκαιρίες και πόσα προβλήματα αντιμετωπίζει, αλλά και πόσο σημαντική θα ήταν τελικά μια τέτοια αλλαγή για τους δήμους. Τα συμπεράσματα στο τελευταίο κεφάλαιο προσπαθούν να δώσουν απάντηση στο αρχικό ερευνητικό ερώτημα : Κυκλική Οικονομία είναι η Λύση προς μια Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη; Δείχνει να είναι μονόδρομος υλοποίησης στόχων βιωσιμότητας, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα, οι επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες, οι δήμοι, οι πολίτες και οι ηγεσίες, με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς συνεργασίας μεταξύ τους, θα πρέπει να λειτουργούν στο μέλλον.el
dc.format.extent135el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΒιώσιμη ανάπτυξηel
dc.subjectΟικονομική ανάπτυξηel
dc.subjectΠεριβαλλοντική πολιτικήel
dc.subjectΟικονομική πολιτικήel
dc.titleΚυκλική Οικονομία , Είναι η λύση για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη;el
dc.title.alternativeCycling Economy, Is the Solution for Sustainable urban development?el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚυρίτσης, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΣιδηρόπουλος, Μωυσής
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΚυκλική οικονομίαel
dc.subject.keywordΒιώσιμη ανάπτυξηel
dc.subject.keywordΜείωση της ρύπανσηςel
dc.subject.keywordΠεριβαλλοντικό αποτύπωμαel
dc.subject.keywordΕναλλακτικές μορφές υπηρεσιώνel
dc.description.abstracttranslatedAt the heart of creativity, innovation and growth, cities play a central role as motors of the global economy. In the coming decades, cities will be increasingly important as even greater rates of urbanization are expected, and significant infrastructure investments and developments will be made. Cities could be uniquely positioned to drive a global transition towards a circular economy, with their high concentration of resources, capital, data, and talent over a small geographic territory, and could greatly benefit from the outcomes of such a transition (Ellen MacArthur Foundation, 2017). The aim of this paper is to show the municipalities’ efforts of transition to a circular sustainable development. Are presented the global and European targets and the Greek efforts for this transition. Are portrayed the similarities and differences between strategies of European municipalities and Greek, through their successful actions in various sectors of circular economy. With these good examples and a case study in the Greek municipality of Pella, through qualitative research (interviews) and archive material, which was granted to us, we are trying to show what is the present situation in local authorities, their efforts to sustainable growth, how many opportunities and problems are facing, and in the end, how important for the cities this change is. The results in the last chapter attempt to answer the original research question: Circular Economy Is The Solution To A Sustainable Urban Development? Circular economy seems to be the only way to implement sustainability, radically changing the way in which products, companies, departments, municipalities, citizens and leaders, with all possible combinations of cooperation between them, should work in the future.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα