Show simple item record

dc.contributor.advisorΕμμανουήλ, Μελίτα
dc.contributor.authorΚότσαλης, Νεκτάριος
dc.date.accessioned2019-06-25T09:58:55Z
dc.date.available2019-06-25T09:58:55Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5164
dc.description.abstractΣτην ανατολική Πελοπόννησο στην επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς του νομού Λακωνίας, βρίσκεται η ιστορική πόλη της Μονεμβασίας, γνωστή στους Φράγκους ως Μαλβαζία. Η καστροπολιτεία ιδρύθηκε από Λάκωνες, το δεύτερο μισό του 6ου μ.Χ. αιώνα και γρήγορα αναπτύχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια της βυζαντινής αυτοκρατορίας η Μονεμβασία, ανεδείχθη σε συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο και ειδικά την περίοδο των Παλαιολόγων (1261-1453) έφτασε στο απόγειο της δόξας της, γι’ αυτό και τιμήθηκε με πολλά χρυσόβουλλα, τα οποία της έδιναν σημαντικά προνόμια. Χρυσόβουλλα εξέδωσαν οι Αυτοκράτορες Ανδρόνικος Β΄(1282-1328) και Ανδρόνικος Γ΄ (1328-1341). Οι κάτοικοι της Μονεμβασίας διακρίθηκαν στο εμπόριο, τη ναυπηγική, τη βιοτεχνία, την καλλιέργεια αμπελιών και ελιών. Μάλιστα η ικανότητα των Μονεμβασιωτών ναυτικών οδήγησε τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ (1261-1282), να επανδρώσει με αυτούς το βυζαντινό στόλο. Η πρόοδος και ευημερία της πόλης είχε ως αποτέλεσμα να χτιστούν στο κάστρο επιβλητικοί βυζαντινοί ναοί, στους οποίους εναποτέθηκαν μεγάλης αξίας εικόνες. Ακριβώς αυτό είναι το αντικείμενο της εργασίας μας, το οποίο θα προσπαθήσουμε και εμείς να αναδείξουμε. Ναοί οικοδομήθηκαν τόσο στην Επάνω, όσο και στην Κάτω Πόλη, μερικοί από τους οποίους μας διασώθηκαν έως σήμερα. Μετά τη διάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας, η πόλη παρέμεινε κάτω από Βενετική κατοχή μέχρι το 1540, οπότε και καταλείφθηκε από τους Τούρκους, στους οποίους παρέμεινε μέχρι την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με ένα διάλειμμα είκοσι πέντε χρόνων, λόγω της Β΄ Βενετοκρατίας(1690-1715). Ωστόσο οι αλλεπάλληλες κατοχές και λεηλασίες είχαν ως αποτέλεσμα να επέλθει η παρακμή της πόλης. Έτσι μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους η πόλη δεν μπόρεσε να ανακάμψει και ειδικά στις αρχές του 20ου αιώνα σχεδόν εγκαταλείφθηκε. Αργότερα όμως, από τα μέσα του 20ου αιώνα η Μονεμβασία προσείλκυσε το ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να εξελιχθεί σε τουριστικό θέρετρο. Για την ολοκλήρωση της παρούσης εργασίας, οφείλονται ευχαριστίες σε όλους τους καθηγητές του Μεταπτυχιακού προγράμματος, για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας μεταλαμπάδευσαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης μας στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην καθηγήτρια κ. Μελίτα Εμμανουήλ, γιατί δέχθηκε την ενασχόλησή μας με την συγκεκριμένη εργασία, για την άριστη συνεργασία μας, για τις πολύτιμες υποδείξεις της και για την συμβολή της, στην ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας.el
dc.format.extent122 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΜονεμβασιά (Ελλάδα) -- Αρχαιότητες, Βυζαντινέςel
dc.subjectΤοιχογραφία και διακόσμηση, Βυζαντινή -- Ελλάδα -- Μονεμβασιάel
dc.subjectΧριστιανική τέχνη και συμβολισμός -- Ελλάδα -- Μονεμβασιάel
dc.subjectΜονεμβασιά (Ελλάδα) -- Ιστορίαel
dc.titleΤα Βυζαντινά μνημεία και εικόνες στη Μονεμβασίαel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΣπηλιωπούλου, Ιωάννα
dc.contributor.committeeΑρβανιτόπουλος, Σταύρος
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΒυζαντινός Κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμόel
dc.subject.keywordΜονεμβασιάel
dc.subject.keywordΒυζαντινά μνημείαel
dc.subject.keywordΒυζαντινές εικόνεςel
dc.subject.keywordΒυζαντινές αρχαιότητεςel
dc.description.abstracttranslatedIn Eastern Peloponnese, in the province of Epidaurus Limira of Lakonia prefecture, lies the historical city of Monemvasia, known to Franks as Malvazia. The fortress town was founded by Lakones, during the second half 6th century A.D. and quickly became one of the more important ports in Eastern Mediterranean. During the Byzantine Empire, Monemvasia, became transport and commercial nub, whereas especially during the Palaeologue Dynasty (1261-1453) it reached the height of its glory, for which it was honored with many chrysoboulls, granting the city unique privileges. Chrysoboulls were issued dy the Emperors Andronikos II (1282-1328) and Andronikos III (1328-1341). The residents of Monemvasia were excelled in trade, shipbuilding, manufacture, and viticulture of vineyards olives. It was the seamanship of the people of Monemvasia that led the Emperor Michael VIII (1261-1282), to crew the Byzantine fleet with them. The progress and prosperity of the city resulted in the building of imposing Byzantin temples inside the castle, in which icons of great importance were placed. This is precisely the purpose of this project, as we will attempt to showcase these works. Temples were raised as much in the Upper City as in the Lower City, several of which still survive until today. After the dissolution of Byzantine Empire, the city went under Venetian occupation until 1540, when it was taken over by the Ottoman Empire. It remained under Ottoman rule until to Greek Revolution of 1821, with a brief intermission of twenty five years, due to the second Venetian Domination (1690-1715). The multiple occupations and plundering, however, resulted in the decline of the city. Thus after the liberation from the Ottomans, the city could not recover and it was almost abandoned during the beginning of the 20th century. Later though, during the middle from of the same century, Monemvasia drew touristic interest and as a result it became a tourist resort. For the completion of the present project, thanks are owed to all Postgraduate program professors, for the exceptionally interesting information they imparted to us, during our attendance to the program. Spesial thanks to Mrs. Melita Emmanouil for accepting our pursuit of this project, for our impeccable collaboration, for her invaluable recommendations and her contribution to the completion of this research.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα