Show simple item record

Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τον εθελοντισμό

dc.contributor.advisorΖυγά, Σοφία
dc.contributor.advisorΙωαννίδης, Αναστάσιος
dc.contributor.advisorΚατσαραγάκης, Στυλιανός
dc.contributor.authorΖουμπρής, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned2013-11-01T12:40:20Z
dc.date.available2013-11-01T12:40:20Z
dc.date.issued2013-02
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/649
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που ωθούν τους επαγγελματίες υγείας στον εθελοντισμό. Πιο αναλυτικά, ο έλεγχος της διαφοροποίησης της στάσης και των αντιλήψεών τους απέναντι στον εθελοντισμό ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, την επαγγελματική κατάσταση και ορισμένων ψυχολογικών παραμέτρων (αλτρουισμός, ναρκισσισμός και προσωπικότητα). Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από τον Ιούνιο του 2011 έως και τον Μάρτιο του 2012. Μεθοδολογία:. Στη παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος 110 επαγγελματίες υγείας του Γ.Ν. Σπάρτης, οι οποίοι αποτέλεσαν το συνολικό δείγμα της μελέτης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και υπέγραψαν γραπτή συγκατάθεση. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με συμπλήρωση γραπτού ερωτηματολογίου σε πλαίσιο και ώρα επιλογής των συμμετεχόντων. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: (α) Ερωτηματολόγιο κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών, (β) η κλίμακα αλτρουισμού, (γ) Η κλίμακα της ναρκισσιστικής προσωπικότητας και (δ) η κλίμακα προσωπικότητας κατά Eysenck. Για την πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS (SPSS Inc., 2003, Chicago, USA). Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φαίνεται να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι τα άτομα που έχουν συμμετάσχει σε κάποια εθελοντική προσπάθεια, είναι άτομα με υψηλό αίσθημα αλτρουισμού, έχουν χαμηλή τιμή στην κλίμακα ναρκισσιστικής προσωπικότητας και υψηλό σκορ προσωπικότητας. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης και η θέση εργασίας παίζουν κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση των 3 κλιμάκων προσωπικότητας. Σημειώνεται ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι στατιστικά σημαντικά. Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύεται η σχέση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας με τον εθελοντισμό. Η διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των εθελοντών εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιστήμες υγείας και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη του ρόλου του εθελοντισμού σε φορείς παροχής φροντίδας υγείας.el
dc.format.extent99 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕθελοντισμόςel
dc.titleΔιερεύνηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τον εθελοντισμόel
dc.title.alternativeResearch into features of personality in health care professionals in the area of voluntary workel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΔιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεωνel
dc.subject.keywordΑλτρουισμόςel
dc.subject.keywordΕυτυχίαel
dc.subject.keywordΝαρκισσισμόςel
dc.subject.keywordΕπαγγελματίες υγείαςel
dc.description.abstracttranslatedThe aim of this study was to investigate the features of personality for health professionals to volunteering. More specifically, control the differentiation of attitudes and perceptions toward their volunteering by age, sex, educational level, occupational status and certain psychological parameters (altruism, narcissism and personality). This study was conducted as part of the Graduate Program "Health Management and Crisis Management", Faculty of Nursing, University of Peloponnese from June 2011 up to March 2012. Methodology: In this study involved 110 health professionals of Sparta General Hospital (overall study sample), who were informed about the purpose of the investigation and signed a written consent. The data collection was done by completing a written questionnaire in time and place of participants’ choice. The tools used were: (a) Questionnaire of socio-demographic characteristics, ( b) the Altruism Scale, (c) the Narcissistic Personality Inventory and (d) the Eysenck Personality Questionnaire. The statistical analysis was performed using the SPSS statistical package (SPSS Inc., 2003, Chicago, USA). Results: According to the results, there appear to be some evidence that individuals, who have participated in a voluntary effort, are people with a high sense of altruism, present low score in the scale of narcissistic personality and a high score in the scale of personality. Moreover, there is evidence that gender, marital status, educational level and job play a role in shaping the three personality scales. Note, however, that the results are statistically significant. Conclusions: The results of this study highlight the relationship between specific personality traits with volunteering. Considers the problems surrounding the role of psychosocial characteristics of volunteers as one of the most exciting areas, especially for health sciences, whose study will be instrumental in highlighting the role of volunteering in health care providers.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα