Now showing items 147-166 of 3715

  • Reactivity and performance characteristics of mosaic lime mortars with different types of ceramic pozzolans 

   Μαντζάνα, Ελισάβετ (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2018-03-05)
   The purpose of the present research is the analysis of lime mortars as far as their ceramic pozzolans admixtures are concerned and has been mainly inspired by the technology of mosaic floors and cocciopesto mortars. The ...
  • Reconsidering Aid Effectiveness: An Assessment of NGOs peacebuilding projects 

   Βάθης, Ορέστης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2014-11-24)
   In the post Cold War era, the role of the NGOs in the peacebuilding sector has been enhanced considerably. While NGOs have the ability to work in the field and be flexible to respond to emerging conflicts and threats to ...
  • Recording and management of Byzantine and post Byzantine monuments in central Messenia 

   Παναγόπουλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2019-06-28)
   The first Christian community was spotted in Messenia in Koroni, with the foundation of a large early Christian basilica dated back at the 5th century. From this time began the period of christianization of the population. In ...
  • Research on basketball trends and evolution methodologies in countries with low popularity of the sport: The case of Portugal and the Compal Air (3v3) school tournament 

   Χατζηαυγουστίδης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2015-09)
   The scope of the current thesis is to analyze and understand the reason why basketball is a sport of low popularity in Portugal. Moreover, already applied strategies will be observed and ideas that could provide a greater ...
  • Resolution and future prospects of the greek-turkish conflict 

   Τσιώρης, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2018-12-11)
   The Greek Turkish Conflict has endured for several decades ever since the 1930s between the two countries. This dispute has been the most important aspect of Greek foreign policy, as the borders of Greece are openly ...
  • Rings of Fire: The complex relations between Israel and the Olympic Movement 

   Dubinsky, Yoav (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-01)
   While the Olympic dream strives to create a world clean of Politics where athletes from different places and religious compete to be the best, Politics have been playing a key role in the relations between Israel and the ...
  • Russia’s Influence on the Western Balkans The Cases of Serbia, Bosnia – Herzegovina (Republika Srpska) and Montenegro 

   Γάτσιου, Ιφιγένεια (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2017-03-27)
   There is no doubt that Russian foreign policy has become more assertive and revisionist under the leadership of Vladimir Putin. One of the regions that have been directly affected by the Russian foreign policy is the Western ...
  • Scalable indexing and exploration of big time series data 

   Χατζηγεωργακίδης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2020-04-01)
   Time series are generated and stored at a vastly increasing rate in many industrial and research applications, including the Web and the Internet of Things, public utilities, finance, astronomy, biology, and many more. ...
  • Security threats to the Olympic Games 

   Lechner, Felix (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2014-12)
   Security at international mega events like the Olympic Games is an up to date topic in the media. For this reason this thesis looks at security threats at Olympic Events. The introductory literature research shows that ...
  • SEM-EDS Analysis of Late Helladic Pottery From Koukonisi – Lemnos 

   Duygu, Ertemin (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2019-03-08)
   Twenty Late Helladic pottery samples from the site of Koukonisi which is situated on the northeastern of the Aegean Sea is analyzed through SEM-EDS to identify the technological characteristics. These samples were specifically ...
  • Social cohesion through cultural heritage 

   Πετροπούλου, Ελπίδα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2021-02)
   Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τις κοινωνίες σε τακτική βάση και με την ευκαιρία σημαντικών γεγονότων που έχουν λάβει χώρα. Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί ...
  • Social networking, web 2.0 and the semantic web 

   Λούμπας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-11)
   Στην σύγχρονη εποχή το Internet και οι υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) έχουν ξεφύγει από τις καθαρά ακαδημαϊκές ή επιχειρηματικές χρήσεις και έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή με το πλήθος των δυνατοτήτων ...
  • Sponsors brand awareness in the post Olympic environment: The case study of Athens 2004 

   Παπανικολάου, Πολυξένη (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012)
   The Olympic brand itself has a very strong intrinsic value and it communicates principles, feelings and emotions. Olympic sponsors extract the values that the Olympic brand stands for and given that the Olympic brands ...
  • Sport as a tool kit for peace, culture and environment 

   Αναστασίου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012-10)
   The present study aims to introduce, investigate and promote the role of sport as a lowcost, complementary tool which may be used with other instruments, contributing to an atmosphere of peace, cross-cultural education, ...
  • Sporting Activities as a tool for Social Re-Inclusion and Integration. The projects of: a) The Greek Homeless Football Team and b) The PanAfrican Football Tournament 

   Αρώνης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-04)
   The Greek homeless football team and the Pan African football tournament have been designed, introduced and developed as a tool of Social inclusion and integration of different individuals and groups in Greece. With ...
  • Sports As An Instrument For Social Change In Time of Crises With A Focus On Children: The Case of Syria 

   Saleh, Ghada Ahmad (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2014-05)
   The purpose of this experimental research was to show whether sport is an instrument for social change in time of crises, with a focus on children, using a case study in Syria. The research was applied to families and ...
  • Sports branding 

   Σπέλλα, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012)
   σηματοποίηση αφορά την προσπάθεια δημιουργίας μίας επώνυμης μάρκας. Αν και το μάρκετινγκ αθλητικών προϊόντων και γεγονότων έχει αποτελέσει σημαντικό αντικείμενο μελέτης τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, δεν έχει υπάρξει ...
  • Sports Diplomacy and Its Effects on States Relations: Four Case Studies 

   Τρικαλιώτης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-08)
  • Sports in Minoan Crete 

   Μπράτση, Νικολέτα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-01)
   The excavations and the discoveries of the recent years have brought to light very important set of findings which also served to broaden our knowledge of the physical and athletic activities of prehistoric peoples in the ...
  • Sports Mentoring: Review of literature 

   Κοσματόπουλος, Ανδρέας Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2014-11)
   The concept of mentoring has various definitions and practices depending on the field, the people involved and the aims that need to be achieved. It contains notable age, hierarchical authority, and experience differences ...