Now showing items 1-20 of 56

  • ArgDF: Arguments on the Semantic Web 

   Γιάου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-04)
   Οι εφαρμογές του διαδικτύου περνάνε σε νέα διάσταση ως αποτέλεσμα των υψηλότερων απαιτήσεων που επέφερε η ραγδαία αύξηση του κοινού τους. Η πληροφορία πλέον αποκτά νόημα με αποτέλεσμα να γίνεται αποδοτικότερα και ταχύτερα ...
  • Cloudstudy: a web-based system for supporting multi-centre studies 

   Tsafara, Amalia (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2014)
   Οι επιδημιολογικές μελέτες είναι ένα απο τα σημαντικοτερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα στην έρευνα της (βιο)ιατρικής επιστήμης. Οι μεγάλης έκτασης επιδημιολογικές μελέτες που περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό ...
  • Cognitive Radio Security 

   Ντρούλια, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-02)
  • Construction of a front_end compiler for vector languages 

   Βρουστούρης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012)
   Vector languages such as MATLAB have become popular for many years in prototyping algorithms in various domains. Many of these applications whose subtasks have diverse execution requirements, often employ distributed, ...
  • Methods of virtual object manipulation 

   Σκιαδάς, Νίκος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011)
   Σε πολλά παραδείγματα διάδρασης ανθρώπου – υπολογιστή, η επικοινωνία με το σύστημα περιλαμβάνει απ’ ευθείας διαχείριση εικονικών αντιστοίχων πραγματικών (φυσικών) αντικειμένων. Καθώς τα υπολογιστικά συστήματα εξελίσσονται ...
  • Social networking, web 2.0 and the semantic web 

   Λούμπας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-11)
   Στην σύγχρονη εποχή το Internet και οι υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) έχουν ξεφύγει από τις καθαρά ακαδημαϊκές ή επιχειρηματικές χρήσεις και έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή με το πλήθος των δυνατοτήτων ...
  • Web 2.0 and social computing 

   Βασιλείου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-11)
   Η εξέλιξη του διαδικτύου έφερε σταδιακά μεγάλες αλλαγές. Αρχικά το μονόπλευρο web 1.0 μετά το web 2.0 όπου εδώ ο χρήστης αποκτά πολλαπλούς ρόλους δεν είναι απλά θεατής αλλά παρεμβαίνει και ο ίδιος και τώρα το web 3.0 ...
  • Αλγόριθμοι κατασκευής ημιομάδων με συγκεκριμένες ιδιότητες 

   Σπυρόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-02)
   Η εργασία αυτή έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός (μη αναδρομικού) αλγόριθμου, που να κατασκευάζει όλες τις δυνατές ημιομάδες με n-στοιχεία και στις οποίες να μπορούμε [θέτοντας κατάλληλα «φίλτρα»] να προσδώσουμε διάφορες ...
  • Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδίαση μιας πλατφόρμας ανοικτού κώδικα διαδικτυακής μάθησης και ανάλυσης μαθησιακών δεδομένων 

   Σαρακινιώτη, Βικτώρια (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2018-05)
   Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών Ιστού, η εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων σε δυνατότητες επεξεργασίας και υπολογιστικής ισχύος, αλλά και η ανάπτυξη ταχύτατων ευρυζωνικών δικτύων, έχουν οδηγήσει την κοινωνία σε μια ...
  • Ανάλυση και οπτικοποίηση υψηλού επιπέδου ενδιάμεσης αναπαράστασης γλώσσας C εκφρασμένης σε XML μέσω της τεχνολογίας Document Object Model (DOM) 

   Λέζος, Χρηστάκης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012-02)
   Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ένα εργαλείο ανάγνωσης , ανάλυσης και οπτικοποίησης XML δεδομένων μιας υψηλού επιπέδου ενδιάμεσης αναπαράστασης (High-level Intermediate Representation, HIR) για τη γλώσσα προγραμματισμού C. ...
  • Ανάπτυξη και ποιοτικά χαρακτηριστικά εφαρμογών στο υπολογιστικό νέφος 

   Γάσπαρη, Μιχαέλα - Χριστίνα; Λάζαρη, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012-11)
   Στη διπλωματική αυτή εργασία γίνεται μία επισκόπηση ζητημάτων που αφορούν το υπολογιστικό νέφος. Αρχικά εξετάζονται οι βασικές έννοιες και δομές, δηλαδή η αρχιτεκτονική του, τα μοντέλα εφαρμογών και υπηρεσιών και παρουσιάζονται ...
  • Ανασκόπηση μεθόδων αξιολόγησης ευχρηστίας διεπαφών κινητών συσκευών 

   Διαμαντόπουλος, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-01)
   Σήμερα, η επιστήμη της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή δεν επικεντρώνεται μόνο στις διεπαφές αλληλεπίδρασης προσωπικού υπολογιστή και ανθρώπου, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα, τους ...
  • Απλοποίηση τριγωνικών μοντέλων στην GPU 

   Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012-02)
   Τα μοντέλα που αναπαριστούν τρισδιάστατα αντικείμενα, κυρίως με την μορφή των τριγωνικών πλεγμάτων, χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές εφαρμογές στα γραφικά υπο- λογιστών. Οι τρόποι παραγωγής τέτοιων μοντέλων επιτρέπουν τη ...
  • Αρχιτεκτονικές και σχεδιασμός για το μελλοντικό διαδίκτυο 

   Τσιλιβίτης, Διονύσης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-04)
   Στην παρούσα εργασία μελετώνται μερικές περιοχές έρευνας πάνω στις αρχιτεκτονικές του μελλοντικού Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα προσδιορίζονται οι θεμελιώδεις περιορισμοί του Διαδικτύου καθώς και οι προκλήσεις και οι ...
  • Γεωμετρικά επικαλύπτοντα γραφήματα 

   Σελίμης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013)
   1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρουμε κάποιες εισαγωγικές έννοιες που θα μας φανούν χρήσιμες στην εργασία μας. Αρχικά κάνουμε μία πρώτη εισαγωγή στα γραφήματα και κάνουμε ένα διαχωρισμό σε κατευθυνόμενα και μη κατευθυνόμενα ...
  • Διαχρονική αξιολόγηση ιστοσελίδων εφημερίδων 

   Δημόπουλος, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013)
  • Διερμηνευτικός προσομοιωτής για κειμενική ενδιάμεση αναπαράσταση μεταγλωττιστή 

   Κανάτσος, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-12)
   The intermediate code representation (IR) is consider as an important integral part of the compiler since it is reused across all important compilation stages for representing a source program; it connects the frontend ...
  • Έλεγχος ασφάλειας ιστοχώρων: μεθοδολογίες και έλεγχος ευπαθειών 

   Μακρυπόδης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-10)
   Στη σημερινή εποχή, η τεχνολογία μπορεί να θεωρηθεί ο καλύτερος σύμμαχος του τρόπου ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τα πάντα πάνω από δικτυωμένα συστήματα ή το διαδίκτυο, από απλές εργασίες όπως η ...
  • Εκπαιδευτική ρομποτική: αξιολόγηση της πλατφόρμας arduino 

   Λέων, Προκόπης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2017-11)
   Η Εκπαιδευτική Ρομποτική έχει πλέον καθιερωθεί σε χώρες του εξωτερικού ως μία σημαντική εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας. Έχει ενταχθεί σε προγράμματα άτυπης κυρίως εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των επιστημών του STEM ...
  • Ενημέρωση στοιχείων προσωπικής οντολογίας από κινητό: Εφαρμογή σε Android 

   Γκανάς, Ιωάννης; Γιαννόπουλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-05)
   Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία λογισμικού που θα επιτρέπει την ενημέρωση των στοιχείων της προσωπικής οντολογίας με δεδομένα που συλλέγονται από το προσωπικό κινητό τηλέφωνο του χρήστη. Η συγκεκριμένη εφαρμογή ...