Show simple item record

dc.contributor.advisorΔασκαλοπούλου, Ειρήνη
dc.contributor.authorΣαράντης, Νικόλαος
dc.date.accessioned2014-04-28T11:53:37Z
dc.date.available2014-04-28T11:53:37Z
dc.date.issued2013-02
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/1870
dc.descriptionΜ.Δ.Ε. 91el
dc.description.abstractΟι κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, αλλά και στον ευρύτερο περίγυρο μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταβάλλουν σημαντικά το τοπίο, όσον αφορά το προσδιοριστικό περιβάλλον που βιώνεται η υγεία ενός λαού. Σε αυτό, λοιπόν, το συνεχώς διαμορφούμενο περιβάλλον η ανάδειξη της υγείας σαν βασικού παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελεί ένα από τους κύριους στόχους ενός σωστά αναπτυσσόμενου κράτους με κοινωνικό χαρακτήρα. # πολιτική υγείας που ακολουθήθηκε στον αναπτυγμένο κόσμο την τελευταία πεντηκονταετία αντανακλά τις κυρίαρχες, σε κάθε ιστορική φάση, αντιλήψεις για την υγεία οι οποίες με τη σειρά τους καθορίστηκαν από τις βασικές επιλογές οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων αξιών και πολιτικών διεθνώς έχει κατοχυρώσει την προσέγγιση της υγείας ως ατομικού, ιδιωτικού και καταναλωτικού αγαθού η διαχείριση του οποίου ακολουθεί τους κανόνες της αγοράς. Στην παρούσα μελέτη συζητείται η εγκυρότητα της προσέγγισης αυτής με βάση τα εμπειρικά δεδομένα και τεκμηριώνεται η αδυναμία απάντησής της στα οξυμένα διεθνώς προβλήματα δημόσιας υγείας. Παράλληλα, με βάση δεδομένα από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, αμφισβητούνται τα κύρια επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών υγείας με χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους. Υποστηρίζεται τέλος, ότι η αδιαμφισβήτητα αρνητική εμπειρία από την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και η διεθνής κρίση της δημόσιας υγείας τεκμηριώνουν την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της υγείας ως κοινωνικού αγαθού και την αναβάθμισή της στο επίκεντρο μιας νέας πολιτικής αειφόρου περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στα πλαίσια της οποίας είναι δυνατή η ανάπτυξη επιστημονικά έγκυρων και κοινωνικά αλληλέγγυων δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στο χώρο των νοσοκομείων τείνουν να καταστούν παγκόσμιο φαινόμενο. Πρόσφατα, υιοθετήθηκαν και ήδη βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού και στη χώρα μας. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται το βρετανικό υπόδειγμα των ΣΔΙΤ στο χώρο των νοσοκομείων, γνωστό και ως Πρωτοβουλίες Ιδιωτικής Χρηματοδότησης (PFI), ενώ παράλληλα μέσα από μια ανασκόπηση εμπειρικών δεδομένων από τη δεκαετή εφαρμογή του στη Βρετανία επιχειρείται μια αποτίμηση της αποδοτικότητάς του. Τα εμπειρικά δεδομένα της Βρετανίας συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι οι ΣΔΙΤ δεν προσφέρουν καλή σχέση ποιότητας ως προς την τιμή, καθώς το κόστος τους είναι υψηλό και μάλιστα συγκριτικά υψηλότερο σε σχέση με τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Συνεπάγονται εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της Βρετανικής Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας, ενώ σχετίζονται με αδικαιολόγητες, με κλινικά κριτήρια, μειώσεις έως και 30% στις κλίνες και έως 16,7% στους προϋπολογισμούς μισθοδοσίας των νέων νοσοκομείων, με αποτέλεσμα τα τελευταία να αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις τοπικές υγειονομικές ανάγκες. Στα πλαίσια των PFI προγραμμάτων, η μεταβίβαση κινδύνων από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα είναι αμφίβολη, ενώ επιβαρύνονται και δεσμεύονται οι επόμενες γενεές φορολογουμένων για 30 και πλέον έτη με υπέρογκες ετήσιες πληρωμές προς τις ιδιωτικές κατασκευαστικές κοινοπραξίες. Η προτίμηση της ιδιωτικής έναντι της δημόσιας χρηματοδότησης στην κατασκευή και λειτουργία νέων νοσοκομείων αντανακλά την ιδεολογική τοποθέτηση των κυβερνήσεων υπέρ της ελεύθερης αγοράς και των δυνατοτήτων της, ιδεολογική τοποθέτηση και προτίμηση που φαίνεται να παραβλέπει τα συνεχή εμπειρικά δεδομένα που την αντικρούουν.el
dc.format.extentσελ. 149el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΣυμβάσεις -- Αστικό δίκαιοel
dc.subjectΥγείαel
dc.subjectΥγεία -- Πολιτικέςel
dc.subjectΕθνικό Σύστημα Υγείας -- Ελλάδαel
dc.subjectΔημόσια υγεία -- Ελλάδαel
dc.subjectΙατρική περίθαλψη -- Ελλάδαel
dc.titleΣύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ) ως οικονομικό εργαλείο: Μελέτη περίπτωσης υγείαel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Οικονομικών Επιστημώνel
dc.contributor.facultyΣχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΥγείαel
dc.subject.keywordΕθνικό Σύστημα Υγείαςel
dc.subject.keywordΙδιωτικός τομέας παροχής υπηρεσιών υγείαςel
dc.subject.keywordΒελτίωση των υπηρεσιών υγείαςel
dc.subject.keywordΠολιτική υγείαςel
dc.subject.keywordΝεοφιλελευθερισμόςel
dc.subject.keywordΔημόσια υγεία βασισμένη στην τεκμηρίωσηel
dc.subject.keywordΒρετανικό σύστημα υγείαςel
dc.subject.keywordΠρωτοβουλίες ιδιωτικής χρηματοδότησηςel
dc.subject.keywordΣυμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)el
dc.description.abstracttranslatedThe social and financial whirls that take place the last few years not only in our country, but also in the extensive surroundings, European union, significantly change the scene as regard as the definitional environment that is experienced the health of a nation. In this surrounding which is constantly changing, the emergence of the health as the essential factor for financial and social development should be one of the main goals of a well developed nation with social character. The health policy implemented in the developed world the last fifty years is reflecting the dominant, in each historical period, approaches on health which are determined by the main choices of economic and social development. The dominance, globally, of the neoliberal values and policies has implemented the approach to health as a personal, and private commodity managed by the market rules. In this chapter, based on evidence from international data, the validity of this approach is critically discussed and its inability to respond to the global public health crisis is described. The main arguments promoting the privatisation of health services using public funding are criticized under the evidence of their implementation in the US and Britain. Finally, it is argued that the unquestionable negative experience of the implementation of the neoliberal policies and the global overt public health crisis urge the need for the redefinition of health as a social good and its reevaluation in the center of a new sustainable environmental and socioeconomic development policy in the framework of which the development of scientifically sound and socially accountable public health services is more than feasible. The use of public-private hospital partnerships (PPPs) shows a tendency to become an international phenomenon. Recently, PPPs have been adopted in Greece also, where they are already in the stage of design. In this study, the British experience of Private Finance Initiative (PFI) and an efficiency evaluation, through a literature review of Britain's empirical evidence, are presented. Empirical evidence from Britain shows that PFI hospital projects do not offer value for money: Their total costs are too high, and higher than public procurement. The lands and assets of the National Health Service (NHS) are being sold or transferred on very advantageous terms to the private sector. New PFI hospitals have been downsized, through clinically unacceptable reductions in bed capacity of up to 30% and in clinical staff budgets of up to 16%, compromising their ability to cope with local health needs. Within PFI projects the transfer of risk from the public to the private sector remains unlikely. Finally, PFI/PPPs affect and restrain future generations of taxpayers by obliging them to pay unaffordable annual fees to private consortia. The preference the governments show in using PPPs as the means of capital investment in the hospital sector rather than using public financing, reflects their ideological preference for the free market potential, a preference that appears to disregard the empirical evidence that opposes it.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα