Show simple item record

Η εναρμόνιση της αρχιτεκτονικής των Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων, ως κύριος παράγοντας για μια βιώσιμη ανάπτυξη σε μια ενοποιημένη Ευρωπαϊκή αγορά

dc.contributor.advisorΤσιλιώτης, Χαράλαμπος
dc.contributor.authorΜαρδίκης, Δημήτριος
dc.date.accessioned2014-11-29T11:51:10Z
dc.date.available2014-11-29T11:51:10Z
dc.date.issued2014-11-28
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/2219
dc.description.abstractΗ αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας στην Ευρώπη της γνώσης, ως πολιτιστικό και συνάμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Από την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και την μετάβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση , συνεχείς αναζητήσεις σε πολιτικό και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, επηρεασμένες από τις διεθνείς αλλαγές στην εκπαίδευση, τον ανταγωνισμό και τις έντονες πιέσεις του παγκόσμιου σκηνικού, υπέδειξαν την ανάγκη για μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση. O συντονισμός για τη μεταρρύθμιση, πραγματοποιήθηκε μέσα από δύο διαδικασίες, οι οποίες ανέλαβαν να υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους. Η πρώτη είναι η διαδικασία της Μπολώνια, για την σύγκλιση των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και η δεύτερη, η διαδικασία της Κοπεγχάγης, που στόχευε στη σύγκλιση των συστημάτων για την Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η συμμετοχή στις διαδικασίες αποτελεί μια καινοτόμο και αυτοθελή δέσμευση, κάθε κράτους μέλους, που αποδέχεται τις αντίστοιχες διακηρύξεις. Οι δύο διαδικασίες καθιέρωσαν τους δύο χώρους αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θεωρείται αδήριτη η ανάγκη εκτός της μελέτης της διαδικασίας της Μπολώνια που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας, να μελετήσουμε και την διαδικασία της Κοπεγχάγης για να αντιληφθούμε την ώσμωση μεταξύ των δύο διαδικασιών η οποία επηρέασε την τελική μορφή των διαμορφούμενων Χώρων ώστε να κατανοήσουμε τις τρέχουσες διαδικασίες διακυβέρνησης. ii Η εργασία αυτή αποτελείται από επτά κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η σύγκλιση των Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και η διάθεση εδραίωσης ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μας απασχολήσει, η δημιουργία ενός Χώρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται αναφορά στην συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΕΕ , για την επίτευξη των στόχων των διαδικασιών της Μπολώνια και της Κοπεγχάγης. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναδεικνύεται η συνδρομή των δύο διαδικασιών για την ενίσχυση της απασχόλησης και επισημαίνεται ο εξαιρετικός ρόλος της κινητικότητας προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τον τρόπο συντονισμού και τη νομική κατοχύρωση των διαδικασιών. Στο έκτο κεφάλαιο υποστηρίζεται η διαφοροποίηση της υιοθέτησης των διαδικασιών, από τα κράτη μέλη και επικεντρώνεται στην περίπτωση της Ελλάδας, και τέλος, Στο έβδομο κεφάλαιο δίνονται συνοπτικά τα συμπεράσματα και οι προτάσεις ενίσχυσης και επανεκκίνησης της δυναμικής των συμφωνιών των κρατών μελών που μετέχουν στις διαδικασίες. Συμπερασματικά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι διαδικασίες αυτές, όρισαν νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ποιότητα , την αξιοκρατία, την συγκρισιμότητα των πτυχίων -προσόντων, την ενίσχυση της κινητικότητας, της ανταλλαγής πληροφοριών, της συνεργασίας, της δια βίου εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της απασχολισιμότητας. Για την προώθηση των διαδικασιών εφαρμόστηκαν ευρωπαϊκά προγράμματα και μέθοδοι όπως η ανοικτή μέθοδος συντονισμού σε συνδυασμό με μιας ήπιας μορφής νομοθετική θεμελίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να δράσει αποφασιστικά έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο ανάμεσα στα κράτη μέλη των οποίων τα αποτελέσματα υιοθέτησης των διαδικασιών είναι διαφοροποιημένα, αλλά έχουν στόχο την εδραίωση ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου παιδείας και εργασίας.el
dc.format.extent101el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕκπαίδευσηel
dc.subjectΕκπαίδευση--Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες τηςel
dc.subjectΕκπαίδευση, Ανώτατηel
dc.subjectΕκπαίδευση, Ανώτατη--Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες τηςel
dc.titleΗ εναρμόνιση της αρχιτεκτονικής των Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων, ως κύριος παράγοντας για μια βιώσιμη ανάπτυξη σε μια ενοποιημένη Ευρωπαϊκή αγοράel
dc.title.alternativeThe harmonization of the architecture of European educational systems as a key factor for sustainable development in an integrated European marketel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠεσμαζόγλου, Βασίλειος
dc.contributor.committeeΜπότσιου, Κωνσταντίνα
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΔιεθνείς Σχέσεις και Πολιτικέςel
dc.subject.keywordΔιαδικασία της Μπολώνιαel
dc.subject.keywordΔιαδικασία της Κοπεγχάγηςel
dc.subject.keywordΕυρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσηςel
dc.subject.keywordΑπασχόλησηel
dc.subject.keywordΕπαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισηel
dc.description.abstracttranslatedThe development of human resources constitutes the key to success in the Europe of knowledge as a cultural, competitive advantage. Ever since the foundation of the European Economic Community and its transition to the European Union, continuous explorations at the political and academic level, influenced by international changes in education, competition and intense pressure of universal scene, have dictated the need for reforms in tertiary education. The coordination of the reforms was made through two process , which undertook the implementation of theses aims: the first is the Bologna process for the convergence of Tertiary Education systems and the establishment of a European Area of Higher Education; and the second is the Copenhagen process, aiming at the convergence of the Vocational education and Training systems. Participation in the process constitutes an innovative and voluntary commitment of each Member-State, which accepts the relevant s declarations. Both process made both areas an integral part of the European Completion. It seems mandatory, however, to study not only the Bologna process, which constitutes the greatest part of this assignment , but also the Copenhagen process, in order to understand the osmosis between them both, which affected the final form of the formulated Areas, and to comprehend the current government processes. The current assignment consists of seven chapters: v The first chapter analyses the convergence of the European educational systems and the intention to consolidate a European Area of Tertiary Education. The second chapter focuses on the establishment of an Area of Vocational Education and Training. The third chapter encompasses the contribution of the European Programmes of the EU for the achievement of the goals set by the Bologna and Copenhagen procedures. The fourth chapter highlights the contribution of the above process to the enhancement of employment, as well as the outstanding role of mobility toward this direction. The fifth chapter explores coordination modes and legal safeguard of the procedures. The sixth chapter discusses the differentiation of the adoption of the process by the individual Member-States, focusing on Greece, and finally, The seventh chapter provides concise conclusions and suggestions of the enhancement of the dynamics of the agreements between the Member-States participating in the process. As a corollary of the above, it can be stated that the above process defined/established new rules for the European post-secondary Education, aiming at the quality , meritocracy, comparability of qualifications-degrees; the enhancement of mobility, information exchange, cooperation, life-long education and employment. For the promotion of the process, European programmes and methods such as the open coordination method were used, in combination with a soft legal institution. The European Union is challenged to act decisively, as it holds a leading role among the Member-States, whose results of adopting the procedures are still ambiguous , but its purpose is to establish a single European area of education and work.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα