Show simple item record

Η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας & η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Η περίπτωση της ΟΠΑΠ Α.Ε.

dc.contributor.advisorΚριεμάδης, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΚαραγιάννης, Αθανάσιος
dc.date.accessioned2016-03-16T09:28:07Z
dc.date.available2016-03-16T09:28:07Z
dc.date.issued2016-03
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/2646
dc.description.abstractΣκοπός της εργασίας αυτής ήταν να προσεγγίσει τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.). Αρχικά, αναφέρθηκε ο ορισμός της Ε.Κ.Ε., ο ρόλος και οι κατηγορίες της. Εν συνεχεία αναπτύχθηκε η έννοια και η εφαρμογή της Δ.Ο.Π. και ακολούθησε η μελέτη περίπτωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. Είναι γνωστό πως η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι πρωτοπόρος στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο και εφαρμόζει με μεγάλη επιτυχία τις νέες στρατηγικές, που είναι απαραίτητες για την επιβίωσή της. Προβάλει με ιδανικό τρόπο την Ε.Κ.Ε., καθώς απευθύνεται σε διαφορετικούς τομείς. Πραγματοποιεί δράσεις που σχετίζονται με το κοινωνικό σύνολο, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την παιδεία – εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την υγεία. Στόχος της εργασίας ήταν να διερευνήσει το πώς επηρεάζει η Ε.Κ.Ε. την εικόνα μίας επιχείρησης, ποιες στρατηγικές προώθησης χρησιμοποιούνται, ώστε να ευαισθητοποιήσει το κοινό στο οποίο απευθύνεται και να έχει η εταιρία τις επιθυμητές πωλήσεις. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι απαιτείται ο συνδυασμός της Ε.Κ.Ε. με τη Δ.Ο.Π. για να επιβιώσει μία εταιρία. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ της εταιρίας και της κοινωνίας. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, βασισμένη σε μελέτες, άρθρα, δελτία τύπου, προτάσεις και βιβλία που σχετίζονται με την Ε.Κ.Ε., τη Δ.Ο.Π. και την ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο χώρος της Ε.Κ.Ε. παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον στις μέρες μας, καθώς έχει κοινωνικό χαρακτήρα και σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της κοινωνίας στην εποχή της κρίσης.el
dc.format.extent98 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΗ εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας & η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Η περίπτωση της ΟΠΑΠ Α.Ε.el
dc.title.alternativeThe Application of Principles from Total Quality Management & Corporate Social Responsibility– In the case of OPAP S.A.el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΔουβής, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΠαπαλουκάς, Μάριος-Δανιήλ
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΕταιρική Κοινωνική Ευθύνηel
dc.subject.keywordΔιοίκησης Ολικής Ποιότητας ΟΠΑΠ Α.Ε.el
dc.subject.keywordCorporate Social Responsibilityel
dc.subject.keywordTotal Quality Management, OPAP S.A.el
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of this study was to approach administrative management from Total Quality Management (TQM) and Corporate Social Responsibility (CSR). Initially we touched upon the definition CSR, what its role is and its departments. Next the meaning and the method in which TQM is applied was further developed. Finally a study of OPAP S.A. followed. It’s a known fact that OPAP S.A. is a pioneer in the Greek Business World and that it implements with great success new strategies which are necessary for is survival. It showcases ideally the CSR since it addressed many fields. It carries out many activities associated with the social scheme of society, culture, the environment, education and training and lastly sports and health. The main objectives of this assignment was to investigate how CSR affects the image of a company, and which promotional strategies are used to sensitize target groups which it is aiming toward so that the company achieves its desired sales. It becomes obvious that a combination of both the CSR and TQM are required for a company to function optimally. As a result interaction and interdependence exists between a company and society. This particular study includes a literature review based on studies, articles, newspaper clippings and bulletins as well as proposals and books with correlation to the CSR, TQM and OPAP S.A. The domain of the CSR is of strong interest in our times due to its social nature and is directly related to immediate improvements in society in this critical time of crisis.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα