Show simple item record

Απώλειες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις οικονομικών κρίσεων στις Εθνικές Οικονομίες

dc.contributor.advisorΣκλιάς, Παντελής
dc.contributor.authorΔελέρνιας, Υάκινθος
dc.date.accessioned2016-06-09T10:25:30Z
dc.date.available2016-06-09T10:25:30Z
dc.date.issued2016-05-12
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/2737
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο ορισμός μοντέλου Βασικών Δεικτών Επιδόσεων (ΒΔΕ),(KPIs), τους οποίους θα αναλύσουμε συγκριτικά και χρονικά σε βάθος δεκαετίας προ της ελληνικής κρίσης. Η σύγκριση θα γίνει μεταξύ οικονομιών των χωρών του Νότου της Ευρωζώνης, της Ισπανίας, της Ιταλίας και Πορτογαλίας οι οποίες, σε μικρότερο βέβαια βαθμό, εισήλθαν στην ίδια χρονική περίοδο σε κρίση καθώς και τους αντίστοιχους οικονομικούς δείκτες της Γερμανίας. Τα ευρήματα θα συμβάλλουν στον ορισμό υποδείγματος δεικτών που μπορούν να οδηγήσουν στην πρώιμη διάγνωση της εισόδου των εθνικών οικονομιών σε καθοδικούς κύκλους ύφεσης με επιταχυνόμενη ροπή οικονομικής σμίκρυνσης και συνακόλουθη σημαντική επιβάρυνση των κοινωνικοπολιτικών δεικτών τους. Εκ των υστέρων και κρίνοντας εκ του ασφαλούς αποτελέσματος διαπιστώνουμε ότι το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ήταν μη βιώσιμο. Τα κύρια χαρακτηριστικά του όπως καταγράφηκαν υπήρξαν : ασφυκτικός κρατικός έλεγχος της οικονομίας, ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης, διαφθορά, οι μεγάλες αυξήσεις στις αμοιβές και την απασχόληση στον δημόσιο τομέα, οι μικρότερες στον ιδιωτικό - πάντα πάνω από την παραγωγικότητα της οικονομίας - και το σημαντικότερο η έλλειψη διαρθρωτικών αλλαγών και η αδυναμία εφαρμογής προγραμμάτων προσαρμογής σε περιβάλλοντα ευμενών διεθνών οικονομικών συνθηκών (χαμηλό κόστος ενέργειας, χαμηλά κόστη δανεισμού, δωρεάν μεταβιβαστικές πληρωμές από ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, κλπ).el
dc.format.extent49el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΟικονομική κρίση--Ελλάδαel
dc.subjectΕλλάδα--Οικονομική πολιτικήel
dc.subjectΕλλάδα--Οικονομικές συνθήκεςel
dc.subjectΕλλάδα--Πολιτική και διακυβέρνησηel
dc.titleΑπώλειες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις οικονομικών κρίσεων στις Εθνικές Οικονομίεςel
dc.title.alternativeLosses and long-term effects of economic crises on National Economiesel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΡουκανάς, Σπυρίδων
dc.contributor.committeeΓαλανός, Γεώργιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΠαγκόσμια Πολιτική Οικονομίαel
dc.subject.keywordΕλληνική κρίσηel
dc.subject.keywordΕυρωζώνηel
dc.subject.keywordΕυρωπαϊκός Νότοςel
dc.subject.keywordΕπιπτώσεις κρίσεωνel
dc.subject.keywordΟικονομίαel
dc.description.abstracttranslatedΤhe aim of this essay is the definition model KPIs, which will analyze comparatively and time in a decade before the Greek crisis. The comparison will be made between economies of the southern countries of Euro zone, Spain, Italy, and Portugal, which, to a lesser extent, of course, entered the same period in crisis with those of German economy indicators. The conclusions will contribute to defining a model of indicators that can lead to early diagnosis of the entrance of the national economies to downward recessionary cycles accelerating torque economic contraction and concomitant significant burden of sociopolitical indicators. Ιn retrospect and judging from a safe outcome, we find that the framework for the operation and development of the Greek economy was unsustainable. Its main features as listed, were: the suffocating state control of the economy, the inadequacy of public administration, corruption, large increases in wages and employment in the public sector, smaller in the private - always above the productivity of the economy - and the most important, in the absence of structural changes and the failure to implement adjustment programs in environments wishing international economic conditions (low energy prices, low borrowing costs, free transfers from European Structural Funds, etc.).el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα