Show simple item record

Προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ από την Δημιουργία της ΟΝΕ(2000) έως και την σημερινή μεταναστευτική κρίση: Η πολιτική της ΕΕ και οι οικονομικές πολιτικές και Κοινωνικές επιπτώσεις

dc.contributor.advisorΣκλιάς, Παντελής
dc.contributor.authorΚαρνέζης, Μάριος
dc.date.accessioned2017-05-08T07:49:10Z
dc.date.available2017-05-08T07:49:10Z
dc.date.issued2017-03-27
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3244
dc.description.abstractΑντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων, τα οποία απορρέουν από τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πως αυτά τα προβλήματα, δοκιμάζουν την συνοχή και το κοινό μέλλον των εταίρων της. Συγκεκριμένα, σκοπός της είναι να παράσχει καταρχάς μια τεκμηριωμένη ανάλυση γύρω από τη διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής στην ΕΕ και τις νεότερες εξελίξεις στο εν λόγω πεδίο καθώς και την ανάλυση του ζητήματος των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών που εξελίσσονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου να σηκώνουν το κύριο βάρος των ρευμάτων αυτών. Κεντρικός άξονας της εργασίας και ταυτόχρονα ερευνητικό αυτής ερώτημα είναι το πως και σε ποιο βαθμό, το ζήτημα των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών έχει επιδράσει στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη βάση αυτής της προβληματικής θα εξεταστεί κριτικά το αν το πρόβλημα των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ωθήσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να εξελιχθεί από μια οικονομική ένωση, σε μια ενιαία πολιτική οντότητα ή θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αποτυχία του βασικού προτάγματος και εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου. Προς αυτή την κατεύθυνση η παρούσα διπλωματική δομείται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο εναρκτήριο πρώτο κεφάλαιο, εξετάζονται ζητήματα εννοιολογικής αποσαφήνισης του φαινομένου της μετανάστευσης όπως επίσης και η αποδόμηση της έννοιας στις κύριες συνιστώσες της καθώς και η ιστορική εξέλιξη του μεταναστευτικού φαινομένου. Στο δεύτερο κεφάλαιο βασικό αντικείμενο αποτελεί η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια αυτά, σε πρώτη φάση αναλύεται η θεσμική διάρθρωση της ΕΕ με τα αρμόδια αυτής όργανα για τη χάραξη και την εφαρμογή των μεταναστευτικών πολιτικών, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οι ευρωπαϊκές Συνθήκες και τα Συμβούλια τα οποία ασχολήθηκαν με το μεταναστευτικό ζήτημα. Στο τρίτο κεφάλαιο, αποκαλύπτονται ορισμένες βασικές πτυχές του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ευρώπη. Στα πλαίσια αυτά, θα αναλυθούν οι αιτίες που συνετέλεσαν στην ένταση του φαινομένου. Παράλληλα, θα αναλυθούν οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ειδική αναφορά στις χώρες που έχει κυρίως επηρεάσει. Καθώς οι ροές αυτές διέρχονται κυρίως από την Ελλάδα μέσω της Τουρκίας καταστώντας κατ΄αυτό τον τρόπο τις δύο γειτονικές και σύμμαχες χώρες, κλειδιά στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Στο καταληκτικό μέρος της εργασίας θα προσεγγισθεί κριτικά το βασικό ερευνητικό ερώτημα δηλαδή το αν και κατά πόσο η αντιμετώπιση του προβλήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ωθήσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να εξελιχθεί από μια οικονομική ένωση, σε μια ενιαία πολιτική οντότητα ή θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αποτυχία του βασικού προτάγματος και εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου δοκιμάζοντας τη συνοχή της για την οποία εργάστηκε τόσο σκληρά στην μεταπολεμική περίοδο έως και σήμερα.el
dc.format.extent48el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΜετανάστευση--Ευρώπηel
dc.subjectΜετανάστες--Ευρώπηel
dc.subjectΕυρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της--Μεταναστευστική πολιτικήel
dc.titleΠροσφυγικές και μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ από την Δημιουργία της ΟΝΕ(2000) έως και την σημερινή μεταναστευτική κρίση: Η πολιτική της ΕΕ και οι οικονομικές πολιτικές και Κοινωνικές επιπτώσειςel
dc.title.alternativeRefugee and migration flows to the EU from the creation of EMU (2000) to the current immigration crisis: EU policy and the economic, political and social implicationsel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚλάψης, Αντώνιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΠαγκόσμια Πολιτική Οικονομίαel
dc.subject.keywordΠροσφυγικές ροέςel
dc.subject.keywordΜεταναστευτικές ροέςel
dc.subject.keywordΜετανάστευσηel
dc.subject.keywordΔουβλίνοel
dc.description.abstracttranslatedThe main purpose of this thesis is to highlight the economic, social and political problems arising from migration and refugee flows in the European Union, and that these problems, test the consistency and the common future of its partners. Specifically, the aim is to first provide a reasoned analysis about the formation of immigration policy in the EU and the latest developments in this field as well as the analysis of the issue of migration and refugee flows evolve into the European Union, the countries of southern Europe to bear the brunt of these flows. Central axis of the work and at the same time this research question is how and to what extent, the issue of migration and refugee flows have an impact on the economic, political and European Union social life. Based on this problem will critically examine whether the problem of migration and refugee flows in the European Union is expected to push the European project evolve from an economic union into a single political entity or will inevitably lead to failure of the basic project, and exercise of European Union is the unification of the European area. So, the present thesis is structured in four chapters. In opening first chapter it is examined the conceptual clarification of issues of migration phenomenon as well as the degradation of the concept of the main components as well as the historical evolution of the migration phenomenon. The second chapter is the main subject of EU immigration policy. In this context, initially analyzed the EU's institutional structure with the competent bodies that the formulation and implementation of migration policies, while also showing the European treaties and the councils which dealt with the immigration issue. In the third chapter, it is analyzed the latest figures revealed some key aspects of the migration phenomenon in Europe.In this context, they analyze the causes that contributed to the intensity of the phenomenon. They will also analyze parameters and aspects, namely the economic, political and social impact of immigration in the European Union, with particular reference to countries which have particularly affected. As the flows are passed mainly from Greece through Turkey making in this way the two neighboring and allied countries, keys to tackling the problem the way will be explained in which the two countries are facing the problem. In the last and concluding part of the thesis the main research question will critically approache whether and how the problem of migration in the European Union is expected to push the European project evolve from an economic union into a single political entity or will inevitably lead a failure of the basic project, and the European Union project is the consolidation of the European area testing the consistency for which he worked so hard in the post-war period until today.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα