Show simple item record

dc.contributor.advisorΤριανταφυλλοπούλου, Αθανασία
dc.contributor.authorΚαραλή, Βασιλική
dc.date.accessioned2017-09-14T07:34:37Z
dc.date.available2017-09-14T07:34:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3597
dc.descriptionΜ.Δ.Ε. 12el
dc.description.abstractΤο φαινόμενο της διαφθοράς και οι ανησυχητικές διαστάσεις που έχει προσλάβει τα τελευταία χρόνια, έχει αυξήσει το ενδιαφέρον τόσο του επιστημονικού κόσμου όσο και της κοινής γνώμης, σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Η διαφθορά, ιδιαίτερα αυτή που εκδηλώνεται στο 9ημόσιο Τομέα, τροφοδοτείται από ένα σύνολο θεσμικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικο-ηθικών παραγόντων που θέτουν σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον, προκαλούν διάχυτη δυσλειτουργία του κράτους, δημιουργούν στρεβλώσεις στην οικονομία, απαξιώνουν το πολιτικό σύστημα και τις κοινωνικές δομές και υπονομεύουν τη δημοκρατία. Επειδή το κόστος που προκύπτει δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά έχει σοβαρότατες πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις, απαιτείται η μελέτη του φαινομένου ώστε τούτο να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην προσέγγιση του φαινομένου της διαφθοράς, όπως αυτό εκδηλώνεται στο 9ημόσιο Τομέα καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισης του. Απαρτίζεται δε από δύο διακριτές Ενότητες: Η 1η Ενότητα αναπτύσσεται σε έξι Κεφάλαια που αναφέρονται στη βιβλιογραφική επισκόπηση του φαινομένου καθώς και στην επισκόπηση λοιπών στοιχείων (μελετών, ερευνών κ.λ.π.), με στόχο να αναδειχθεί η σημαντικότητα του, οι γενεσιουργοί παράγοντες αυτού, οι επιπτώσεις του και να προταθούν μέτρα αντιμετώπισης του ή τουλάχιστον περιορισμού του. Η 2η Ενότητα εμπεριέχει έρευνα σχετικά με τη γραφειοκρατική διαφθορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω ερωτηματολογίου που ζητήθηκε να συμπληρωθεί από εργαζόμενους της Αποκεντρωμένης 9ιοίκησης Πελοποννήσου, 9υτικής Ελλάδας και Ιονίου, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις, οι αντιλήψεις, οι παρατηρήσεις και οι διαπιστώσεις τους σχετικά με το φαινόμενο καθότι οι Αποκεντρωμένες 9ιοικήσεις αποτελούν γρανάζια του ελεγκτικού μηχανισμού της κρατικής μηχανής αλλά ταυτόχρονα είναι και οι αδύναμοι κρίκοι που επωμίζονται το βάρος του νομοθετικού χάους.el
dc.format.extentσελ. 117el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΔημόσια διοίκησηel
dc.subjectPublic administrationen
dc.subjectΓραφειοκρατίαel
dc.subjectBureaucracyen
dc.titleΤο φαινόμενο της γραφειοκρατικής διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, ελεγκτικοί μηχανισμοί και τρόποι αντιμετώπισής του. Μελέτη περίπτωσης: Η γραφειοκρατική διαφθορά στην περιφέρεια πελοποννήσουel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Οικονομικών Επιστημώνel
dc.contributor.facultyΣχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικήςel
dc.contributor.masterΕπιχειρηματικότητα και Διακυβέρνησηel
dc.subject.keywordΔιαφθοράel
dc.subject.keywordΓραφειοκρατική διαφθοράel
dc.subject.keywordΔιαπλοκήel
dc.subject.keywordΑπάτηel
dc.subject.keywordΗθικήel
dc.subject.keywordΚουλτούραel
dc.subject.keywordΟικονομίαel
dc.subject.keywordΚρίσηel
dc.subject.keywordΔημόσιος τομέαςel
dc.subject.keywordΕργαζόμενοιel
dc.subject.keywordΚαταπολέμησηel
dc.subject.keywordΔιαφάνειαel
dc.subject.keywordΕλεγκτικοί μηχανισμοίel
dc.subject.keywordΗλεκτρονική διακυβέρνησηel
dc.description.abstracttranslatedThe phenomenon of corruption and alarming proportions that has caught up in recent years, has increased the interest of both the scientific community and the public at national and international level. Corruption, particularly that which occurs in the public sector, is powered by a set of institutional, political, economic and socio-ethical factors that endanger the public interest, causing widespread dysfunction of the state, creating distortions in the economy, devalue the political system and social structures and undermine democracy. Because the costs incurred are not only economic but has serious political and social implications requires the study of the phenomenon so as to address effectively and efficiently This bachelor΄s thesis aims to approach the phenomenon of corruption, as manifested in the public sector and to the ways of treatment. And consists of two distinct sections: The first section develops in six chapters mentioned in the literature review of the phenomenon and to review other data (studies, surveys, etc.) in order to highlight the significance of, the underlying factors behind this, the impact of and propose measures to manage or at least limitation. The second section contains research on bureaucratic corruption in the Region Peloponnese, via questionnaire requested to be completed by employees of the Decentralized Administration of Peloponnese, Western Greece and the Ionian Sea, in order to record the opinions, perceptions, observations and their findings on phenomenon since the Decentralized Administration are gears of the control mechanism of the state machine, but it is also the weak links that bear the weight of legal chaos.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα