Show simple item record

Στρατηγικός Προγραμματισμός και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Μελέτη Περίπτωσης- Δήμος Ηλιούπολης

dc.contributor.advisorΑγαπητού, Χρύσα
dc.contributor.authorΚόκκορη, Χριστίνα
dc.date.accessioned2017-12-02T09:32:18Z
dc.date.available2017-12-02T09:32:18Z
dc.date.issued2017-11-14
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3793
dc.description.abstractH στρατηγική αποτελεί σημαντικό παράγοντα για μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό ανεξάρτητα από την δραστηριότητα που αναπτύσσει, το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ενώ σχετίζεται με αποφάσεις και πράξεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στη επιβίωση του οργανισμού. Οι οργανισμοί δεν μπορούν να διαμορφώνουν στρατηγικές χωρίς να μπορούν να τις υλοποιήσουν ή το αντίθετο. Οι διαδικασίες διαμόρφωσης και υλοποίησης της στρατηγικής είναι αλληλένδετες και επηρεάζει η μία την άλλη. Οι άνθρωποι αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη της στρατηγικής των οργανισμών. H στρατηγική διοίκησης ανθρώπινων πόρων ειδικεύεται στην διαχείριση των ανθρώπων και μέσα από τις λειτουργίες της προσπαθεί να επιτύχει τη σύνδεση της με την επιχειρησιακή στρατηγική και την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τον οργανισμό. Αξιοποιώντας λειτουργίες όπως, ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας , η αξιολόγηση , η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, αμοιβές κλπ. σε συνδυασμό με εργαλεία όπως εμπλουτισμένα οργανογράμματα, σχέδια διαδοχής, σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα οι οργανισμοί προσπαθούν να προβλέψουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό ενώ παράλληλα να εφαρμόσουν σχέδια για προσλήψεις , εκπαίδευση , ανάπτυξη και ενίσχυση της απόδοσης των εργαζομένων προκείμενου να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με την μελέτη περίπτωσης του Δήμου Ηλιούπολης αναδεικνύεται η ανάγκη προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων του οργανισμού σε συνδυασμό με το όραμα και την επιχειρησιακή στρατηγική του αλλά και το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. Με την αξιοποίηση λειτουργιών και εργαλείων διοίκησης ανθρώπινων πόρων και τον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων του υφιστάμενου προσωπικού ,ο οργανισμός προσπαθεί να προβλέψει τις μεταβολές και να εφαρμόσει σχέδια προσλήψεων , εκπαίδευσης, αξιολόγησης και προαγωγών, επικοινωνίας και εργασιακών σχέσεων σε εναρμόνιση με τη στρατηγική του αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, η σύνδεση της επιχειρησιακής στρατηγικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησής και της διοίκησης ανθρώπινων πόρων διανύει μια νέα περίοδο. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την κατάλληλη υποστήριξη θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων τους γεγονός που θα συμβάλει στην υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους και την ενίσχυση του ρόλου τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.el
dc.format.extent72el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΔιοίκηση και οργάνωση προσωπικούel
dc.subjectΔιοίκηση και οργάνωσηel
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.titleΣτρατηγικός Προγραμματισμός και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Μελέτη Περίπτωσης- Δήμος Ηλιούποληςel
dc.title.alternativeStrategic Planning and Human Resource Management Case Study –Municipality of Ilioupolisel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΓεωργόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.committeeΓεωργακέλλος, Δημήτριος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΣτρατηγικήel
dc.subject.keywordΔιοίκηση ανθρωπίνων πόρωνel
dc.subject.keywordΠρογραμματισμόςel
dc.description.abstracttranslatedStrategy is an important factor for a business or organization regardless of the activity it develops, the environment in which it operates, and it is related to decisions and actions that will contribute to the survival of the organization. Organizations cannot shape strategies without being able to implement them or vice versa. The processes of shaping and implementing the strategy are interrelated and affect each other. People are the most important factor in achieving the strategy of organizations. The human resources management strategy specializes in managing people and through its functions it strives to achieve its link with the operational strategy and provide a competitive advantage for the organization. By utilizing functions such as human resource planning, job profiles, evaluation, staff training and training, fees, etc. combined with tools such as enriched organizational charts, succession plans, modern IT systems, organizations are trying to predict their human needs while at the same time implementing plans for recruitment, training, development and enhancing employee performance in order to create a competitive advantage. The case study of the Municipality of Ilioupolis highlights the need to plan the human resources of the organization in combination with its vision and operational strategy as well as the legislative framework. By utilizing human resources management functions and tools and identifying the strengths and weaknesses of existing staff, the organization strives to anticipate changes and implement recruitment, training, evaluation and promotion, communication and industrial relations plans in line with its strategy but also the legislative framework. The resulting conclusion is that the link between the Local Government's business strategy and the human resources management is going through a new period. Appropriately supported, local authorities will be able to improve their human resource management functions, contributing to the implementation of their operational programs and strengthening their role at local and national level.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα