Show simple item record

Διδασκαλία διαφοροποιημένων γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω θεατρικού παιχνιδιού σε μαθητή με αυτισμό

dc.contributor.advisorΤραυλός, Αντώνιος
dc.contributor.authorΗλιοπούλου, Μάρθα Ι.
dc.date.accessioned2018-05-21T10:48:05Z
dc.date.available2018-05-21T10:48:05Z
dc.date.issued2015-05-27
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4141
dc.description.abstractΟ σκοπός της έρευνας αφορά τη διδασκαλία διαφοροποιημένων γλωσσικών δεξιοτήτων με την αξιοποίηση της μεθόδου του θεατρικού παιχνιδιού σε μαθητή με αυτισμό στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) . Η έρευνα διεξάγεται στο επιστημονικό πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και ακολουθήθηκε η θεωρία και ο σχεδιασμός ενός διαφοροποιημένου Στοχευμένου, Ατομικού, Δομημένου, Ενταξιακού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ) για μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) με τη συμμετοχή των μαθημάτων της Γλώσσας και της Αισθητικής Αγωγής. Για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μεικτή μέθοδος η οποία αναμειγνύει την ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση και βασίζεται στη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. Η ομάδα στόχου αποτελούνταν από ένα μαθητή με αυτισμό (αγόρι, 13 χρόνων) και ενήλικες (26 εκπαιδευτικούς και την μητέρα του μαθητή) που έρχονται σε επαφή μαζί του. Τα ποιοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω της μεθοδολογίας της παρατήρησης (άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων, συνεντεύξεις, πειραματικά πρωτόκολλα) μετά από 140 ώρες προσεχτικής παρακολούθησης και τα ποσοτικά δεδομένα προήλθαν μέσω της χορήγησης ενός σύντομου ερωτηματολογίου σε όλους τους ενήλικες που εμπλέκονται με τον μαθητή της μελέτης περίπτωσης. Το διαφοροποιημένο διδακτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για τον μαθητή της μελέτης περίπτωσης και η υλοποίηση δραστηριοτήτων μαθησιακής ετοιμότητας με την αξιοποίηση του θεατρικού παιχνιδιού ανέδειξε σημαντική βελτίωση στις δεξιότητες προφορικού λόγου και ειδικότερα στον τομέα Έκφραση με Σαφήνεια και Ακρίβεια. Φάνηκε λοιπόν ότι το διαφοροποιημένο πρόγραμμα παρέμβασης με την αρχή της εξατομίκευσης και της στοχοθεσίας λειτούργησε ενισχυτικά για τον μαθητή της μελέτης περίπτωσης.el
dc.format.extent143 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΑυτιστικά παιδιά -- Γλώσσα -- Εκπαίδευση -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΑυτιστικά παιδιά -- Εκπαίδευση -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΘέατρο και εκπαίδευσηel
dc.titleΔιδασκαλία διαφοροποιημένων γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω θεατρικού παιχνιδιού σε μαθητή με αυτισμόel
dc.title.alternativeL' Insegnamento di Competenze Linguistiche attraverso il Gioco Drammatico allo studente con Autismoel
dc.title.alternativeTeaching a range of language skills through drama play to student with autismel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΔροσινού-Κορέα, Μαρία
dc.contributor.committeeΣυνοδινού, Κλαίρη
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΑνάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τουςel
dc.subject.keywordΓλωσσικές δεξιότητεςel
dc.subject.keywordΔιαφοροποίησηel
dc.subject.keywordΘεατρικό παιχνίδιel
dc.subject.keywordΑυτισμόςel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of the present case study was to investigate teaching differentiated language skills by using the method of dramatic play to student with autism in inclusive structure at Special Workshop of Special Professional Education and Training (SWSPET) . The research conducted in the scientific field of special needs education and for this reason the theory and design of a differentiated Targeted Individual, Structured Integrated Special Education Program for pupils with Special Educational Needs (TISISEPfSEN) involving courses of Language and Aesthetic Education (theatrical play) was followed. The methodology of the research is mixed and consists of quantitative and qualitative data. Target group consists of a student with autism (boy, 13 years) and adults (26 teachers and his mother) that come into contact with him. Qualitative data were collected through observation methodology (LEVD informal educational assessment, interviews, and experimental protocols) after 140 hours of close observation and quantitative data derived from the administration of a short questionnaire to all adults involved with the student's case study. The results of the survey highlighted the significant contribution of diversified program of theatrical game on student΄s speaking skills and improved the ability of social interaction within the school context. The differentiated curriculum designed for the case study student and the implementation of activities of learning readiness using dramatic play, showed significant improvement in listening skills especially in Expression with Clarity and Precision. It is evident that the differential intervention program with the principles of individualization and goal setting has worked out positively for the case study student.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα