Show simple item record

Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τις σχέσεις των γονιών και ο αντίκτυπος από τον ερχομό ενός παιδιού με πολλαπλές αναπηρίες

dc.contributor.advisorΣυνοδινού, Κλαίρη
dc.contributor.authorΣαράκη, Λαμπρινή
dc.date.accessioned2018-05-25T08:04:25Z
dc.date.available2018-05-25T08:04:25Z
dc.date.issued2015-05-27
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4204
dc.description.abstractΒασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της ψυχοδυναμικής ανάπτυξης σχέσεων στην οικογένεια με έμφαση στις σχέσεις των γονέων και τους παράγοντες που εμπλέκονται με την έλευση ενός παιδιού με πολλαπλές αναπηρίες. Στις υποθέσεις ερευνητικής εργασίας διερευνήθηκε αν η ύπαρξη ενός πολυανάπηρου παιδιού επηρεάζει αρνητικά τη συζυγική ζωή και σε ποιο βαθμό. Επίσης , αν η σχέση των γονέων ενδυναμώνεται από την ύπαρξη του πολυανάπηρου παιδιού. Ακόμη, διερευνήθηκε, αν οι σχέσεις των γονιών επηρεάζονται από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Η έρευνα διεξάγεται στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η μεθοδολογία είναι μεικτή και αποτελείται από ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Η ομάδα στόχου αποτελείται από γονείς παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες και ενήλικες που έρχονται σε επαφές μαζί τους. Τα ποιοτικά δεδομένα συνελέγησαν με συνεντεύξεις διάρκειας 45- 60 λεπτών με συμμετέχοντες γονείς παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, μέλη του συλλόγου <<Αμυμώνη>> (Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες) και άλλοι. Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι η ημιδομημένη συνέντευξη η οποία έγινε πρόσωπο με πρόσωπο στο σπίτι των συμμετεχόντων και βασίστηκε σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες, σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με την ένταξη του παιδιού τους στην καθημερινότητα. Τα ποσοτικά δεδομένα συνελέγησαν με ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο ενηλίκων που δόθηκε εθελοντικά σε ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, όλοι μέλη του προσωπικού του Ειδικού Γυμνασίου -Λυκείου Ιλίου Κινητικά Αναπήρων Παίδων, αποτελούμενο από 11 ερωτήσεις LIKERT βασισμένες στις υποθέσεις. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, κατέδειξαν ότι πράγματι, η έλευση του ανάπηρου παιδιού μπορεί να οδηγήσει το γάμο ακόμη και σε διάλυση. Αυτό, βέβαια, εξαρτάται από την ποιότητα της προϋπάρχουσας συζυγικής σχέσης, γι’ αυτό και υπάρχουν και πολλοί γονείς των οποίων η σχέση ενδυναμώνεται. Οι σχέσεις των γονιών, μάλιστα, επηρεάζονται και από εξωγενείς αλλά κυρίως από ενδογενείς παράγοντες.el
dc.format.extent94 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΠαιδιά με ειδικές ανάγκες -- Οικογενειακές σχέσεις -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΓονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες – Οικογενειακές σχέσεις -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.titleΔιερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τις σχέσεις των γονιών και ο αντίκτυπος από τον ερχομό ενός παιδιού με πολλαπλές αναπηρίεςel
dc.title.alternativeInvestigation of factors affecting the relationship between parents and the impact upon the arrival of a child with multiple disabilitiesel
dc.title.alternativeL' indagine dei fattori che influenzano le relazioni dei genitori e l' impatto della venuta di un bambino con disabilità multipleel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΔροσινού-Κορέα, Μαρία
dc.contributor.committeeΖυγά, Σοφία
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΑνάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τουςel
dc.subject.keywordΠαιδιά με ειδικές ανάγκεςel
dc.subject.keywordΟικογενειακές σχέσειςel
dc.description.abstracttranslatedThe main objective of this research is to investigate the psychodynamic development relationships in the family with emphasis on relations of parents and those involved with the advent of a child with multiple disabilities. In research hypotheses investigated whether the existence of a child's multiple disabilities negatively affects marital life and to what extent. Also, if the relationship of parents is reinforced by the existence of multiple disabilities child. Furthermore, we investigated whether the relationships of parents are affected by exogenous and endogenous factors. The research is conducted in the field of special needs education. The methodology is mixed and consists of quantitative and qualitative data. The target group consists of parents of children with multiple disabilities and adults who come into contact with them. Qualitative data were collected by interviews with duration 45- 60 minutes, the participants were parents of children with multiple disabilities from the region of Attica, members of the club << Amymoni >> (Panhellenic Association of Parents and Friends of People with visual impairments and additional disabilities) and others. The methodological tool used is the semi-structured interview which was face to face in the participants' home and was based on specific themes, on the difficulties encountered with the integration of the child in everyday life. The quantitative data were collected with an anonymous adult questionnaire which was given voluntarily in special educators, social workers, psychologists, physiotherapists, occupational therapists, all staff members of the Specialized High School of Ilion Physically Disabled Children consisting of 11 LIKERT questions based on assumptions. As far as the results are concerned, they showed that indeed, the arrival of a disabled child can lead the wedding even in solution. This, of course, depends on the quality of the pre-existing marital relationship, which is why there are many parents whose relationship is strengthened. The relationship of the parents, in fact, is influenced by exogenous but mainly by domestic factors.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα