Show simple item record

Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό στη διδασκαλία γλωσσικών δεξιοτήτων σε μαθητή με γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες (ΓΝΩ.ΣΥ.ΚΟΙ.) σε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

dc.contributor.advisorΤραυλός, Αντώνιος
dc.contributor.authorΣκρεπετού, Γεωργία
dc.date.accessioned2018-05-25T08:51:48Z
dc.date.available2018-05-25T08:51:48Z
dc.date.issued2015-05-27
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4208
dc.description.abstractΗ παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης ενός μαθητή που φοιτά σε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στην περιφέρεια Πελοποννήσου, με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, οι οποίες αποτυπώνονται σε περιβαλλοντική νοητική καθυστέρηση. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η ανάδειξη των αποτελεσμάτων από την προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία γλωσσικών δεξιοτήτων στον συγκεκριμένο μαθητή, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι μικτή και αποτελείται από ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Αρχικά, η συμμετοχική παρατήρηση περιέγραψε τον εν λόγω μαθητή και εστίασε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, στις δεξιότητές του, αλλά και στα αδύνατα σημεία του. Στη συνέχεια, βάσει των παρατηρήσεων, καθορίστηκαν οι διδακτικοί στόχοι, σχεδιάστηκε το διδακτικό πρόγραμμα παρέμβασης για τον μαθητή και υλοποιήθηκε, ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι που είχαν τεθεί από τον ερευνητή – εκπαιδευτικό. Έπειτα, ακολούθησε το πείραμα, το οποίο χορηγήθηκε στον ίδιο τον μαθητή από τον εκπαιδευτικό – ερευνητή κι είχε στόχο να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης που προηγήθηκε. Δηλαδή, διερευνήθηκε κατά πόσο ο μαθητής βελτιώθηκε στην ανάγνωση και γραφή λέξεων με διπλά και τριπλά συμπλέγματα (σσφ/σσσφ) και με δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα. Συμπληρωματικά, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας κι έτσι αξιολόγησαν κι αυτοί με τη σειρά τους τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης. Με αυτόν τον τρόπο επαληθεύτηκαν τα αποτελέσματα του πειράματος. Πέραν τούτου, με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού που επιλέγουν να εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη σχέση αυτού με την ένταξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν πως το Στοχευμένο, Ατομικό, Δομημένο, Ενταξιακό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ) μπορεί να συμβάλλει στην κατάκτηση διδακτικών στόχων από την πλευρά του μαθητή.el
dc.format.extent142 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΠαιδιά με διανοητικές αναπηρίες -- Εκπαίδευση -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΠαιδιά με διανοητικές αναπηρίες -- Γλώσσα – Μελέτη και διδασκαλία -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΓλωσσικές τέχνες -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.titleΠροσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό στη διδασκαλία γλωσσικών δεξιοτήτων σε μαθητή με γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες (ΓΝΩ.ΣΥ.ΚΟΙ.) σε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)el
dc.title.alternativeMateriale didattico adattato all'insegnamento delle competenze linguistiche in alunno con difficoltà cognitive, emotive e sociali nella scuola Speciale Istruzione e formazione professionaleel
dc.title.alternativeCustomized materials in teaching language skills to students with cognitive, emotional and social difficulties in the Special Vocational Education and Training Schoolsel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΔροσινού-Κορέα, Μαρία
dc.contributor.committeeΠαπαπέτρου, Σάββας
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΑνάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τουςel
dc.subject.keywordΝοητική καθυστέρησηel
dc.subject.keywordΣΑΔΕΠΕΑΕel
dc.subject.keywordΓλωσσικές δεξιότητεςel
dc.subject.keywordΈνταξηel
dc.description.abstracttranslatedThe current thesis is a case study of a student who studying at Vocational Special Education & Training Centre in the Peloponnese region with complex cognitive, emotional and social difficulties, which are reflected in environmental mental retardation. The purpose of the present study is to highlight the results of the adaptation of educational materials for teaching language skills to this student, as part of the training of Postgraduate Studies in Special Education at the University of Peloponnese. The methodology was followed is mixed and consists of quantitative and qualitative data. Initially, participative observation described this student and focused on his specific characteristics, the skills, but also the weak points of him. Then, according to the observation, were specified the teaching objectives, was designed the curriculum intervention for the student and then was implemented, in order to be achieved the teaching objectives than have been set by the researcher - teacher. Then, the experiment, was administered to the pupil by the teacher - researcher and sought to assess the results of the teaching intervention that had been preceded. Namely, was investigated whether the student was improved in reading and writing words with double and triple complexes (ccv / cccv) and ligatures consonants and vowels. Additionally, the questionnaires were distributed to the teachers of the school, so they evaluated the results of the teaching intervention. In this way, were verified the findings of the experiment. Furthermore, with supplementing of the questionnaires were explored the views of teachers on the effectiveness of the educational material that they choose to incorporate into the educational process and the connection of this material to integration. The findings of the study showed that the Τargeted, Ιndividual, Structured, Integrated Programme of Special Education may contribute to conquest teaching objectives from the student.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα