Show simple item record

dc.contributor.advisorΔροσινού-Κορέα, Μαρία
dc.contributor.authorΤριανταφύλλου-Τάφου, Ιωάννα
dc.date.accessioned2018-05-25T11:57:03Z
dc.date.available2018-05-25T11:57:03Z
dc.date.issued2015-05-27
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4217
dc.description.abstractΤο Θέμα της παρούσας έρευνας, έναυσμα και αιτία της οποίας αποτέλεσε η ύπαρξη εφήβου με νοητική αναπηρία εντός του οικείου περιβάλλοντός μας, αποσκοπεί στη διερεύνηση συγκεκριμένων θεσμικών ρυθμίσεων της περιόδου 1981-2013 που διευκολύνουν τη σχολική ενσωμάτωση των ατόμων με νοητικές αναπηρίες. Η έρευνα διεξήχθη σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο των Αθηνών στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, κινούμενη στους άξονες της μελέτης νομικών ντοκουμέντων με έμφαση την πρόσβαση στη γενική εκπαίδευση και των επιτόπιων παρατηρήσεων μέσα στο Ειδικό σχολείο. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσε ως μελέτη περίπτωσης μαθήτρια με σύνδρομο Down, ηλικίας 13 περίπου ετών. Ειδικότερα, στο Πρώτο Κεφάλαιο συζητείται το θεωρητικό υπόβαθρο με βάση τους κεντρικούς άξονες της έρευνας, τη νοητική δηλαδή αναπηρία με έμφαση το σύνδρομο Down, τις αρχές, τη φιλοσοφία και τις μορφές της ένταξης στο γενικό σχολείο καθώς και τα κανονιστικά κείμενα που προάγουν την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση. Το Πρώτο Κεφάλαιο κλείνει με τη σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα και τις ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες πρωτίστως διερευνούν την πρόσβαση των ατόμων με νοητική αναπηρία στην ενταξιακή εκπαίδευση μέσα από τη μελέτη της νομοθεσίας και την εφαρμογή Στοχευμένου, Ατομικού, Δομημένου, Ενταξιακού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για τη διδακτική και παιδαγωγική προώθηση της μαθήτριας με Down, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα ένταξης και συνεκπαίδευσης μέσα στο κοινό για όλους σχολείο. Το Δεύτερο Κεφάλαιο διαπραγματεύεται τη μεθοδολογία, τις διαδικασίες και τα στάδια της έρευνας που διεξήχθη σε τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα του σχολικού έτους 2013-2014 με μεικτή μεθοδολογία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης και τη διεξοδική μελέτη της νομοθεσίας που προωθεί και υποστηρίζει τη σχολική ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία. Στο Τρίτο και τελευταίο Κεφάλαιο συζητούνται τα αποτελέσματα της έρευνας βάσει των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για καθεμία από τις ερευνητικές υποθέσεις, συνδεόμενα με βιβλιογραφικές αναφορές, εξάγονται τα αναγκαία συμπεράσματα και διατυπώνεται ο σχετικός προβληματισμός μαζί με κάποιες προτάσεις για μία πιο αποτελεσματική διευθέτηση των θεμάτων που άπτονται της ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία μέσα στον κορμό της γενικής εκπαίδευσης.el
dc.format.extent161 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΣύνδρομο Down –Ασθενείς - - Εκπαίδευση -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΠαιδιά με αναπτυξιακή αναπηρία -- Εκπαίδευση -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΠαιδιά με διανοητικές αναπηρίες -- Εκπαίδευση -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΕνταξιακή εκπαίδευση -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.titleΔιερεύνηση των θεσμικών ρυθμίσεων που διευκολύνουν την ένταξη των ατόμων με νοητικές αναπηρίεςel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΞανθάκη-Καραμάνου, Γεωργία
dc.contributor.committeeΖυγά, Σοφία
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΑνάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τουςel
dc.subject.keywordΣύνδρομο Downel
dc.subject.keywordΕιδική αγωγή και εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΕνταξιακή εκπαίδευσηel
dc.description.abstracttranslatedThe subject of this research, trigger and cause of which was the existence of a teenager with mental disabilities within our environment aims at the investigation of specific institutional arrangements for the period 1981-2013 that facilitate school integration of people with mental disabilities. The research was conducted in a Special Elementary School of Athens in the Graduate Internship Program, moving among the axes of the study of legal documents focusing on access to general education and field observations in the special school. As a case study the sample of the research was a student with Down syndrome, aged about 13 years. More specifically, in the first chapter the theoretical background is discussed based on the central axes of the research, which are the intellectual disabilities with an emphasis on Down syndrome, the principles, the philosophy and forms of integration in mainstream schools as well as the regulatory texts which promote accessibility in education. The first chapter closes with the appropriateness, necessity and the research hypotheses, which primarily investigate the access of people with intellectual disabilities to inclusive education through the study of legislation and implementation of Targeted, Individualized, Structured, Membership Program of Special Education for the learning and pedagogical development of the female student with Down syndrome aiming at the possibility of integration and inclusion in public schools for all. The Second Chapter negotiates the methodology, procedures and stages of the research carried out at three different periods within the school year 2013-2014 with a mixed methodology of qualitative and quantitative data through participant observation and in-depth study of the legislation that promotes and supports school inclusion of people with intellectual disabilities. The third and final chapter concerns the results of the research based on qualitative and quantitative data for each of the research hypotheses and related to bibliographic references. Moreover, in this chapter the necessary conclusions are drawn and the relevant concern is expressed about this topic with some suggestions for a more effective resolution of issues related to the integration of people with intellectual disabilities in general education.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα