Show simple item record

dc.contributor.advisorΠρωτοπαπαδάκης, Ευάγγελος
dc.contributor.authorΙερωνυμίδου, Δανάη
dc.date.accessioned2018-06-04T11:28:42Z
dc.date.available2018-06-04T11:28:42Z
dc.date.issued2014-10-09
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4323
dc.description.abstractΗ στωική φιλοσοφία καλύπτει διάστημα έξι αιώνων (από το δεύτερο ήμισυ του 4ου αιώνα προ Χριστού έως τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα) και διαιρείται σε τρεις μεγάλους κλάδους: στη φυσική φιλοσοφία, την ηθική και τη λογική. Οι τρεις αυτοί κλάδοι βρίσκονται σε στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Κοινός τους άξονας είναι ο λόγος, ο οποίος αποτελεί προνόμιο των θεών και των ανθρώπων. Οι άνθρωποι ως έλλογα όντα ξεχωρίζουν από τα ζώα, τα άλογα όντα, γιατί ακριβώς διαθέτουν λόγο. Οι φιλόσοφοι της Αρχαίας και της Μέσης Στοάς αρκετά ανθρωποκεντρικοί, δεν αναγνωρίζουν στα ζώα την ύπαρξη του λόγου. Υποστηρίζουν ότι η πρώτη επιθυμία του ζώου γενικώς αφορά στη διατήρηση του εαυτού του, σύμφωνα με την έμφυτη και προσδιορισμένη φύση του. Η επιθυμία αυτή στον άνθρωπο προέρχεται από το ἡγεμονικόν, το καθοδηγητικό μέρος της ψυχής που αποτελεί την έδρα της συνείδησης. Στα ζώα ενυπάρχει ο σπερματικός λόγος και η ορμή. Ο σπερματικός λόγος αποτελεί μέρος του συμπαντικού λόγου από τον οποίο και προέρχεται, γονιμοποιεί και προωθεί τη δημιουργική εξέλιξη του κόσμου. Για τους Στωικούς τα ζώα έχουν δημιουργηθεί χάριν ομορφιάς και για εξάσκηση των έλλογων όντων. Το πρώτο καθήκον του ζώου είναι η αυτοσυντήρησή του η οποία δεν επιτυγχάνεται από την εμπειρία αλλά από το ένστικτο. Το ζώο δεν μπορεί να διακρίνει την αρετή από την κακία, το καλό από το κακό. Για τον λόγο αυτόν είναι αδύνατον να νοηθούν δεσμοί δικαιοσύνης μεταξύ ανθρώπων και ζώων, μεταξύ έλλογων και άλογων όντων. Φιλόσοφοι της νεότερης Στοάς, όπως ο Σενέκας, υπογραμμίζουν κάποιες ιδιότητές τους. Τα άλογα όντα δεν διαθέτουν μίσος, κακία, ντροπή ή λύπη σε αντίθεση με τον άνθρωπο, ο οποίος διαθέτει όλα αυτά τα συναισθήματα. Η οργή ως εχθρός της λογικής υπάρχει όπου υπάρχει λόγος. Για τον Επίκτητο ο Θεός είναι προνοητικός για όλα τα όντα, έλλογα και άλογα. Τα έλλογα όντα διαφέρουν στη χρήση και την κατανόηση των εντυπώσεων. Ο άνθρωπος κατά τον Ποσειδώνιο δεν είναι μόνο θεατής, αλλά και συνεργάτης του Θεού στην κατασκευή του κόσμου. Τα ζώα είναι δημιουργημένα για να εξυπηρετούν τους ανθρώπους. Ευρίσκονται εκτός της σφαίρας της ηθικής, γιατί δεν έχουν αίσθηση του καλού και του κακού. Δεν έχουν επίγνωση των πράξεών τους και δεν διαθέτουν κοινωνικότητα. Ο Μάρκος Αυρήλιος είναι ο μόνος στωικός φιλόσοφος που δίνει οδηγίες για τη σωστή στάση του ανθρώπου απέναντι στα ζώα. Δεν αναγνωρίζει ούτε αυτός την ύπαρξη λόγου στα ζώα, αλλά υποστηρίζει ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ελευθεριότητα και ανωτερότητα. Τα ζώα διαθέτουν την αίσθηση της συνεργασίας, συνεπώς ο σκοπός της δημιουργίας τους κατά τους Στωικούς είναι η συμβιωτική σχέση με το περιβάλλον τους. Σύμφωνα με τους Στωικούς δεν μπορούμε να βρούμε καλά οργανωμένη πόλη ή κοινωνία που να διέπεται από νόμους και θεσμούς μεταξύ των άλογων ζώων, όπως συμβαίνει με τα πλάσματα που είναι προικισμένα με λογική. Ο λόγος για τον οποίο οι Στωικοί δεν αποδέχονται ηθικά και νομικά καθήκοντα προς τα ζώα είναι γιατί υποθέτουν ότι τα ζώα δεν διαθέτουν λόγο, ο οποίος για αυτούς θα ήταν η αναγκαία και ικανή συνθήκη ώστε να θεωρήσουν τα ζώα ίσα με τους ανθρώπους και άξια σεβασμού, και να τα συμπεριλάβουν στην ηθική κοινότητα. Με τη θεωρία της οικείωσης, όμως, αναγνωρίζουν στα ζώα το δικαίωμα στην οικεία σχέση με το περιβάλλον και στη σχέση αναμεταξύ τους.el
dc.format.extent82 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΣτωικοίel
dc.subjectΦιλοσοφία, Αρχαίαel
dc.subjectΖώα (Φιλοσοφία) - Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800el
dc.titleΗ φιλοσοφία των στωικών και η στάση τους απέναντι στα ζώαel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΞανθάκη-Καραμάνου, Γεωργία
dc.contributor.committeeΔραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΔιαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηθική Φιλοσοφία"el
dc.subject.keywordΦιλοσοφίαel
dc.subject.keywordΣτωικοίel
dc.subject.keywordΖώαel
dc.description.abstracttranslatedStoic philosophy covers a period of six centuries (from the second half of the 4th century BC to the 2nd century AD), and it is being divided into three main areas, namely physics, ethics and logic. All three areas are interconnected. The connecting bond for these is reason (logos). Reason is the privilege of gods and humans. Humans that belong to the rational beings are discriminated from animals that are irrational, since they do not possess reason. Philosophers of Early and Middle Stoa featuring strong anthropocentric tendencies focus on the lack of uttered speech in animals. They argue that the utmost desire (επιθυμία) of the animal is to preserve itself, according to its innate and predetermined nature. This is due to the governing principle of the soul (ἡγεμονικό). In animals there exist seminal reason and impulse. Seminal reason is a part of the universal reason from which it originated, fertilizes and promotes the creative evolution of the universe.They have been created on purpose of adding to the beauty of the and for serving as a practice for rational beings. The first duty (καθήκον) of the animal is that of self-preservation. This is not being sought or achieved through experience but through instinct. Animals cannot distinguish between virtue and vice, good and evil. Therefore there cannot be bonds of justice between humans and animals, between rational and irrational beings. Philosophers of the Late Stoa, like Seneca, do not underestimate certain properties of animals. Irrational beings, unlike humans, are devoid of hatred, malice, shame or regret. Anger, the enemy of reason, exists where reason also does. For Epictetus, God foresees for all beings, rational and irrational. Rational beings differ in the use and understanding of impressions. According to Posidonius man is not just a spectator of the world, but also God’s partner in the process of the creation. Animals are created to serve humans; they are outside the moral sphere, because they cannot distinguish good from wrong. Animals are not aware of their actions and they lack sociability. Marcus Aurelius is the only Stoic philosopher who gives instructions concerning the proper attitude of man towards animals. Marcus Aurelius like all other stoic philosophers recognizes that there is no reason in animals and suggests that they should be treated with liberality and superiority. Animals have a sense of cooperation; therefore the purpose of their creation is the symbiotic relationship with humans. According to the Stoics, there exists no well-organized animal society governed by laws and institutions, as it is with rational beings. The reason why Stoics do not feel morally and legally bound by duties towards animals is that they assume that animals lack reason, which, to them, is the necessary as well as the sufficient condition for considering animals equal to humans, and hence worth of respect so as to include them in their moral community. The theory of oikeiosis they endorse, however, gives animals the right to an intimate relationship with the environment.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα