Show simple item record

Διαφοροποιημένη (ΕΑΕ01) ειδική διδακτική υποστήριξη των Γλωσσικών Δεξιοτήτων σε μαθήτρια με Σύνδρομο Down σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

dc.contributor.advisorΜπάλιας, Ευστάθιος
dc.contributor.authorΤσέτσιλας, Χριστόφορος
dc.date.accessioned2018-06-04T12:56:03Z
dc.date.available2018-06-04T12:56:03Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4333
dc.description.abstractΗ έρευνα με θέμα «Διαφοροποιημένη ειδική διδακτική υποστήριξη των Γλωσσικών δεξιοτήτων σε μαθήτρια με Σύνδρομο Down σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο» έχει ως στόχο να διερευνήσει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο τους παράγοντες που εμπλέκονται στην ειδική διδακτική της ανάγνωσης στο Σύνδρομο Down. Η έρευνα διεξάγεται στο επιστημονικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και αποτελεί μια ατομική μελέτη περίπτωσης 13χρονης μαθήτριας με Σύνδρομο Down και προβλήματα λόγου και ομιλίας, η οποία φοιτά στην Ε’ τάξη ενός Ειδικού ημοτικού Σχολείου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα στοιχεία της έρευνας συνελέγησαν μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης που διεξήχθη στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης από τις 18/11/2014 έως και τις 03/03/2015 (200 ώρες). Τα εργαλεία για τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι Λίστες Ελέγχου Βασικών εξιοτήτων (Μαθησιακή Ετοιμότητα, Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Γενικές Μαθησιακές υσκολίες), η αυτοπαρατήρηση και η ετεροπαρατήρηση με βάση το Έντυπο Καταγραφής της ιδακτικής Αλληλεπίδρασης, η διαφοροποιημένη ειδική διδακτική υποστήριξη των Γλωσσικών εξιοτήτων με βάση τους ετήσιους, μηνιαίους και εβδομαδιαίους στόχους καθώς και οι δέκα ημι- δομημένες συνεντεύξεις. Τα εργαλεία για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα δέκα γραπτά ανώνυμα ερωτηματολόγια των εμπλεκομένων ενηλίκων με τη μαθήτρια μελέτης περίπτωσης (εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό, βοηθητικό προσωπικό, μητέρα), καθώς και τα πέντε διαφοροποιημένα κείμενα με κοινωνικές ιστορίες. Στα αποτελέσματα καταδεικνύεται ότι οι ειδικές διδακτικές διαφοροποιήσεις στο Ειδικό ημοτικό Σχολείο συμβάλλουν σε ικανοποιητικό βαθμό στην εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη της μαθήτριας με Σύνδρομο Down, καθώς και στην ανάπτυξη των Γλωσσικών της εξιοτήτων στον προφορικό και στο γραπτό λόγο. Επιπλέον, το Στοχευμένο, Ατομικό, ομημένο, Ενταξιακό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Α. .Ε.Π.Ε.Α.Ε.) συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη της Εργαζόμενης Μνήμης της μαθήτριας και υποστήριξε σε ικανοποιητικό βαθμό την ικανότητα Ανάγνωσης, την Αναγνωστική Κατανόηση και τη Γραφή της.el
dc.format.extent105 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΣύνδρομο Down -- Ασθενείς - - Εκπαίδευση -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΕπικοινωνιακή ικανότητα στα παιδιά – Μελέτη και διδασκαλία -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΠαιδιά με αναπτυξιακή αναπηρία – Γλώσσα -- Έλεγχοςel
dc.subjectΠαιδιά με διανοητικές αναπηρίες – Μέσα επικοινωνίαςel
dc.titleΔιαφοροποιημένη (ΕΑΕ01) ειδική διδακτική υποστήριξη των Γλωσσικών Δεξιοτήτων σε μαθήτρια με Σύνδρομο Down σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείοel
dc.title.alternativeSpeciale didattica di sostegno delle competenze linguistiche in una studentessa con sindrome di Down in scuola elementareel
dc.title.alternativeDiversified teaching support language skills in a student with Down Syndrome in Special Elementary Schoolel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠαπαπέτρου, Σάββας
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΑνάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τουςel
dc.subject.keywordΔιαφοροποιημένη διδασκαλίαel
dc.subject.keywordΕιδική διδακτική υποστήριξηel
dc.subject.keywordΓλωσσικές δεξιότητεςel
dc.subject.keywordΣύνδρομο Downel
dc.subject.keywordΕιδικό δημοτικό σχολείοel
dc.description.abstracttranslatedThe survey on "Diversified teaching support language skills in a student with Down Syndrome in Special Elementary School" aims to explore both theoretical and practical factors involved with special teaching of reading in Down Syndrome. The research conducted in the scientific field of Special Education and is an individual case study of a 13 year old student with Down Syndrome and speech problems, which attends to fifth grade of a Special Primary School in the region of Thessaly. Survey data were collected through participant observation conducted in the framework of the internship from 18/11/2014 up to 03/03/2015 (200 hours). The tools for collecting qualitative data used were Checklists Basic Skills (Learning Readiness, Special Educational Needs, General Learning Disabilities), self-observation and cross observation based on the Document recording teaching interaction, the diversified teaching support Language Skills based on annual, monthly and weekly goals and ten semi-structured interviews. The tools for the collection of quantitative data used is ten written anonymous questionnaires involved adults with a case study student (teacher, special teacher, support staff, mother), and five diversified texts with social stories. The results demonstrated that the specific curricular differentiations at Elementary School contribute sufficiently to the educational and social inclusion of the student with Syndrome Down, and the development of Language Skills in oral and written. Furthermore, Targeted Individual Structured Accession Programme of Special Education (TISAPSE) contributed significantly to the development of working memory of student and supported sufficiently to Reading skills, Reading Comprehension and Writing of.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα