Show simple item record

dc.contributor.advisorΛέπουρας, Γιώργος
dc.contributor.authorΣαρακινιώτη, Βικτώρια
dc.date.accessioned2018-06-25T08:41:22Z
dc.date.available2018-06-25T08:41:22Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4642
dc.descriptionΜ.Δ.Ε. 72el
dc.description.abstractΗ ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών Ιστού, η εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων σε δυνατότητες επεξεργασίας και υπολογιστικής ισχύος, αλλά και η ανάπτυξη ταχύτατων ευρυζωνικών δικτύων, έχουν οδηγήσει την κοινωνία σε μια τεχνολογική μετάβαση και στην ενσωμάτωση του Διαδικτύου σε ένα μεγάλο φάσμα της ζωής των ανθρώπων. Σημαντική συμβολή της εξέλιξης αυτής, παρατηρείται στο χώρο της Εκπαίδευσης, όπου η ανάπτυξη και η εξέλιξη των πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης και η διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού που αυτό συνεπάγεται, συντελούν στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και των μεθόδων διδασκαλίας αλλά και στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των χρηστών αυτών των συστημάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν καταστήσει την ηλεκτρονική μάθηση ως μια δυναμική διαδικασία που εξελίσσεται συνεχώς, επιδέχεται βελτιώσεων και θα πρέπει είναι προσανατολισμένη στις προσωπικές ανάγκες του κάθε χρήστη, παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες προς αυτόν. Μια σπουδαία πτυχή αυτών των συστημάτων είναι να μπορούν να αναγνωρίζουν τα γνωσιακά στυλ των χρηστών και βάσει όλων των επιμέρους πληροφοριών, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη βοηθητικών εργαλείων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους. Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, είναι η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μιας Πλατφόρμας Ανοικτού Κώδικα, που θα παρέχει εξατομικευμένες και προσωποποιημένες υπηρεσίες στον κάθε χρήστη της. Η πλατφόρμα αυτή, θα μπορεί να διασυνδέεται και να συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, με άλλα συστήματα μέσω καλά προδιαγεγραμμένων API. Κάνουμε μια καταγραφή των υπηρεσιών που παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη, καθώς και ανάλυση των απαιτήσεων. Για το λόγο αυτό, γίνεται μια καταγραφή των web services και με τις κατάλληλες προδιαγραφές και τη χρήση αποδοτικών API, θα μπορεί να διασυνδέεται και με άλλα συστήματα. Η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος στηρίζεται στα αρθρωτά τμήματα (modules), ώστε να επιτρέπει την εισαγωγή νέων λειτουργιών, αλλά και τη διασύνδεσή της με άλλα συστήματα για τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται με τη βοήθεια ενός Σχήματος Οντολογίας, έτσι ώστε να μπορούν να εξάγονται κατάλληλα μοντέλα για τις εκπαιδευτικές πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο αναφορικά με την εκπαιδευτική κοινότητα.el
dc.format.extentσελ. 51el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΑνάλυση απαιτήσεων και σχεδίαση μιας πλατφόρμας ανοικτού κώδικα διαδικτυακής μάθησης και ανάλυσης μαθησιακών δεδομένωνel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιώνel
dc.contributor.facultyΣχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικήςel
dc.contributor.masterΕπιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστώνel
dc.description.abstracttranslatedThe rapid development of web technologies, the evolution of computer systems regarding processing capabilities and computing power, and the development of broadband networks, have led society to a technological transition and to the integration of Web into everyday life. A great contribution of this development has been observed in the Educational field, where the development of e-learning platforms and the management of educational material, lead to the improvement of the educational practices and teaching styles and methods, but also to the development of users’ skills and knowledge. These systems have made eLearning a dynamic process, which is constantly evolving and must be tailored to individual needs of each user by providing personalized services to him. An important aspect of these systems is to be able to recognize the cognitive styles of the users and then to contribute to the tools development to meet their needs. The aim of this Diploma Thesis is to present the architecture of an envisioned Open Source Learning Analytics Platform, that will be able to harvest data from different sources, so as to provide personalised services to its users and to provide all stakeholders with the necessary functionality to make decisions on the learning process. We record the services that will provide to all stakeholders and make a requirement analysis. This platform, will be able to connect to other systems and it will collect all the necessary information through well defined APIs. For this reason, we record the web services and using the appropriate specifications and APIs, it will be able to connect to other systems. The architecture of this proposed platform is modular, to allow new functions to be introduced, but also to be able to connect with other systems in order to collect all the necessary information for its operation. All the data will be stored in an ontology based schema, so as to extract the appropriate model regarding teaching methods and styles in a personal and in a collective level.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα