Show simple item record

dc.contributor.advisorΤσιρώνη, Μαρία
dc.contributor.authorΜερεκούλια, Καλλιόπη
dc.date.accessioned2018-06-26T11:53:46Z
dc.date.available2018-06-26T11:53:46Z
dc.date.issued2018-03
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4676
dc.description.abstractΕισαγωγή-σκοπός: Το σχέδιο «Περσέας» εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης το 2007 όταν η Λακωνία κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη λόγω των πυρκαγιών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων του εμπλεκόμενου προσωπικού του Γ.Ν.Σ. αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδίου το 2007, καθώς και η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων του υπάρχοντος προσωπικού αναφορικά με την ετοιμότητα στην αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης κρίσης. Πληθυσμός-Μεθοδολογία: Πρόκειται για συγχρονική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης. Οι συμμετέχοντες (Ν:201) εξετάστηκαν σε δύο ομάδες, όπου η πρώτη αποτελείτο από 129 άτομα που εργάζονταν στο νοσοκομείο το 2007 και συνεχίζουν να εργάζονται εκεί και η δεύτερη από 72 άτομα που εντάχθηκαν στο προσωπικό του νοσοκομείου μεταγενέστερα. Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες που εντάχθηκαν στο προσωπικό μετά το 2007 δηλώνουν άγνοια τόσο για το περιεχόμενο (69,4%) του σχεδίου «Περσέας» όσο και για την αλυσίδα επικοινωνίας (76,4%), σε αντίθεση με αυτούς που εργάζονταν από το 2007 που παρουσιάζονται πιο ενήμεροι (p<0,001). Αυτοί που είχαν την εμπειρία της κρίσης του 2007 δηλώνουν κατά 92,2% πως δεν έγινε αξιολόγηση μετά το πέρας της κρίσης ή τουλάχιστον δε γνωρίζουν σχετικά. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι δεν πραγματοποιούνται όσο συχνά πρέπει ασκήσεις ετοιμότητας και μεγάλο ποσοστό κάθε ομάδας δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε κάποια. Οι συμμετέχοντες που εργάζονταν το 2007 πιστεύουν (46,6%) ότι το νοσοκομείο είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε μια μαζική καταστροφή, διαφωνώντας με όσους εντάχθηκαν στο προσωπικό αργότερα (36,1%) (p<0,05). Η συντριπτική πλειοψηφία όλων, όμως, κρίνει πως οι γνώσεις τους για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης δεν είναι επαρκείς. Συμπεράσματα: Είναι επιβεβλημένη η ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαχείρισης κρίσεων. Η περαιτέρω διερεύνηση του αντικειμένου κρίνεται απαραίτητη ώστε ο υγειονομικός κόσμος να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο απέναντι στην ανάγκη για σωστή και έγκαιρη προετοιμασία.el
dc.format.extent118 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΔιαχείριση κρίσηςel
dc.subjectΙατρική επείγουσαel
dc.subjectΝοσηλευτική επείγουσαel
dc.subjectΙατρική καταστροφώνel
dc.subjectCrisis managementel
dc.subjectEmergency medicineel
dc.subjectEmergency nursingel
dc.subjectDisaster medicineel
dc.subjectDisaster hospitalsel
dc.titleΑναδρομική μελέτη εφαρμογής επιχειρησιακού σχεδίου υγειονομικής ετοιμότηταςel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠρεζεράκος, Παναγιώτης
dc.contributor.committeeΑνδριόπουλος, Παναγιώτης
dc.contributor.departmentΤμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΔιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεωνel
dc.subject.keywordΚαταστροφέςel
dc.subject.keywordΈκτακτες ανάγκεςel
dc.subject.keywordΔιαχείριση κρίσεωνel
dc.subject.keywordΥγειονομική ετοιμότηταel
dc.subject.keywordΕπιχειρησιακά σχέδιαel
dc.subject.keywordDisastersel
dc.subject.keywordEmergenciesel
dc.subject.keywordCrisis managementel
dc.subject.keywordHealthcare preparednessel
dc.subject.keywordDisaster plansel
dc.description.abstracttranslatedBackground-aim: “Perseus” plan was first applied to Sparta General Hospital in 2007 when the Prefecture of Laconia was declared in emergency due to fire. The aim of this study is to investigate retrospectively the knowledge and attitudes of Sparta General Hospital involved staff regarding the implementation of the plan in 2007, as well as to investigate the current knowledge and attitudes of the staff regarding the preparedness to respond to a possible crisis. Sample-Methodology: The cross-sectional survey was conducted at Sparta General Hospital using a questionnaire. The participants (N:201) were divided in two groups, where the first consisted of 129 people working at the hospital during the crisis of 2007 and continue until today and the second one of 72 employees who joined the staff later on. Results: The participants that joined the staff after 2007 indicate ignorance both regarding the content of “Perseus” Plan (69.4%) and the communication chain (76.4%), in contrast to those who worked since 2007 who are better informed (p<0,001). Those having the crisis experience state (92.2%) that no evaluation was undertaken after the end of the crisis, or at least know nothing about. The majority of the participants state that drills are not performed as often as they should, while most of them have never participated in any. The participants that were working in 2007 believe (46.6%) that the hospital is ready to respond to a massive disaster, disagreeing with those joined the staff later on (36.1%) (p< 0,05). The overwhelming majority of both groups, however, think that their knowledge in order to respond to an emergency is not sufficient. Conclusions: The need for staff training and monitoring of international crisis management standards is a matter of necessity. Further investigation is required in order to raise awareness in healthcare community regarding the need for proper and timely preparation.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα