Show simple item record

Η στρατηγική της Ελλάδας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε στην προβολή της. Μελέτη περίπτωσης: Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

dc.contributor.advisorΠετρόπουλος, Σωτήριος
dc.contributor.authorΔιονυσόπουλος, Γεώργιος
dc.date.accessioned2018-11-06T14:31:04Z
dc.date.available2018-11-06T14:31:04Z
dc.date.issued2018-10-29
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4911
dc.description.abstractΟι σύγχρονες κοινωνίες, έχοντας να αντιμετωπίσουν τη συνεχή πρόκληση ανανέωσης και προσαρμογής τους στις επιταγές της τεχνολογικής προόδου, αλλά και των νέων οικονομικό-πολιτικών δεδομένων, έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητα υιοθέτησης νέων μορφών εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό την ενσωμάτωση στον ενεργό πληθυσμό εξειδικευμένων γνώσεων και δυνατοτήτων, όπως επίσης και τη συμπληρωματική κάλυψη των κενών που προκύπτουν λόγω της αδυναμίας του εκπαιδευτικού συστήματος να παράσχει ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Σε αυτό ακριβώς το γεγονός έγκειται η παροχή θεσμικής υπόστασης αλλά και η αναγνώριση της αξίας της Διά Βίου Μάθησης (Δ.Β.Μ.) από τους κρατικούς φορείς. Η Δ.Β.Μ έχει πλέον ενταχθεί, μέσω της ανάπτυξης σχετικών δομών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, συμβάλλοντας στην επαγγελματική κατάρτιση όχι μόνο των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, αλλά του συνόλου του ενήλικου πληθυσμού, προκειμένου, μέσω της εκπαιδευτικής ενδυνάμωσής των δεξιοτήτων του, να διευρυνθεί η συμμετοχή και η προσφορά του στην κοινωνία και την οικονομία. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης ως μία μέθοδος καλλιέργειας της προσωπικότητας των πολιτών, βελτίωσης της επαγγελματικής τους κατάρτισης και εποικοδομητικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους. Πρόκειται για προγράμματα που εξακολουθούν να βελτιώνονται και να προσαρμόζονται στις σύγχρονες ανάγκες, με στόχο, αφενός τη βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της επαγγελματικής βιωσιμότητας των ατόμων αφετέρου την παροχή ενός επιπλέον μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας των κρατών μέσα σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης και κυριαρχίας της οικονομίας της αγοράς. Η χώρα μας, έχει εγκαίρως αντιληφθεί πως η βελτίωση του παραγόμενου έργου στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης, τονώνει την ανταγωνιστικότητα της, αυξάνει την παραγωγικότητά της και συνεπακόλουθα επιστρέφει τα οφέλη που προκύπτουν μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, ως προστιθέμενη αξία στο κοινωνικό σύνολο. Η Ελλάδα, στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον και με δεδομένη την ανάγκη μεγιστοποίησης της αξιοποίησης των δαπανών της, οφείλει ωστόσο από την άλλη να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες αδυναμίες της και να εκσυγχρονίσει τις πολιτικές της στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020, όπως και του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας για τη Διά Βίου Μάθηση. Συγκεκριμένα, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για την ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης στη χώρα μας, εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στο συγχρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας». Παρουσιάζουμε τα μέσα και τους υφιστάμενους μηχανισμούς, οι οποίοι στοχεύουν στην ανάδειξη και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θεσμό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Θέτουμε το ερώτημα αναφορικά με το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. και πόσο αποτελεσματική η επικοινωνιακή στρατηγική που ακολουθείται προκειμένου να υπάρξει η ευαισθητοποίηση, η γνώση, η συμμετοχή και η συνειδητοποίηση των πολιτών για τη Διά Βίου Μάθηση και τον θεσμό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Επιχειρούμε να αναδείξουμε το παραπάνω ερώτημα με τις υπάρχουσες παραμέτρους του. Εν κατακλείδι, η δομή της εργασίας κινείται σε τρεις άξονες:1) Ευρώπη 2014-2020 και Διά Βίου Μάθηση, 2) Ο θεσμός των Σ.Δ.Ε., 3) Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. για την προβολή της στρατηγικής τους και της επικοινωνίας τους με τους πολίτες. Σε ότι αφορά τη μεθοδολογία, πέρα από τις αναφορές σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, ελήφθησαν μια σειρά από συνεντεύξεις από στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν άμεση εμπλοκή στις εκπαιδευτικές δομές της Δ.Β.Μ. και ιδιαίτερα στα Σ.Δ.Ε., αλλά και δημοσιογράφους που καλύπτουν το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Τέλος αναφορικά με τους περιορισμούς ως προς την έρευνα, η διασπορά και το πολύ μικρό μέγεθος των εταιρειών που κατά καιρούς έτρεξαν προγράμματα προβολής των Σ.Δ.Ε., δεν βοήθησε στη συγκέντρωση επιπλέον στοιχείων, δεδομένου ότι είτε υπήρξε άρνηση συνεργασίας, είτε δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία από την πλευρά τους.el
dc.format.extent77el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕκπαίδευση--Ελλάδαel
dc.subjectΕκπαίδευση ενηλίκωνel
dc.subjectΜάθηση ενηλίκωνel
dc.titleΗ στρατηγική της Ελλάδας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε στην προβολή της. Μελέτη περίπτωσης: Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίαςel
dc.title.alternativeThe strategy of Greece in the field of Lifelong Learning in the 2014-2020 programming period and the role of the media in its projection. Case Study: Second Chance Schools
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΛαλαγιάννη, Βασιλική
dc.contributor.committeeΡοζάκης, Δημήτριος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΔιακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές, Κατεύθυνση : Διακυβέρνησηel
dc.subject.keywordΔια Βίου μάθησηel
dc.subject.keywordΕκπαίδευση ενηλίκωνel
dc.subject.keywordΣχολεία Δεύτερης ευκαιρίαςel
dc.subject.keywordΜέσα Μαζικής Ενημέρωσηςel
dc.description.abstracttranslatedThe modern societies, having they face the continuous challenge of renewal and their adaptation in the cheques of technological progress, but also the young persons of economic data, have conceived the necessity of adoption of new forms of education, aim of which is the incorporation in the active population of specialised knowledge and possibilities, but also the additional cover of voids that results because the weakness of educational system to provide equivalent access in the all social teams. In this precisely the fact lies the benefit of institutional substance and the recognition of value of Lifelong Learning from the states. Lifelong Learning henceforth has been included, via the growth of relative structures and educational programs, in the field of Education of Adults, contributing in the professional training not only the low social layers, but the total of adult population, in order that via the educational intensification of his dexterities are extended the attendance and his offer in the society. In this direction is included also the growth of educational programs of Longlife Learning as a method of culture of personality of citizens, improvement of their professional training and constructive exploitation of their free time. It is programs that continue be improved and be adapted in the modern needs, amining at, on one side the optimization of competitiveness and the increase of professional viability of individuals, the benefit of additional lever of growth of economy of states in the environment of globalized economy. To this direction it is moved and our country, having in time conceives that the improvement of produced work in the sector of Lifelong Learning, stimulates her competitiveness, increases her productivity and consequences returns the profits that result through the particular process, as added value in the social total. In the current economic environment, Greece, with given the need for the biggest possible exploitation of her expenses, should and it can face weaknesses in the field ofLonglife Learning. The aim of present diplomatic work is the analysis of National Strategic Frame of Report 2014-2020, as well as Operational Program (E.P.) Competitiveness, Business dexterity and Innovation for the for Lifelong Learning. Concretely we focus our attention in the National Institutional Frame for the growth of for Lifelong Learning in our Country, focusing our interest in the part-financed from European and national resources educational program “Second Chance Schools”. At the same time we present the means and existing mechanisms, which aim in the appointment and the sensitization of citizens in the institution of Second Chance Schools. To this direction is placed the question in regard to how much important is the role of mediums and how many effective the communication strategy that is followed so that exist the sensitization, the knowledge, the attendance and the awareness of citizens for the institution of Second Chance Schools. Finally we attempt to elect the above question with his existing parameters. In conclusion and as for the structure of my work objective it is we have moved ourselves in three axes: 1) Europe 2014-2020 and for Lifelong Learning, 2) The institution of S.C.S., 3) The role of mediums for the projection of their strategy and their communication with the citizens. The future economy and quality of life in Greece will depend from the improvement of quality and record of education and for Lifelong Learning, respecting at the same time the engagements opposite in egalitarianism and the social justice. Regarding the methodology, beyond the reports in primary and secondary sources, they were received a line from interviews from executives of education that have direct entanglement in educational structures of Lifelong Learning and particularly in the Second Chance Schools, but also journalists that cover educational reportage. Finally in regard to the restrictions as for the research, the dissemination and the very small size of companies that occasionally ran programs of projection of Second Chance Schools, helped as for the collection of additional elements, since or existed refusal of collaboration, or did not exist available elements for their part.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα