Show simple item record

Δομή και λειτουργία ανθρώπινου δυναμικού σε μεγάλες διοργανώσεις: Περίπτωση του 36ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

dc.contributor.advisorΒρόντου, Ουρανία
dc.contributor.authorΑνδροπούλου, Μαρία
dc.date.accessioned2019-11-29T07:50:44Z
dc.date.available2019-11-29T07:50:44Z
dc.date.issued2019-10
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5346
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αποτύπωση της δομής και λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος εθελοντισμού όπως και των εθελοντών σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, με περίπτωση μελέτης τον 36ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, του 2018. Οι υποθέσεις που εξετάστηκαν ήταν σχετικά με την οργανωτική δομή του τμήματος εθελοντισμού του ΑΜΑ καθώς και οι υπηρεσίες του τμήματος προς τους εθελοντές αλλά και των εθελοντών προς τον ΑΜΑ. Διεξήχθη έρευνα μέσω συνεντεύξεων με την ομάδα επικέντρωσης την οποία αποτελούσαν επτά εθελοντές οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εκτός από την ημέρα του αγώνα και στα κέντρα προετοιμασίας υλικού και εγγραφών καθώς και προσωπική συνέντευξη με εργαζόμενο του τμήματος εθελοντισμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το τμήμα εθελοντισμού αποτελούταν από τρία επίπεδα ιεραρχίας και πυραμιδική δομή, η οριζόντια διάταξή του απο δύο τομείς, το διοικητικό τμήμα και την προβολή/προώθηση και καλύπτει τέσσερα από τα πέντε μέρη ενός οργανισμού/τμήματος. Ως προς τους εθελοντές ακολουθούν την ιεραρχία που τους έχει οριστεί, ενώ δεν υπήρξαν προβλήματα με την τοποθέτησή τους την ημέρα του αγώνα. Αναφέρθηκαν οι προτάσεις τους για τη βελτίωση των κέντρων προετοιμασίας υλικού και εγγραφών ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Ο βαθμός ικανοποίησης της πλειοψηφίας των εθελοντών ήταν αρκετά ικανοποιητικός όμως με περιθώρια βελτίωσης ενώ η σχέση τους με τον εθελοντισμό είναι άριστη καθώς λαμβάνουν μέρος σε αρκετά αθλητικά γεγονότα, δηλώνοντας ομόφωνα πως θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις εθελοντικές τους υπηρεσίες στον ΑΜΑ. Για τους περισσότερους ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν η αρχή της εθελοντικής τους πορείας. Τέλος, υπήρξε χάσμα μεταξύ της γενικής εκπαίδευσης καθώς αρκετοί από τους εθελοντές θεωρούν πως δεν χρειάζεται να περάσουν από εκπαίδευση λόγω ότι είναι χρόνια στον ΑΜΑ, κάτι που έρχεται σε αντίφαση με το τμήμα εθελοντισμού που θεωρεί επιτακτική ανάγκη τη συμμετοχή όλων των εθελοντών, καθώς αλλάζουν αρκετές διαδικασίες από τα προηγούμενα χρόνια με αυτό να δημιουργεί αρκετά προβλήματα.el
dc.format.extent84 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΣτρατηγικός σχεδιασμόςel
dc.subjectΕθελοντισμός-Ελλάδαel
dc.subjectΜαραθώνιος δρόμος-Ελλάδαel
dc.subjectΙκανοποίησηel
dc.subjectStrategic planningel
dc.subjectVoluntarism-Greeceel
dc.subjectMarathon running-Greeceel
dc.subjectSatisfactionel
dc.titleΔομή και λειτουργία ανθρώπινου δυναμικού σε μεγάλες διοργανώσεις: Περίπτωση του 36ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήναςel
dc.title.alternativeStructure and operation of human resources in mega sports events. Case study: 36th Athens Authentic Marathonel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚριεμάδης, Αθανάσιος
dc.contributor.committeeΔουβής, Ιωάννης
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΕθελοντέςel
dc.subject.keywordΜαραθώνιοςel
dc.subject.keywordΟργανωτική δομήel
dc.subject.keywordΙκανοποίησηel
dc.subject.keywordVolunteersel
dc.subject.keywordMarathon raceel
dc.subject.keywordOrganizational structureel
dc.subject.keywordSatisfactionel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of the current research has been the display of both the structure and operation of the volunteering department’s human resources, as of the volunteers’ in mega sports events with the case study of 36th Athens Authentic Marathon as well. The cases studied were as to the organizing structure of the volunteering department of the Athens Authentic Marathon as well as both the services of the department towards the volunteer and the volunteers’ towards the AAM. A research has been conducted via interviews with the focus group consisted of seven volunteers who offered their services to the preparation, logistics and registration centers beyond the race day and a personal interview with a volunteering department’s employ as well. The results have shown that the volunteering department consisted of three hierarchy levels and pyramid structure, its horizontal conformation of two sectors, the administrative office and the promotion office and covers four out of five parts of an organization/department. Regarding the volunteers the designed hierarchy is followed, while there have not been any issues as to their placement on race day. Their prepositions towards the improvement of preparation, logistics and registration centers have been referred to, so as to their services may be offered in the best possible extent. The satisfaction degree of the volunteers’ majority was large enough whereas there were some leeway to improve, while their relations with the volunteering has been excellent having taken place in many sports events, unanimously starting that they will continue offering their volunteering services towards the AAM. For the majority that specific event was the beginning of their volunteering course. Finally, there has been a gap in between the general education as many of the volunteers consider that there is no need to undergo due to their years in the AAM, something contrasting the volunteer department that considers the total participation urgent, since many procedures change related the past years causing lots of issues.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα