Show simple item record

dc.contributor.advisorΣουλιώτης, Κυριάκος
dc.contributor.authorΛιόπα, Μαργαρίτα
dc.date.accessioned2020-01-13T10:10:02Z
dc.date.available2020-01-13T10:10:02Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5448
dc.descriptionΑριθμός Εισαγωγής: 012534 cdel
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η εφηβική ηλικία αποτελεί εκείνη τη φάση της ανθρώπινης ανάπτυξης κατά την οποία εδραιώνονται και υιοθετούνται συμπεριφορές, στάσεις και πεποιθήσεις που αφορούν στην υγεία, οι οποίες συνήθως παγιώνονται και ακολουθούν τα άτομα και στην ενήλικη ζωή τους. Η διαμόρφωση υγιεινών συμπεριφορών για την αποφυγή επιβλαβών για την υγεία έξεων αποτελεί έναν εκ των κύριων στόχων της προαγωγής της υγείας στον παιδικό και εφηβικό πληθυσμό, με απώτερο σκοπό να διαμορφώσει και να θεμελιώσει θετικές για την υγεία πεποιθήσεις και στάσεις στην ενήλικη ζωή. Σκοπός: Η διερεύνηση των στάσεων και συμπεριφορών που επηρεάζουν την υγεία των εφήβων ηλικίας 14-18 ετών του νομού Κορινθίας. Ειδικότερα, επιδιώκεται η ανεύρεση του επιπολασμού με τον οποίο εμφανίζονται οι διάφορες συμπεριφορές υγείας στους εφήβους και η αναζήτηση των πιθανών παραγόντων που επιδρούν στην εμφάνιση εφηβικών συμπεριφορών κινδύνου που σχετίζονται με τις βασικές αιτίες νοσηρότητας και διαταραχών της σωματικής και ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων σήμερα. Υλικό-Μέθοδος: Η παρούσα ερευνητική εργασία είναι μη πειραματική, περιγραφική με χαρακτήρα επισκόπησης και συγχρονικό σχεδιασμό. Οι συμπεριφορές υγείας που μελετήθηκαν προσανατολίστηκαν σε εννέα θεματικές ενότητες: χρήση αλκοόλ, διαιτητικές συνήθειες, υγιεινή, ψυχική υγεία, φυσική δραστηριότητα, προστατευτικοί παράγοντες, σεξουαλική συμπεριφορά, χρήση καπνού, βία και ατυχήματα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 92 έφηβοι ηλικίας 14-18 ετών που φοιτούν στις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου του νομού Κορινθίας. Η συλλογή του εμπειρικού υλικού πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου που περιελάμβανε μια κλίμακα 71 ερωτήσεων κλειστού τύπου για την ανίχνευση των στάσεων των εφήβων. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο της περιγραφικής στατιστικής και της διασταυρωμένης πινακοποίησης με τη στατιστική δοκιμασία Chi Square Test. Για τη σύγκριση ποσοτικών μεταβλητών μεταξύ δύο ομάδων χρησιμοποιήθηκε το t στατιστικό τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων, ενώ μεταξύ περισσότερων από δύο ομάδων χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος ανάλυσης διασποράς ANOVA. Προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη γραμμικής σχέσης μεταξύ των ποσοτικών μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του Pearson. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα SPSS 22.0. Αποτελέσματα: Σχεδόν εννέα στους δέκα εφήβους (89,1%) έχουν δοκιμάσει κάποιο αλκοολούχο ποτό μέχρι σήμερα στη ζωή τους, ενώ πρώιμη έναρξη κατανάλωσης οινοπνεύματος (≤13 ετών) δήλωσε το 26,8% του δείγματος. Ποσοστό 6,5% ανέφερε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ (>5 ποτά την ημέρα), κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Σχεδόν ένας στους πέντε εφήβους (17,5%) ήταν υπέρβαρος (αναλογία αγόρια προς κορίτσια 5:1), αλλά όχι παχύσαρκος. Οι έφηβοι ανέφεραν κατανάλωση φρούτων (89,1%), λαχανικών (95,6%) και πρόσληψη αναψυκτικών (73,9%) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, καθώς και κατανάλωση fast food (60,9%) τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα. Βουρτσίζουν καθημερινά τα δόντια τους (100%), πλένουν πάντα τα χέρια τους πριν το φαγητό (73,9%) και μετά τη χρήση της τουαλέτας (80,4%), κάνοντας χρήση σαπουνιού (84,8%). Τους τελευταίους 12 μήνες ένιωσαν συναισθήματα μοναξιάς (56,6%), είχαν έντονες ανησυχίες (32,6%) που τους κράτησαν άυπνους, παρουσίασαν αυτοκτονικό ιδεασμό (8,7%), ενώ ανέφεραν την ύπαρξη δύο ή περισσότερων στενών φίλων (91,4%). Ποσοστό 13% ανέφερε καθημερινή φυσική δραστηριότητα την τελευταία εβδομάδα (13%), ενώ το 63% δήλωσε καθιστικές δραστηριότητες από 1-4 ώρες την ημέρα. Σχεδόν τρεις στους δέκα εφήβους (28,3%) είχαν τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή στη ζωή τους, δήλωσαν χρήση προφυλακτικού (92,3%) αλλά και άλλης μεθόδου αντισύλληψης (23,1%). Το 34,8% των εφήβων έχουν δοκιμάσει το κάπνισμα, αλλά μόνο το 13% είναι ενεργοί καπνιστές, κάνοντας χρήση και άλλων προϊόντων καπνού εκτός από τσιγάρα. Δέκα έφηβοι (10,9%) ανέφεραν ότι έχουν δεχτεί σωματική επίθεση και ενεπλάκησαν σε καβγά τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ενώ ένας στους τέσσερις (25%) κάποιον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον μία φορά. Επίσης, σχεδόν ένας στους δέκα εφήβους (13%) ανέφερε πως έπεσε θύμα εκφοβισμού τον τελευταίο μήνα. Μεταξύ αυτών, αναφέρθηκαν τέσσερις περιπτώσεις εκφοβισμού καθημερινά. Συμπεράσματα: Η εφηβεία είναι μια μοναδική περίοδος της ζωής, γεμάτη αλλαγές και προκλήσεις, αλλά και κινδύνους και προβληματικές συμπεριφορές. Τονίζεται η αξία της επιτήρησης των συμπεριφορών υγείας των νέων της χώρας μας μέσω συνεχών ερευνητικών διαδικασιών. Κρίνεται απαραίτητη η αξιόπιστη καταγραφή με έγκυρα εργαλεία των συμπεριφορών υγείας που οι νέοι τείνουν να υιοθετήσουν σήμερα. Μια τέτοια καταγραφή με συντονισμένο και τακτικό τρόπο απαιτείται στο πλαίσιο αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης, εκτίμησης των αναγκών, προσδιορισμού απώτερων στόχων, καθώς και στον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων προαγωγής υγείας. Η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, καθώς και η εκπαίδευση στο περιβάλλον του σχολείου με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο, μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή των αρνητικών συμπεριφορών και στη βελτίωση της προσωπικότητας των εφήβων.el
dc.format.extent189el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕφηβείαel
dc.subjectΈφηβοι -- Υγεία και υγιεινήel
dc.subjectΈφηβοι -- Ψυχική υγείαel
dc.subjectΕφηβική ψυχολογίαel
dc.subjectΈφηβοι -- Οικογενειακές σχέσειςel
dc.titleΔιερεύνηση στάσεων και συμπεριφορών υγείας εφήβωνel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚοντούλη-Γείτονα, Μαρία
dc.contributor.committeeΣαρίδη, Μαρία
dc.contributor.departmentΤμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΘεσμοί και Πολιτικές Υγείαςel
dc.subject.keywordΕφηβείαel
dc.subject.keywordΜαθητέςel
dc.subject.keywordΣυμπεριφορές υγείαςel
dc.subject.keywordΣυμπεριφορές κινδύνουel
dc.subject.keywordAdolescenceel
dc.subject.keywordStudentsel
dc.subject.keywordHealth behavioursel
dc.subject.keywordRisk behaviorsel
dc.description.abstracttranslatedBackground: Adolescence is the phase of human development in which attitudes, attitudes and beliefs about health are consolidated and adopted, which are usually consolidated and followed by individuals in their adult lives. Forming healthy behaviours to avoid harmful to health is one of the main goals of health promotion in children and adolescents, with the ultimate goal of shaping and building health-conscious beliefs and attitudes in adulthood. Objective: Exploring attitudes and behaviours that affect the health of adolescents aged 14-18 in the county of Corinth. In particular, the prevalence of the various health behaviours in adolescents and the search for potential factors affecting the appearance of adolescent risk behaviors associated with the underlying causes of morbidity and disorders of the physical and psychosocial health of young people today. Material-method: The present research work is non-experimental, descriptive overview and cross-sectional design. The health behaviors studied were geared to nine modules: alcohol use, dietary behaviours, hygiene, mental health, physical activity, protective factors, agents, sexual behaviour, tobacco use, violence and unintentional injury. The sample consisted of 92 adolescents aged 14-18 years attending high school and Lyceum classes in the county of Corinth. The empirical material collection was carried out using a questionnaire that included a range of 71 closed-type questions to detect adolescent positions. Data analyzed using descriptive statistics and cross-tabulation with the Chi Square Test. For the comparison of quantitative variables between two groups, the independent samples t statistical test was used, while the more than two groups used the parametric analysis of One-way ANOVA Test. In order to verify the existence of a linear relationship between the quantitative variables, Pearson's parametric correlation coefficient was used. Statistical analysis of the results was done with SPSS 22.0. Results: Nearly nine out of ten adolescents (89.1%) have experienced some alcoholic drink to date in their lives, while early onset of alcohol consumption (≤13 years) reported 26.8% of the sample. 6.5% reported excessive alcohol consumption (> 5 drinks per day) during the last month. Nearly one in five teenagers (17.5%) was overweight (boys to girls ratio 5:1), but not obese. Adolescents reported eating fruits (89.1%), vegetables (95.6%) and soft drinks (73.9%) at least once a day, as well as fast food (60.9%) at least one day per week . They daily brush their teeth (100%), always wash their hands before eating (73.9%) and after using the toilet (80.4%) using soap (84.8%). In the last 12 months, they felt lonely (56.6%), had serious concerns (32.6%) that kept them awake, they had a suicidal ideation (8.7%) and reported two or more close friends (91, 4%). 13% reported daily physical activity in the last week (13%), while 63% reported seating activities from 1-4 hours a day. Nearly three out of ten adolescents (28.3%) had at least one complete sexual intercourse in their lives, they said using a condom (92.3%) and another method of contraception (23.1%). 34.8% of adolescents have experienced smoking, but only 13% are active smokers, using other tobacco products other than cigarettes. Ten adolescents (10.9%) reported having been physically assaulted and injured at least once during the last year, while one in four (25%) had a serious injury at least once. Nearly one in ten adolescents (13%) reported that had been bullied in the last month. Among them, four instances of bullying were reported daily. Conclusions: Adolescence is a unique period of life, full of changes and challenges, but also dangers and problematic behaviours. The necessity of the surveillance of adolescent’s health behaviours through study protocols is vital. It is of paramount importance the reliable and valid registration of health behaviours that adolescents tend to adopt nowadays. Such registering in a coordinated and regular manner is required in the context of depicting the current situation, estimating needs, defining future goals, and designing effective programs for adolescent health promotion. Valid and timely information, as well as education in the school environment in an experiential and interactive way, can help to change negative behaviours and improve the personality of adolescents.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα