Show simple item record

dc.contributor.advisorΜαρκαντωνάτου, Στυλιανή
dc.contributor.authorΜέξα, Μαγδαληνή
dc.date.accessioned2020-06-29T11:44:49Z
dc.date.available2020-06-29T11:44:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5617
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία μελετά το κατά πόσον επιλεγμένες ρηματικές πολυλεκτικές εκφράσεις (ΡΠΛΕ) που δηλώνουν συναισθήματα μπορούν να τροποποιηθούν με γλωσσικά στοιχεία, τα οποία αυξάνουν/επιτείνουν ή μετριάζουν την ένταση του εκάστοτε συναισθήματος. Στόχος, λοιπόν, είναι η καταγραφή και η μελέτη λέξεων/δομών που εμφανίζονται με τις συγκεκριμένες ΡΠΛΕ και εκφράζουν επίταση ή μετριασμό. Απώτερος σκοπός είναι η αξιοποίηση των δεδομένων από την ΙΔΙΟΝ, τη δικτυακή λεξικογραφική βάση τεκμηρίωσης πολυλεκτικών εκφράσεων της Νέας Ελληνικής. Οι υπό μελέτη ρηματικές πολυλεκτικές εκφράσεις επιλέχθηκαν από την προαναφερθείσα βάση, ενώ τα δεδομένα αποτελούν αυθεντικά παραδείγματα τα οποία συνελέγησαν από το διαδίκτυο με συστηματική χρήση της μηχανής αναζήτησης Google, καθώς στόχος ήταν η καταγραφή όλων των δυνατών δομών που περιέχουν επιτατικά ή μετριαστικά γλωσσικά στοιχεία. Η διαβάθμιση των ΡΠΛΕ αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει μελετηθεί συνολικά για τη Νέα Ελληνική, επομένως, στην παρούσα εργασία αξιοποιούνται μελέτες οι οποίες εξετάζουν θέματα σχετικά με τα δύο φαινόμενα τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Από τη μελέτη των δεδομένων προέκυψαν δύο κατηγορίες γλωσσικών στοιχείων: η πρώτη περιέχει λέξεις/δομές, οι οποίες δηλώνουν επίπεδα διαβαθμίσιμων ιδιοτήτων και η δεύτερη λέξεις/δομές που επιτελούν τις λειτουργίες της επίτασης και του μετριασμού ως αποτέλεσμα γραμματικοποίησης ή εμφατικού τονισμού, ενώ ταυτόχρονα εισάγουν στον λόγο πραγματολογικά στοιχεία, όπως η δέσμευση του ομιλητή για την αλήθεια των λεγομένων του. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι υπό μελέτη ΡΠΛΕ, οι οποίες ως επί το πλείστον συνιστούν εγγενώς επιτατικά στοιχεία, είναι δυνατόν να επιδέχονται διαβάθμιση με μηχανισμούς μετριασμού και επίτασης. Επίσης, παρατηρείται ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες ως προς την κατανομή των λέξεων/δομών που τροποποιούν τις ΡΠΛΕ, όταν εμφανίζονται σε δομές που δηλώνουν διαβάθμιση, γεγονός που καθιστά χρήσιμη μία εποπτική θεώρηση του φαινομένου, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για λεξικογραφικούς σκοπούς και για περαιτέρω μελέτη.el
dc.format.extent144 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕλληνική γλώσσα, Νέα -- Ρηματικές εκφράσειςel
dc.subjectΕλληνική γλώσσα, Νέα -- Ρηματικές εκφράσεις -- Επίτασηel
dc.subjectΕλληνική γλώσσα, Νέα -- Ρηματικές εκφράσεις -- Μετριασμόςel
dc.titleΗ διαβάθμιση στις ρηματικές πολυλεκτικές εκφράσεις της Νέας Ελληνικήςel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΑνδρειωμένος, Γεώργιος
dc.contributor.committeeΔελλή, Δήμητρα
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΑρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία: Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογίαel
dc.subject.keywordΝέα Ελληνικήel
dc.subject.keywordΡηματικές πολυλεκτικές εκφράσειςel
dc.subject.keywordΔιαβάθμισηel
dc.subject.keywordΕπίτασηel
dc.subject.keywordΜετριασμόςel
dc.subject.keywordΕξωτερική τροποποίησηel
dc.subject.keywordModern Greekel
dc.subject.keywordVerbal multiword expressionsel
dc.subject.keywordDegree modificationel
dc.subject.keywordIntensificationel
dc.subject.keywordMitigationel
dc.subject.keywordExternal modificationel
dc.description.abstracttranslatedThis master’s thesis studies whether selected verbal multiword expressions (VMWE) that express emotions can be modified by lexical elements that amplify/intensify or attenuate/mitigate the intensity of each emotion denoted. Thus, the aim is to identify and study words/structures that co-occur with specific VMWEs and express amplification/intensification or attenuation/mitigation. The ultimate goal is the updating of IDION, a web-based lexicographic environment for the multidimensional documentation of Modern Greek MWEs. The expressions under study were selected from the aforementioned database. The Google search engine has been applied systematically in order to retrieve from the web authentic examples, that exemplify all the possible structures containing intensifying or mitigating lexical items. Degree modification in VMWEs is a phenomenon that has not been studied comprehensively; this is the reason why this thesis draws on the Greek and the international literature in order to analyze topics related to both VMWEs and degree modification. Two general categories of words/structures were recognized: the first contains words/structures, which express levels of gradable properties, and the second includes words/structures that display intensifying and mitigating functions as a result of grammaticalization or emphatic stress and at the same time they add pragmatic information to the discourse, such as the speaker’s commitment to his/her utterance. Thus, it appears that the VMWEs under study, which are inherently intensified expressions, may be modified by attenuating/mitigating and intensifying devices. It is also observed that the distribution of the lexical elements that modify VMWEs occurring in degree modification structures is idiosyncratic; it is for this reason that the comprehensive view of the phenomenon is useful for lexicographic purposes and for further study.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα