Show simple item record

Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Οι Αναπαραστάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Οικονομία μέσα από την Περίπτωση Μελέτης Δήμου

dc.contributor.advisorΣπυριδάκης, Εμμανουήλ
dc.contributor.authorΓιαννάκη, Αναστασία
dc.date.accessioned2020-07-16T11:03:41Z
dc.date.available2020-07-16T11:03:41Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5635
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια το σύγχρονο Ελληνικό Κράτος εμφανίζεται αδύναμο να αντιμετωπίσει τα αυξανόμενα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που έχουν προκύψει ως συνακόλουθα της βαθιάς ,πολύπλευρης και παρατεταμένης κρίσης που βιώνει. Στον αντίποδα αυτής της κατάστασης όπου το Κράτος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση τελούν υπό βαθιά δομική κρίση, η Κοινωνική Οικονομία εμφανίζεται ως διαφορετική πολιτική πρόταση με νέους θεσμούς, νόμους ,αρχές ,αξίες και χρηματοδοτικά εργαλεία ευαγγελίζοντας την ανοικοδόμηση της κοινωνίας και της οικονομίας με στόχο το συλλογικό όφελος και το γενικό καλό, στη βάση των τοπικών χαρακτηριστικών και αναγκών ,της αλληλεγγύης ,του εθελοντισμού και της δημοκρατίας εγκαινιάζοντας μια νέα συνεργατική εποχή. Σήμερα περισσότερα από κάθε άλλη φορά η συζήτηση για την ανάπτυξη του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βαρύτητα κυρίως για την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς έχει αποδείξει τόσο στο απώτερο αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν ότι μπορεί να δώσει λύσεις στα κοινωνικά, οικονομικά ,πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό και αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη μιας σταθερής , βιώσιμης και πολύπλευρης τοπικής ανάπτυξης με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη και όχι αποκλειστικά το κέρδος. Ωστόσο ,αν και διεθνώς είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δυναμική, στην Ελλάδα παραμένει στα σπάργανα εξαιτίας πολλών παραγόντων. Ο υπερσυγκεντρωτισμος του Κράτους, οι πολιτικές αγκυλώσεις, η δαιδαλώδης γραφειοκρατία, η πολυνομία και η χρόνια οργανωτική αδυναμία του κ.α, ωθούν σε στρεβλώσεις, τροφοδοτούν την αδράνεια, την ματαίωση και συντηρούν την απαξίωση εμποδίζοντας την αξιοποίηση των δυνατοτήτων, των ευκαιριών που υπάρχουν αλλά και των στόχων που έχουν τεθεί με τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος για την Ελλάδα. Η Χώρα καλείται να βρει το βηματισμό της για την ανάπτυξη του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας υποστηρίζοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από συγκεκριμένες νομοθετικές και χρηματοδοτικές δεσμεύσεις ώστε και αυτή με τη σειρά της να μπορέσει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη καλή πρακτική και τεχνογνωσία για την ενεργοποίηση των ανενεργών υλικών και των ανθρώπινων πόρων για την αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών και προβλημάτων και εν τέλει να πετύχει μια βιώσιμη διέξοδο από το τέλμα της υπανάπτυξης της.el
dc.format.extent64el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΚοινωνική πολιτικήel
dc.subjectΕλλάδα--Κοινωνική πολιτικήel
dc.subjectΚράτος πρόνοιαςel
dc.titleΚοινωνική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Οι Αναπαραστάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Οικονομία μέσα από την Περίπτωση Μελέτης Δήμουel
dc.title.alternativeSocial Economy and Local Government: The Representations of Local Government for the Social Economy through Stucy Case of Municipalityel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΓκέκας, Ράλλης
dc.contributor.committeeΠιστικού, Βικτωρία
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΚοινωνική Οικονομίαel
dc.subject.keywordΚοινωνική Επιχειρηματικότηταel
dc.subject.keywordΚοινωνικές Επιχειρήσειςel
dc.subject.keywordΤοπική Αυτοδιοίκησηel
dc.description.abstracttranslatedIn recent years the modern Greek state has been unable to cope with the growing social and economic problems that have been emerged because of the profound, multifaceted and prolonged crisis it is experiencing. At the opposite of this situation where the State and Local Government are undergoing a profound structural crisis, the Social Economy appears as a different political proposition with new institutions, laws, principles, values and financial tools that promotes the rebuilding of society and economy with the aim of overall social benefit based on local characteristics and needs, solidarity, volunteerism and democracy, inaugurating a new collaborative era. Today more than ever, the debate on the development of the institution of Social Economy and Social Entrepreneurship is of high interest and importance especially for the Local Government as it has proved both in the distant but also in the recent past that it can provide solutions to the social, political and environmental issues. It can be an effective tool for achieving a stable, sustainable and multifaceted local development to serve the needs of the citizen, and not just the profit. However, although internationally it is a phenomenon that is in full swing and momentum, in Greece it remains in its infancy due to many factors; The over-centralization of the State, the political inflexibility, the creaking bureaucracy, the overregulation, the chronic organizational weakness, etc. lead to distortions, promote inaction, frustration, and maintain disdain by preventing the exploitation of opportunities, as well as the achievement of goals set for Greece (with huge social and economic cost). The Country is called upon to find its way into the development of the Social Economy by supporting Local Government through specific legislative and financial commitments so that it can use all available good practice and know-how to activate inactive materials and human resources to address local needs and problems and ultimately to achieve a sustainable way out from the roads of its underdevelopment.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα