Show simple item record

Διερεύνηση εργασιακού στρες και εργασιακής ικανοποίησης σε δημόσιους φορείς και τρόποι αντιμετώπισής τους

dc.contributor.advisorΠαπαλουκάς, Μάριος-Δανιήλ
dc.contributor.authorΣκρέκη, Κωνσταντίνα
dc.date.accessioned2020-07-30T08:37:28Z
dc.date.available2020-07-30T08:37:28Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5688
dc.description.abstractΗ εργασία έχει θέμα την διερεύνηση του εργασιακού στρες και της εργασιακής ικανοποίηση στους δημόσιους φορείς και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους. Η έρευνα αυτή μελετά κυρίως τους ψυχομετρικούς παράγοντες των ατόμων που εργάζονται πάνω στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον και έχει τεράστια σημασία για την κοινωνία. Αυτή η έρευνα θα προσπαθήσει να λάβει πληροφορίες έτσι ώστε να δημιουργηθεί ποιοτικότερη και αποδοτικότερη η εργασία στους δημόσιους φορείς με σκοπό να ωφεληθούν και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι πολίτες. Η σημαντικότητα του θέματος που προκύπτει από την συλλογή των δεδομένων, μας δίνει πολλές πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική εξουθένωση, το άγχος, το στρες, την υποκειμενική αίσθηση από την ζωή σχετικά με την ευτυχία, την φυσική δραστηριότητα των εργαζομένων, και την προκατάληψή τους ή μη, στο να επισκεφθούν κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Με την ανάλυση των δεδομένων, μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε καθαρά το πώς νιώθουν οι εργαζόμενοι στον περιβάλλοντα χώρο που δραστηριοποιούνται, το πόσο τους ακολουθεί αυτό το αίσθημα ικανοποίησης ή όχι, μετά το πέρας της εργασίας τους, και γενικότερα το αίσθημα της ευτυχίας που τους περιβάλλει στην ζωή. Με βάση τα παραπάνω, δίνεται η δυνατότητα να μελετηθεί μεγάλο μέρος της κοινωνίας για το αν θα μπορούσαν να βελτιωθούν πτυχές του δημοσίου και κατ΄επέκταση της κοινωνίας. Το πεδίο εφαρμογής της έρευνας αναπτύχθηκε και συλλέχθηκε μέσα στα όρια του Νομού Αττικής. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ισχυρίζεται και επιμένει ως προς την προάσπιση της ψυχικής υγείας και φανερώνει την σημαντικότητα του προβλήματος και την απόκτηση γνώσης και αντιμετώπισης της νόσου του 21ου αιώνα που διευρύνεται στα ψυχοσωματικά προβλήματα των ανθρώπων που προκαλούνται από το άγχος, συνεπώς προασπίζοντας την ψυχική υγεία των εργαζομένων αυτομάτως προασπίζεται η γενικότερη υγεία και κατά συνέπεια νοσούν λιγότεροι άνθρωποι με αποτέλεσμα τα δημόσια ταμεία να εξοικονομούν περισσότερα χρήματα.el
dc.format.extent68 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕργασιακό άγχοςel
dc.subjectΕργασιακή ικανοποίησηel
dc.subjectJob stressel
dc.subjectJob satisfactionel
dc.titleΔιερεύνηση εργασιακού στρες και εργασιακής ικανοποίησης σε δημόσιους φορείς και τρόποι αντιμετώπισής τουςel
dc.title.alternativeInvestigating work stress and job satisfaction in public organizations and ways to deal with themel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΧατζηγιάννη, Ευθαλία
dc.contributor.committeeΣτρίγκας, Αθανάσιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΕργασιακό στρεςel
dc.subject.keywordΕργασιακή ικανοποίησηel
dc.subject.keywordΚατάθλιψηel
dc.subject.keywordΆγχοςel
dc.subject.keywordWork stressel
dc.subject.keywordJob satisfactionel
dc.subject.keywordDepressionel
dc.subject.keywordAnxietyel
dc.description.abstracttranslatedThe subject of this paper is the investigation of work stress and job satisfaction in public organizations and possible ways to deal with them. This research mainly studies the psychometric factors of people who work on this specific work environment and is of great importance to society. This research will try to obtain information in order to create better and more efficient work environment in public organizations, in order to benefit both employees and citizens. The importance of the subject, as it emerges from the collection and processing of the data, gives us a lot of information about occupational exhaustion, depression, anxiety, stress, life satisfaction, subjective sense of life about happiness, physical activity of employees, and their possible prejudice in visiting a mental health professional. With the data provided and its analysis, we are given the opportunity to see clearly how employees feel in the work environment in which they operate, how much their feeling of satisfaction follows them or not, after the end of their work and in general the feeling of happiness that surrounds them in everyday life. Based on the above, it is possible to study a large part of society, on whether aspects of public life and consequently society could be improved. The scope of the research has been developed and collected within the boundaries of the Prefecture of Attica.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα