Show simple item record

Συγκριτική απεικόνιση δεικτών που μετρούν πτυχές της Παγκοσμιοποίησης

dc.contributor.advisorΚουτσούκης, Νικήτας - Σπύρος
dc.contributor.authorΜόκα, Ελένη
dc.date.accessioned2021-01-22T09:11:15Z
dc.date.available2021-01-22T09:11:15Z
dc.date.issued2020-07-24
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5882
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία αποσκοπεί -σε θεωρητικό επίπεδο- στη διερεύνηση και κατόπιν την αποτύπωση των κυριότερων ζητημάτων που συντελούν στη διαμόρφωση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης κατά την περίοδο της συγγραφής (2019-2020). Οι βασικές πτυχές του φαινομένου καλύπτονται από την πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και τεχνολογική διάσταση της παγκόσμιας ζωής, ενώ επιπλέον τα προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον αναδεικνύονται ως τα πιο επίκαιρα και κρίσιμα και επομένως τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν παγκοσμίως στη σύγχρονη ζωή. Κατόπιν, σε πρακτικό επίπεδο, κατασκευάσαμε τρία dashboards αποτελούμενα από 6 δείκτες χρησιμοποιώντας ως δείγμα τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποδείξουμε τη σχέση των πτυχών που αντιπροσωπεύουν αυτοί οι δείκτες με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Από τα αποτελέσματα, προκύπτει πως οι χώρες της Ευρώπης είναι ευρέως συνδεδεμένες μεταξύ τους και με τον υπόλοιπο κόσμο και πως οι χώρες με υψηλά επίπεδα παγκοσμιοποίησης συχνά επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις ευημερίας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας και είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται τη διαθέσιμη τεχνολογία προς όφελος της εσωτερικής ετοιμότητάς τους, ενώ συγχρόνως πληρούν τις προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, από την ανάλυση σε βάθος οκτώ ετών του δείκτη καινοτομίας, απορρέει το συμπέρασμα πως, οι πιο ισχυρές οικονομίες, που είναι και οι πιο διασυνδεδεμένες χώρες διαθέτουν τα πιο υψηλά ποσοστά καινοτομίας, καθώς και τη μικρότερη μεταβλητότητα εντός των βαθμολογιών τους, ενώ παρατηρείται βαθμιαία μείωση των επιδόσεων καινοτομίας στην Ευρώπη με την πάροδο του χρόνου.el
dc.format.extent40el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΠαγκοσμιοποίησηel
dc.subjectΠερινάλλονel
dc.titleΣυγκριτική απεικόνιση δεικτών που μετρούν πτυχές της Παγκοσμιοποίησηςel
dc.title.alternativeComparative visualization of indicators measuring aspects of globalizationel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚάργας, Αντώνιος
dc.contributor.committeeΦακιολάς, Ευστάθιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΠαγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεωνel
dc.subject.keywordΠαγκοσμιοποίησηel
dc.subject.keywordΕυημερίαel
dc.subject.keywordΑνταγωνιστικότηταel
dc.subject.keywordΠεριβάλλονel
dc.subject.keywordΚαινοτομίαel
dc.description.abstracttranslatedThe present paper aims - at a theoretical level - on the investigation and then the recording of the main issues that contribute to the formation of the phenomenon of globalization during the period of writing (2019-2020). The main aspects of the phenomenon are covered by the political, social, economic, cultural and technological dimensions of global life, while the problems related to the environment are highlighted as the most relevant and critical and therefore the most important issues in the world today. Afterwards, while moving on a practical level, we constructed three dashboards consisting of 6 indicators using the 27 countries of the European Union as a sample, in order to prove the relationship of the aspects that these indicators represent with the phenomenon of globalization. The results show that European countries are widely connected to each other and to the rest of the world and that countries with high levels of globalization often achieve high performance in prosperity, innovation and competitiveness and they appear ready to benefit from the use of the technology that is currently available to them, while at the same time they meet the conditions for the protection of the environment. In addition, an eight-year analysis of the global innovation index shows that the strongest economies, which are the most interconnected countries, have the highest rates of innovation, as well as little variability within their scores. Finally, there is a gradual decline in innovation performance in Europe over time.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα