Show simple item record

Αξιολόγηση της συνεισφοράς του ρόλου των δημοτικών βιβλιοθηκών στην ανάπτυξη και εξέλιξη του αθλητικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

dc.contributor.advisorΚυπραίος, Γεώργιος
dc.contributor.authorΚορκίδη, Μαρία
dc.date.accessioned2021-04-26T09:46:24Z
dc.date.available2021-04-26T09:46:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5945
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση και η αξιολόγηση των υπηρεσιών και δράσεων των βιβλιοθηκών τόσο σε θέματα αναγνωστικής πολιτικής, όσο και αθλητικού περιεχομένου. Επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η συλλογή πληροφοριών και απόψεων και από τις δύο δημιουργικές δομές των δήμων: του αθλητισμού και των βιβλιοθηκών, της άσκησης και της γνώσης, της σωματικής αλλά και της πνευματικής ευεξίας. Η συνεισφορά των δημοτικών βιβλιοθηκών στο πολιτιστικό γίγνεσθαι και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, θεωρείται σχεδόν αυταπόδεικτη. Αντίθετα, ο ρόλος τους στο αθλητικό γίγνεσθαι, φαίνεται αρχικά ξένος ως προς τις αρμοδιότητες των δημοτικών βιβλιοθηκών, καθώς δεν υπάρχει εμφανής σχέση μεταξύ τους. Η παρούσα διατριβή ευελπιστεί να «φωτίσει» και άλλες πλευρές των δημοτικών βιβλιοθηκών. Να αναδείξει νέες δυνατότητές τους μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και δράσεων προς το κοινό τους. Προγράμματα τα οποία βασίζονται στην κίνηση και την άθληση σε συνεργασία με τους δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς εκτός, αλλά και εντός των χώρων των βιβλιοθηκών, με σκοπό μια πιο υγιή και ποιοτική ζωή των χρηστών τους. Η έρευνα εστίασε στις δημοτικές βιβλιοθήκες, καθώς και στους δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς της Περιφέρειας Αττικής που λειτουργούν σε αυτήν. Έλαβε χώρα τους μήνες Ιανουάριο έως και Ιούνιο του 2018. Στόχος των ερωτηματολογίων ήταν να διερευνήσουν κατά πόσο οι εργαζόμενοι, τόσο στις δημοτικές βιβλιοθήκες όσο και στους δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς, είναι έτοιμοι για μία φαινομενικά «αταίριαστη» συνεργασία και αν μπορούν μελλοντικά να υποστηρίξουν ενεργά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ώστε να υπάρξουν τα ευεργετικά αποτελέσματα του ρητού: «νους υγιής εν σώματι υγιεί». Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής, επιχειρείται ο συσχετισμός των δημοτικών βιβλιοθηκών των Ο.Τ.Α., με δράσεις αθλητισμού, αλλά και με πιθανές συνεργασίες με αθλητικούς οργανισμούς. Η καινοτομία της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στο ότι ερωτώνται όχι μόνο οι υπεύθυνοι των δημοτικών βιβλιοθηκών, αλλά και οι υπεύθυνοι των δημοτικών αθλητικών οργανισμών, που έως τώρα δεν είχαν εμπλακεί. Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια. Ένα για τους υπευθύνους των δημοτικών βιβλιοθηκών και ένα για τους δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς στην Περιφέρεια Αττικής. Προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή για την αξιολόγηση του ερωτηματολογίου. Επιλέχθηκε η περιγραφική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα στην επίλυση προβλημάτων εκπαίδευσης και βελτίωσης πρακτικών. Η επιλογή του δείγματος της παρούσας έρευνας βασίσθηκε στη στρωσιγενή αναλογική δειγματοληψία καθώς και στη σταδιακή δειγματοληψία. Επιδιώχθηκε η όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη συγκέντρωση ικανού μεγέθους δείγματος, ώστε να ικανοποιείται και να διασφαλίζεται τόσο η αξιοπιστία της μεθόδου, όσο και η στατιστική ανάλυση. Στην έρευνα συμμετείχαν 46 δημοτικές βιβλιοθήκες και 26 δημοτικοί αθλητικοί οργανισμοί. Για τον έλεγχο των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε έλεγχος KR-20 με τον υπολογισμό του δείκτη Cronbach's Alpha. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Η παρούσα μελέτη συνεισφέρει στη βιβλιογραφία επικυρώνοντας με την θεωρητική τεκμηρίωση, τις θετικές επιδράσεις της συνεργασίας των αθλητικών οργανισμών με τις βιβλιοθήκες. Με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνεται η επιθυμία των υπευθύνων των δημοτικών βιβλιοθηκών και των δημοτικών αθλητικών οργανισμών για μελλοντικές συνεργασίες, με ποσοστό 97,8%, και 92,3% αντίστοιχα. Συμπερασματικά, η μελέτη υποστηρίζει την άποψη ότι οι δημοτικές βιβλιοθήκες πέραν της καθοριστικής τους συμβολή στο πολιτιστικό γίγνεσθαι, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά και στο αθλητικό γίγνεσθαι, σε συνεργασία με δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς. Μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής μέσα από ρηξικέλευθες δράσεις, βασισμένες στην κίνηση και την άθληση, λειτουργώντας ως δημόσιοι, κοινοτικοί πόροι αναβάθμισης και βελτίωσης της υγείας και ευζωίας των πολιτών.el
dc.format.extent373el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΔημοτικοί αθλητικοί οργανισμοί - Προγράμματα κίνησης και άσκησηςel
dc.subjectΔημοτικές βιβλιοθήκες και Κοινωνίαel
dc.subjectΔημοτικές βιβλιοθήκες και Κοινότηταel
dc.subjectΔημοτικές βιβλιοθήκες - Αξιολόγησηel
dc.subjectΔημοτικές βιβλιοθήκες - Προγράμματα δραστηριοτήτωνel
dc.subjectMunicipal Sports Organisations - Movement and exercise programsel
dc.subjectMunicipal libraries and societyel
dc.subjectMunicipal libraries and communityel
dc.subjectMunicipal libraries - Evaluationel
dc.subjectMunicipal libraries - Activity programsel
dc.titleΑξιολόγηση της συνεισφοράς του ρόλου των δημοτικών βιβλιοθηκών στην ανάπτυξη και εξέλιξη του αθλητικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμούel
dc.title.alternativeAssessment of the contribution of municipal libraries to the development and growth of the athletic and cultural activity concerning first degree Local Authority Organizationsel
dc.typeΔιδακτορική διατριβήel
dc.contributor.committeeΠαπαλουκάς, Μάριος
dc.contributor.committeeΑντωνοπούλου, Παναγιώτα
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.subject.keywordΔημοτικές Βιβλιοθήκεςel
dc.subject.keywordΔημοτικοί Αθλητικοί Οργανισμοίel
dc.subject.keywordΑξιολόγηση Δημοτικών Βιβλιοθηκώνel
dc.subject.keywordΠρογράμματα Κίνησης και Άθλησης στις Βιβλιοθήκεςel
dc.subject.keywordMunicipal Librariesel
dc.subject.keywordMunicipal Sports Organisationsel
dc.subject.keywordAssessment of Municipal Librariesel
dc.subject.keywordPrograms of Motion and Exercising at the Librariesel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of this study was to investigate and assess the services as well as the activities related to libraries, concerning issues of both readership policy and athletic content. For the first time, there was an effort to collect information and opinions, which was made by the two creative infrastructures of the municipalities: sports and libraries, exercising and knowledge, physical and spiritual well-being. The contribution of municipal libraries to the cultural evolution and the cultivation of the love for reading is considered almost self-evident. On the contrary, the role they play in the athletic development seems to be irrelevant to the domain of municipal libraries as there is no apparent connection between them. This thesis hopes to cast light on other aspects of municipal libraries and to point out their new capacities through innovative services and actions concerning their citizens. For example, schemes which are based on physical activity and sports in conjunction with the municipality’s sports organisations both outside and inside the libraries for a healthier life with more quality for their users. The study focused on municipal libraries as well as the municipality’s sports organisations operating in the Administrative District of Attica. It was conducted from January to June 2018. The aim of the questionnaires was to investigate to what extent the people employed both in municipal libraries and sports organisations are ready for a seemingly incompatible cooperation and if they can actively support such a potential in the future so that the beneficial effects of the motto “a healthy mind in a healthy body” can be achieved. For the first time, in the context of the present doctoral thesis, there is an attempt to correlate the municipal libraries of Local Authority Organisations with athletic activities as well as possible cooperation with sports organisations. The novelty of this particular study lies in the fact that not only the people in charge of municipal libraries have been questioned but also those in charge of public sports organisations which have not got involved so far. In order to meet the requirements of the study, two questionnaires were created. A questionnaire for those in charge of public libraries in the Administrative District of Attica and a questionnaire for those in charge of public sports organisations in the Administrative District of Attica. A pilot program preceded the assessment of the questionnaire. A descriptive method was selected, which is widely used for the solution to problems in education and the improvement of practices. The selection of the sample for this study was based on the proportional sampling of population layers and the progressive sampling. The biggest possible concentration of a reasonable sample was sought so that both the reliability of the method and the statistical analysis could be ensured. There were 46 municipal libraries that were involved in this study, as well as 26 sports organisations. For the inspection of the questionnaires, a KR-20 inspection was conducted with the calculation of the indicator Cronbach’s Alpha. For the analysis, the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) was used. This study contributes to bibliography validating the positive effects of the cooperation between sports organisations and municipal libraries with a theoretical documentation. The results of this study confirm the desire that municipal libraries authorities and municipal sports organisations demonstrate for a future cooperation at a percentage of 97.8% and 92.3 respectively. In conclusion, the study maintains that municipal libraries, apart from their decisive contribution to the cultural growth, can contribute a lot to the athletic development in conjunction with municipal sports organisations. They can play an important part in promoting a more active lifestyle through innovative activities based on motion and exercising, functioning as public communal resources for upgrading and improving the citizens’ health and well-being.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα