Show simple item record

Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μελέτη Περίπτωσης Στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού

dc.contributor.advisorΚουρτεσοπούλου, Άννα
dc.contributor.authorΜπίσιλα, Ιωάννα
dc.date.accessioned2021-06-09T08:02:31Z
dc.date.available2021-06-09T08:02:31Z
dc.date.issued2021-03
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6000
dc.description.abstractΟι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχουν υπηρεσίες, πολλές από αυτές κατά αποκλειστικότητα, προς τους πολίτες. Την τελευταία δεκαετία η κεντρική διοίκηση έχει εκχωρήσει στους δήμους πλήθος νέων αρμοδιοτήτων καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης οικονομικών πόρων, πρόσληψης νέου εξειδικευμένου προσωπικού και συνεχούς εκπαίδευσης του υπάρχοντος καθώς επίσης την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των πόρων που διαθέτει. Hοικονομική κρίση των τελευταίων δέκα ετών και το ασταθές κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό, τεχνολογικό περιβάλλον έχουν οδηγήσει στην αναγκαιότητα λειτουργίας ποικίλων δομών παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης των αναγκών των πολιτών. Οι εργαζόμενοι των δήμων καλούνται να υλοποιήσουν προγράμματα και δράσεις έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη, ο οποίος είναι ο τελικός αποδέκτης και κριτής του ποιοτικού περιεχομένου που καταναλώνει. Σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί επιτακτική ανάγκη το ανθρώπινο δυναμικό να λαμβάνει συνεχή και συστηματική εκπαίδευση αποκομίζοντας γνώσεις και αναπτύσσοντας δεξιότητες που άπτονται των νέων τεχνολογιών.Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την καταγραφή και ανάλυση των απόψεων των υπαλλήλων του δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και την μαθησιακή κουλτούρα του δήμου. Αξιοποιείται το θεωρητικό υπόβαθρο και σε συνδυασμό με την ερευνητική διαδικασία θα μελετήσουμε την συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, την ικανοποίηση και την επίδραση της εκπαίδευσης στην υπηρεσία καθώς και στην απόδοση του υπαλλήλου,τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τη μαθησιακή κουλτούρα του δήμου. Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για την συλλογή των δεδομένων και συμμετείχαν 253 εργαζόμενοι από όλες τις υπηρεσίες του δήμου στο σύνολο των 359 υπαλλήλων.Ολοκληρώνεται η έρευνα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και την επίδραση του φύλου, της ηλικίας, της εκπαιδευτικής βαθμίδας και της προϋπηρεσίας στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στην αντίληψη των εργαζομένων για τη μαθησιακή κουλτούρας του δήμου.el
dc.format.extent80el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.subjectΔιοίκηση και οργάνωση προσωπικούel
dc.subjectΕπαγγελματική επιμόρφωσηel
dc.subjectΕργαζόμενοι - Εκπαίδευσή τωνel
dc.subjectΔιοίκηση και οργάνωση - Συμμετοχή εργαζομένωνel
dc.subjectΑνθρώπινο κεφάλαιοel
dc.subjectPersonnel managementel
dc.subjectOccupational trainingel
dc.subjectEmployees - Training ofel
dc.subjectManagement - Employee participationel
dc.subjectHuman capitalel
dc.titleΕκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μελέτη Περίπτωσης Στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερούel
dc.title.alternativeHuman Resources Training, Case Study in the Municipality of Agioi Anargyroi Kamateroel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚριεμάδης, Αθανάσιος
dc.contributor.committeeΔουβής, Ιωάννης
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΕκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικούel
dc.subject.keywordΔημόσιος οργανισμόςel
dc.subject.keywordΑντιλαμβανόμενα οφέληel
dc.subject.keywordΚουλτούρα μάθησηςel
dc.subject.keywordHuman resources trainingel
dc.subject.keywordPublic organizationel
dc.subject.keywordPerceived benefitsel
dc.subject.keywordLearning cultureel
dc.description.abstracttranslatedLocal authorities provide services, many of them exclusively, to citizens. In the last decade, the central administration has assigned to the municipalities a number of new responsibilities, making it imperative to find financial resources, hire new specialized staff and continuously train the existing employees as well as to use new technologies in the direction of the efficiency of all resources. Τhe economic crisis of the last ten years and the constantly changing social, political, cultural, technological environment has led to the necessity of the operation of various structures providing services and supporting the needs of citizens. The employees of the municipalities are called to implement programs and activities aiming at the optimal provision of services to the citizen, who is the final recipient and critic of the quality content he consumes. In this direction, it is imperative that the human resources receive continuous and systematic training and by so gain knowledge and develop skills related to new technologies.The purpose of this master's dissertation is to record and analyze the views of the employees of the municipality of Agioi Anargyroi - Kamatero for the training of human resources and the learning culture of the municipality. The theoretical background is utilized and in combination with the research process we will study the participation in educational programs, the satisfaction and the effect of the training, as well as the performance of the employee, the educational needs and the learning culture of the municipality. An electronic questionnaire was used for data collection and 253 employees from all municipal services participated in the total of 359 employees.The research is completed with the presentation of the results and the effect of gender, age, educational level and work experience in the educational programs and the perception of the employees about the learning culture of the municipalityel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record