Show simple item record

Η Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η σημασία των Ηλεκτρικών Οχημάτων για την Οικονομική Ανάπτυξη.

dc.contributor.advisorΚοπανάκη, Ευαγγελία
dc.contributor.authorΚοτρώτσου, Δέσποινα
dc.date.accessioned2022-01-19T16:28:56Z
dc.date.issued2021-12
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6433
dc.description.abstractΣημαντικοί Όροι: Ηλεκτροκίνητα/Ηλεκτρικά/Ηλεκτροκινούμενα οχήματα, Οικονομικά οφέλη, Οικονομική Ανάπτυξη, Κοινωνικά οφέλη, Διεισδυτικότητα ηλεκτρικών οχημάτων Θεωρητικό Υπόβαθρο: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στα πλαίσια μείωσης των περιβαλλοντικών πιέσεων, αλλά και στo πλαίσιo των σύγχρονων τάσεων που διαμορφώνονται έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση σε διεθνές επίπεδο. Οι οδικές μεταφορές σχετίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα οποία επικρατούν ακόμη και σήμερα στον δυτικό κόσμο, με τους ρύπους αυτούς να είναι επιβλαβείς τόσο για τον άνθρωπο, όσο και γενικότερα για το οικοσύστημα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να εξετάσει τον τομέα της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό θα ερευνήσουμε το αντίκτυπο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην κοινωνία. Μέθοδος: Όσον αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενώ η παρούσα έρευνα ενισχύεται μέσω εργαλείων στρατηγικού σχεδιασμού, όπως είναι η ανάλυση S.W.O.T. και P.E.S.T.E.L. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης χωρίζονται σε ατομικά οφέλη και κοινωνικά οφέλη. Σε άμεση αντιστοιχία με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση η παρούσα ανάλυση στρατηγικού σχεδιασμού επιβεβαιώνει το γεγονός πως η χρήση και η συντήρηση ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος εξοικονομεί τουλάχιστον το ήμισυ του ποσού που χρειάζεται σε αντίστοιχη περίπτωση συμβατικού οχήματος, ενώ τα οφέλη για το περιβάλλον, την υγεία, την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και τα κοινωνικά οφέλη είναι σημαντικά και διαμοιράζονται σε όλη την κοινωνία. Συμπεράσματα: Οι νέες μορφές αειφόρου ανάπτυξης κάνουν επιτακτική τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας τόσο για οικονομικούς λόγους, όσο και για περιβαλλοντικούς, αλλά και κοινωνικο-πολιτικούς. Συνεπώς, η υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία ενίσχυσης των πρακτικών αειφόρου ανάπτυξης για μια χώρα.el
dc.format.extent71el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΟικονομική ανάπτυξηel
dc.subjectΗλεκτρικά οχήματαel
dc.titleΗ Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η σημασία των Ηλεκτρικών Οχημάτων για την Οικονομική Ανάπτυξη.el
dc.title.alternativeElectricity in Greece and the world. The Importance of Electric Vehicles for Economic Development.el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΓεωργόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.committeeΠουφινάς, Θωμάς
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΗλεκτροκινούμενα οχήματαel
dc.subject.keywordΟικονομικά οφέληel
dc.subject.keywordΟικονομική Ανάπτυξηel
dc.subject.keywordΚοινωνικά οφέληel
dc.subject.keywordΔιεισδυτικότητα ηλεκτρικών οχημάτωνel
dc.description.abstracttranslatedKeywords: Electric vehicles, Economic benefits, Economic development, Social benefits, Market penetration Background: During the last years, in the context of the effort to reduce environmental pressures, at an international level, but also in the context of the current trends that are being formed, special emphasis has been placed on electromobility. Road transport is very much related to the high levels of air pollution that still prevail in the western world today, with these emissions being harmful to both humans and the ecosystem in general. Aim: The aim of this dissertation is to analyse the field of e-mobility in Greece, but also internationally. For this reason, it investigates the impact of electric vehicles on the society. Method: As for the methodology used, it is a literature review, while the present research is reinforced through the use of strategic planning tools, such as the S.W.O.T. and P.E.S.T.E.L.. analysis models. Results: The results of the study focus on individual benefits and social benefits. In direct correspondence with the literature review, the present analysis of design strategies confirms the fact that the use and maintenance of an electric vehicle saves at least half of the amount needed in the case of a conventional vehicle. Moreover, the benefits for the environment, health, national Security and economic development, as well as the social benefits are important and shared throughout society. Conclusions: New forms of sustainable development make it imperative to use alternative energy sources for both economic and environmental, as well as socio-political reasons. Therefore, the adoption of e-mobility provides an excellent opportunity for the development of sustainability practices in a country.el
dcterms.embargoTerms3 yearsel
dcterms.embargoLiftDate2025-01-18T16:28:56Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα