Show simple item record

Ο Χωρικός Σχεδιασμός στη νεότερη Ελλάδα. Φάσεις και Αντιφάσεις. Μελέτη περίπτωσης: Ρόδος & Δωδεκάνησα. Xωρικές ρυθμίσεις και αρρυθμίες. Αναζητώντας το μίτο της Αριάδνης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

dc.contributor.advisorΜπιτσάνη, Ευγενία
dc.contributor.authorΒενέρης, Παναγιώτης
dc.date.accessioned2022-03-23T13:22:50Z
dc.date.available2022-03-23T13:22:50Z
dc.date.issued2022-02
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6506
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26263/amitos-11
dc.descriptionΑρ. Εισ.: 21 cdel
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία στοχεύει στο να φωτίσει τις πτυχές της διαχρονικής πορείας του χωρικού σχεδιασμού της χώρας ως συνιστώσα της αναπτυξιακής διαδικασίας. Κάτω από αυτό το πρίσμα, εξετάζεται και αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο του σχεδιασμού από την ίδρυση του νεότερου Ελληνικού κράτους (1830) μέχρι σήμερα, συναρτάται με τις γενικότερες εξελίξεις σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και εν γένει αναπτυξιακό επίπεδο τόσο της χώρας όσο και της Ε.Ε και αναλύεται συγκριτικά. Με βάση αυτό το υπόβαθρο η έρευνα εξειδικεύεται στην εξέλιξη του σχεδιασμού και των εφαρμογών του στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, μέσα από την ανάλυση πρωτογενών πηγών (μελέτες, αρχεία υπηρεσιών κλπ ) σε συνδυαστική ανάγνωση με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες , δίδοντας έμφαση στην περίοδο της «ενσωμάτωσης» με την Ελλάδα (1948 – σήμερα) και δημιουργώντας μια συνοπτική αλλά πλήρη «βάση δεδομένων», χρήσιμη για τον μελλοντικό ερευνητή λόγω έλλειψης αντίστοιχης βιβλιογραφίας. Η εργασία καταλήγει με την εξαγωγή των ανάλογων συμπερασμάτων που αφορούν κυρίως στο διοικητικό σκέλος του σχεδιασμού και στην αναγκαιότητα αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων προκειμένου η χώρα να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσα από τις αντίστοιχες δομές της.el
dc.format.extent239el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΧωροταξία -- Ελλάδα – Ρόδος, Δωδεκάνησαel
dc.subjectΠολεοδομία -- Ελλάδα -- Ρόδος, Δωδεκάνησαel
dc.subjectΒιώσιμη ανάπτυξη -- Ελλάδα -- Ρόδος, Δωδεκάνησαel
dc.titleΟ Χωρικός Σχεδιασμός στη νεότερη Ελλάδα. Φάσεις και Αντιφάσεις. Μελέτη περίπτωσης: Ρόδος & Δωδεκάνησα. Xωρικές ρυθμίσεις και αρρυθμίες. Αναζητώντας το μίτο της Αριάδνης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξηel
dc.title.alternativeSpatial planning in modern Greece. Phases and contradictions. Case study: Island of Rhodes and Region of Dodecanese. Spatial regularizations and deregulations. In search of Ariadne’s thread for Sustainable Developmentel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΤσέκος, Θεόδωρος
dc.contributor.committeeΤριανταφυλλοπούλου, Αθανασία
dc.contributor.departmentΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμώνel
dc.contributor.facultyΣχολή Διοίκησηςel
dc.contributor.masterΔημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΠολεοδομίαel
dc.subject.keywordΧωροταξίαel
dc.subject.keywordΑρμοδιότητεςel
dc.subject.keywordΡόδοςel
dc.subject.keywordΔωδεκάνησαel
dc.description.abstracttranslatedThis thesis aims to illuminate the aspects of Greece’s spatial planning course through the years, in relation to the development process. The ambition is to answer questions such as: Is the state’s spatial planning a “rational” process that abides to the “technology and science” principles and the EU policy driven “sustainable development processes”, or does it correlate with the time-to-time conditions and terms such as “centralization” and “conflicting legislation” and, if yes, to what extent? Under this context, in chapter 1, spatial planning legislation since the founding of the modern Greek state (1830) up to modern day is, at first, being analyzed and put under scrutiny. Then, the correspondence between it and the political, economic and social developments, as well as Greece’s and EU’s general level of development, is being comparatively analyzed, so that individual and altogether conclusions can be made. On chapter 2, a case study that refers to the spatial planning of Dodecanese islands, with emphasis given to the island of Rhodes, is being conducted. After a short recap of their history, the Italian occupation period (1912-1943) is being examined, focusing more on the period where these islands are being reunified with Greece (1948 – present) and the “spatial planning applications” in accordance with the latter period’s time-to-time prevailing conditions. This period’s material comes from primary source research, creating a synoptic yet complete “database”, which is useful for any future research. By combine-reading the first two chapters, we can conclude that spatial planning follows the course of the “centralized” Greek state in a direct or indirect fashion. It also does not follow the EU-implemented “decentralization” policies (as far as responsibility distribution is concerned), hindering its completion and thus, having all things considered, affecting the “rational” space planning in a negative way. Finally, in chapter 3, we propose ways of improving weaknesses we have found out, mainly regarding to the administrative part of planning on local and national level.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα